>Voeg code toe voor de </head> tag.Eubelius

Welke impact heeft Brexit op uw doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 04/02/2021 Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, een derde land in het licht van de AVG. De EU-UK Trade and Cooperation Agreement ("de Overeenkomst"), bevat een overbruggingsmechanisme voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en

2021-02-19T10:17:12+00:00 17 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , , |

Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Eleni De Becker en Sam De Voogt (Eubelius)Publicatiedatum: 03/02/2021 Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beoordeel nu de impact van Brexit op de grensoverschrijdende tewerkstelling in uw onderneming en vermijd

2021-02-17T09:53:05+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Export van persoonsgegevens buiten de Europese Unie: de concrete aanpak (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 21/12/2020 In het zogenaamde Schrems II-arrest sprak het Hof van Justitie zich op 16 juli 2020 uit over een aantal aspecten van de export van persoonsgegevens. Het Hof oordeelde onder meer dat verwerkingsverantwoordelijken die zich op modelcontractbepalingen willen beroepen, moeten nagaan of

2020-12-27T10:07:06+00:00 28 december 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , |

Wordt de duurzaamheid van uw activiteit binnenkort een belangrijk element voor de financiering van uw onderneming? (Eubelius)

Auteur: Jean-Marc Gollier (Eubelius)Publicatiedatum: 10/12/2020 Een van de grote uitdagingen van dit moment is om onze economie en bijgevolg de activiteit van onze ondernemingen duurzamer te maken, onder meer door duurzame investeringen te stimuleren. Daarvoor hebben de financiële markten en hun actoren nood aan een uniforme taal en aan regels

2020-12-18T12:17:20+00:00 24 december 2020|Categories: Financieel recht|Tags: |

Kleine overheidsopdrachten: vrijheid blijheid voor de besturen? (Eubelius)

Auteurs: Barteld Schutyser, Tom Villé en Daan Degrande (Eubelius)Publicatiedatum: 10/12/2020 Besturen zijn zich vaak onvoldoende bewust van de flexibiliteit die zij hebben bij het plaatsen van kleine overheidsopdrachten. Om de administratieve rompslomp voor (lokale) overheden enigszins in te perken, heeft de Belgische wetgever een groot deel van de complexe regels inzake

2020-12-20T09:45:42+00:00 20 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Regels voor het sociaal overleg: nu vast te leggen voor vier jaar goede werking (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Sacha Henet (Eubelius)Publicatiedatum: 10/12/2020 Na de sociale verkiezingen zal een nieuwe Ondernemingsraad (OR) en/of een nieuw Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek (CPBW) worden samengesteld. Hoe kunt u de leiding over die organen nemen en zorgen voor een goede werking ervan? De installatievergadering en

2020-12-18T11:01:52+00:00 18 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Fiscale visitatie? Wees voorbereid! (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj, Herbert Casier en Eva Nackaerts (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en voorbereid bent. We belichten drie weerkerende vragen waarover de rechtspraak zich recent uitsprak: (i) de bijstand van een advocaat,

2020-11-13T10:56:03+00:00 17 november 2020|Categories: BTW en douane Directe belastingen|Tags: , |

Een nieuw instrument voor investor relations: aandeelhoudersidentificatie (Eubelius)

Auteurs: Joris De Wolf en Bert Antonissen (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden of indien ze aan de algemene vergadering deelnemen. Voortaan zal een beursgenoteerde vennootschap de gegevens van elke individuele aandeelhouder kunnen opvragen, ook van diegenen die

2020-10-30T11:24:57+00:00 4 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Welke clausules zijn geldig in uw b2b-contracten na 1 december 2020? (Eubelius)

Auteurs: Ignace Claeys en Thijs Tanghe (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 We kondigden het eerder al aan, maar vanaf 1 december 2020 is het zover: de nieuwe regels inzake onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen treden dan in werking. Ze zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten, hernieuwd of gewijzigd na die datum. Wat moet u zeker onthouden? Een contract tussen ondernemingen moet duidelijk en

2020-10-30T11:31:18+00:00 3 november 2020|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Van coronatelewerk naar structureel telewerk: wachten, anticiperen of overschakelen? (Eubelius)

Auteurs: Véronique Pertry en Tim Gesquiere (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 In maart 2020 moesten veel ondernemingen voor het eerst, onverwacht en op grote schaal, telewerk toepassen. Vandaag de dag is telewerk de regel voor alle ondernemingen, voor zover de functie van de werknemer en de continuïteit van de onderneming dit toelaten. Het plotse coronatelewerk heeft geen wettelijk kader omdat

2020-10-30T10:52:20+00:00 2 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |