>Voeg code toe voor de </head> tag.Eubelius

Voordelen toegekend door derden: ook loon voor RSZ! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 In een arrest van 20 mei 2019 oordeelt het Hof van Cassatie dat voordelen (in geld of in geld waardeerbaar) die door derden worden toegekend aan werknemers als tegenprestatie van arbeid in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst met een werkgever, loon zijn waarop socialezekerheidsbijdragen

2019-09-20T14:05:14+00:00 25 september 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht (Eubelius)

Auteurs: Alain François en Mauro Gisgand (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 Op 31 juli 2019 trad richtlijn 2019/1151, de recentste Europese vennootschapsrichtlijn, in werking. Met deze richtlijn zet Europa verdere stappen in de richting van de digitalisering en de modernisering van het vennootschapsrecht in zijn lidstaten. De meest opvallende vernieuwing betreft de verplichting voor

2019-09-20T13:32:51+00:00 24 september 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

Bescherming van persoonsgegevens – update van het derde kwartaal (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Dries Van Briel (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) reeds meer dan een jaar van toepassing is, lijken de (Europese) toezichthouders stilaan op kruissnelheid te komen. Deze update biedt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen uit het voorbije kwartaal. Toezichthouders leggen boetes op

2019-09-20T13:42:48+00:00 20 september 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe cybersecurity-verplichtingen? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Catherine Van de Heyning (Eubelius) Publicatiedatum: 07/05/2019 De wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid ("de Wet") zet (eindelijk) de Europese NIS-richtlijn (2016/1148/EU) om in Belgische wetgeving. Hiermee scherpt België zijn cybersecuritybeleid aan.

2019-05-08T17:20:48+00:00 8 mei 2019|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Europese Commissie moet na vernietiging van een kartelboete naast de hoofdsom ook verwijlinterest (terug)betalen (Eubelius)

Auteur: Sandrine Mathieu (Eubelius) Publicatiedatum: 15/03/2019 In een arrest van 12 februari 2019 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de Commissie, na de nietigverklaring van een boete opgelegd wegens deelname aan een kartel, niet alleen de hoofdsom moet terugbetalen, maar ook verwijlinterest. Het tarief van de verwijlinterest is gelijk aan de

Nieuw Europees regelgevend kader voor securitisatie of effectisering (Eubelius)

Auteur: Frédéric Heremans (Eubelius) Publicatiedatum: 15/03/2019 Verordening (EU) 2017/2402 ter vaststelling van het algemeen kader voor securitisatie en voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties (de "Securitisatieverordening") is in werking getreden op 1 januari 2019. Securitisatie (of effectisering) is een belangrijk element van goed functionerende markten. Ze stelt een kredietgever of een schuldeiser

2019-03-21T13:39:26+00:00 21 maart 2019|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , , |

Aansprakelijkheidsbeperking van FSMA en NBB onder vuur? (Eubelius)

Auteurs: Thomas Donnez en Julie Marescau (Eubelius) Publicatiedatum: 15/03/2019 De Belgische financiële toezichthouders genieten van een verregaande beperking van hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Justitie rijst de vraag of deze beperking de toets met het Unierecht kan doorstaan. Achtergrond De Belgische financiële toezichthouders, de

2019-03-21T12:39:36+00:00 21 maart 2019|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , , |

Bescherming van persoonsgegevens: 10 belangrijke ontwikkelingen uit het voorbije kwartaal op een rijtje (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Dries Van Briel (Eubelius) Publicatiedatum: 15/03/2019 De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") blijft zich na de inwerkingtreding op 25 mei 2018 aan een razend tempo verder ontwikkelen. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen van het voorbije kwartaal op een rijtje. Hof van Justitie bevestigt ruime uitlegging van de journalistieke

2019-03-21T12:28:54+00:00 21 maart 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: 10 stappen voor een grote sprong voorwaarts (Eubelius)

Auteur: Eubelius Publicatiedatum: 28/02/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Belgische parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019. Vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht zijn de leidende principes van het nieuwe Wetboek: gebruikers

2019-03-01T14:11:24+00:00 1 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Share deals vs. asset deals in de vastgoedsector: de belastingplichtige wint ook in beroep (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj, Wouter Claes en Kelly Moens (Eubelius) Publicatiedatum: 18/02/2019 In een eerdere Eubelius Flash kon u reeds lezen dat de fiscus een aantal belangrijke testcases voor de vastgoedsector in eerste aanleg had verloren. Op 12 februari 2019 velde het Antwerpse hof van beroep twee mijlpaalarresten, waarin de positie van de belastingplichtige wordt bevestigd.

2019-02-19T16:58:46+00:00 19 februari 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , , |