>Voeg code toe voor de </head> tag.Familiale vennootschap

Overdracht van een familieonderneming: zijn vennootschapsrechtelijke controlevehikels nog relevant? (Adlex)

Auteur: Gerry Banken (Adlex)Publicatiedatum: 11/02/2021 De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht? Worden de aandelen niet beter geschonken, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik? Of worden de aandelen best in een testament toebedeeld? Verdwijnt de ervaren oprichter meteen uit het

2021-02-17T09:44:54+00:00 18 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Al gedacht aan een restschenking in combinatie met een familiale vennootschap? (Vandelanotte)

Auteur: Sophie Degroote (Vandelanotte) Publicatiedatum: 17/07/2020 In Vlaanderen kunnen aandelen van een familiale vennootschap belastingvrij geschonken worden. We leggen u graag uit op welke manier u de restschenking kunt combineren met de vrijstelling voor familiebedrijven of familiale ondernemingen. Wat is een restschenking? Een restschenking, ook wel fideïcommis de residuo genaamd,

Gunstregime voor familiale ondernemingen: tegenbewijs voor reële economische activiteit mag wel degelijk worden geleverd (Sherpa Law)

Auteur: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/02/2020 In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 4 februari 2020 stelt de rechtbank, in een procedure met betrekking tot het gunstregime voor familiale vennootschappen, dat het bezit van privaat vastgoed het tegenbewijs van een reële economische activiteit heeft,

2020-02-15T10:34:58+00:00 15 februari 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: een schot in de roos voor de overdracht van uw familiebedrijf? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke

Fiscaal gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert (Tiberghien)

Auteur: Matthieu Janssens de Bisthoven (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/02/2019 De wetgever heeft de bedoeling om het 'oude' Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw en moderner Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW). Het nieuwe vennootschapsrecht zal een aantal grondige vernieuwingen invoeren. Zo wordt het aantal vennootschappen herleid naar een viertal fundamentele

De gunstregeling voor schenking en vererving van familiale vennootschappen in het nieuwe vennootschapsrecht (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS 28 december 2018) de Vlaamse Codex Fiscaliteit klaar te stomen voor de komende hervorming van het vennootschapsrecht. Wij zetten hierna kort de wijzigingen uiteen die een weerslag zullen

De aandeelhoudersovereenkomst en het familiaal charter : goede afspraken maken goede vrienden (Magnolis)

Auteur: Magnolis - by Cazimir Publicatiedatum: 04/01/2018 De praktijk leert dat de statuten van de vennootschap en het wetboek vennootschappen dikwijls onvoldoende zijn afgestemd op de specifieke noden van het (familie)bedrijf. Met een aandeelhoudersovereenkomst kan hieraan tegemoet worden gekomen. Naast het niveau van de aandeelhouders, kent het familiebedrijf tevens het

Hoe actief is de raad van bestuur in uw familiebedrijf? (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: januari 2018 Het succes van een familieonderneming wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Vaak wordt deze uitgestippeld in het hoofd van de ondernemer en handelt het bedrijf conform zijn visie en denkwijze, het zogenaamde ‘buikgevoel’. Het is net

Familiale governance in een notendop (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: december 2017 Een familiebedrijf kan enkel succesvol zijn én over de generaties heen blijven bestaan indien er een eensgezinde en toegewijde familie achter staat. Een sterke familie achter het bedrijf vormt vaak de belangrijkste troef waarmee men zich onderscheidt van concurrenten op de markt.

Eindejaarstip : kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/12/2017 Zoals genoegzaam bekend wijzigen de regels betreffende de fiscale gevolgen van kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen kapitaalverminderingen immers niet langer belastingvrij zijn maar proportioneel worden aangerekend op de reserves, en dus deels worden belast als dividend. In de praktijk stellen wij