>Voeg code toe voor de </head> tag.Familiale vennootschap

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan

Privaat vastgoed staat gunstregime familiale vennootschappen niet in de weg: hof van beroep Gent bevestigt ! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen, Peter Meeuwssen en Dirk De Groot (Sherpa Law)Publicatiedatum: 08/06/2021 In een eerder artikel van 10 maart 2020 schreven wij al dat de rechtbank van eerste aanleg te Gent op 4 februari 2020 voor het eerst oordeelde dat aan de belastingplichtige toch moet worden toegelaten het tegenbewijs te

De schenking van aandelen op naam – niets is nog wat het geweest is (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Dominique De Bie en Gilles Van Eyken (Tiberghien)Publicatiedatum: 26/02/2021 De alternatieven voor de schenking van aandelen op naam via notariële akte komen momenteel onder de aandacht. Sedert 15 december 2020 moeten in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking van roerende goederen

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind (Cazimir)

Auteurs: Liesbeth Franck en Rinse Elsermans (Cazimir)Publicatiedatum: 25/02/2021 De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd

Overdracht van een familieonderneming: zijn vennootschapsrechtelijke controlevehikels nog relevant? (Adlex)

Auteur: Gerry Banken (Adlex)Publicatiedatum: 11/02/2021 De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht? Worden de aandelen niet beter geschonken, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik? Of worden de aandelen best in een testament toebedeeld? Verdwijnt de ervaren oprichter meteen uit het

2021-02-17T09:44:54+00:00 18 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Al gedacht aan een restschenking in combinatie met een familiale vennootschap? (Vandelanotte)

Auteur: Sophie Degroote (Vandelanotte) Publicatiedatum: 17/07/2020 In Vlaanderen kunnen aandelen van een familiale vennootschap belastingvrij geschonken worden. We leggen u graag uit op welke manier u de restschenking kunt combineren met de vrijstelling voor familiebedrijven of familiale ondernemingen. Wat is een restschenking? Een restschenking, ook wel fideïcommis de residuo genaamd,

Gunstregime voor familiale ondernemingen: tegenbewijs voor reële economische activiteit mag wel degelijk worden geleverd (Sherpa Law)

Auteur: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/02/2020 In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 4 februari 2020 stelt de rechtbank, in een procedure met betrekking tot het gunstregime voor familiale vennootschappen, dat het bezit van privaat vastgoed het tegenbewijs van een reële economische activiteit heeft,

2020-02-15T10:34:58+00:00 15 februari 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: een schot in de roos voor de overdracht van uw familiebedrijf? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke

Fiscaal gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert (Tiberghien)

Auteur: Matthieu Janssens de Bisthoven (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/02/2019 De wetgever heeft de bedoeling om het 'oude' Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw en moderner Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW). Het nieuwe vennootschapsrecht zal een aantal grondige vernieuwingen invoeren. Zo wordt het aantal vennootschappen herleid naar een viertal fundamentele

De gunstregeling voor schenking en vererving van familiale vennootschappen in het nieuwe vennootschapsrecht (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS 28 december 2018) de Vlaamse Codex Fiscaliteit klaar te stomen voor de komende hervorming van het vennootschapsrecht. Wij zetten hierna kort de wijzigingen uiteen die een weerslag zullen