Europese datawetgeving: de Dataverordening zal de toegang tot gegevens verbeteren (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Laura Deschuyteneer (Eubelius) Op 23 februari 2022 heeft de Commissie de Dataverordening voorgesteld, die beoogt het potentieel van ongebruikte data te ontsluiten. Als onderdeel van de Europese datastrategie zal de Dataverordening het kader vastleggen om te bepalen wie toegang heeft tot welke gegevens. Op 12 juli 2022 heeft het Tsjechische voorzitterschap van de…

Lees meer

Fiscale zondaars: binnenkort van de weg geplukt? (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Elliot Ravet (Eubelius) Met een wet van 5 juli 2022 beoogt de wetgever om de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (inclusief alimentatievorderingen) verder te faciliteren. Voor uitvoerbare douane- en accijnsschulden kan het voertuig van de belastingplichtige van de weg worden gehaald via beslag en, indien de schuld niet binnen een bepaalde termijn…

Lees meer

Belangrijke nieuwe regels voor de aankondiging van prijskortingen aan consumenten (Eubelius)

Auteurs: Pieter Callens en Gilles Vandewiele (Eubelius) Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanpassing van het Wetboek Economisch Recht met nieuwe regels voor de aankondiging van prijsverminderingen aan consumenten. Voortaan moet een onderneming bij elke aankondiging van een prijsvermindering voor de goederen die zij aan consumenten verkoopt, uitdrukkelijk de zogenaamde “referentieprijs” aanduiden. De referentieprijs is de…

Lees meer

Bezoldigingen in natura van bestuurders: voorzichtigheid blijft geboden, zelfs “met” een ruling! (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Elliot Ravet (Eubelius) In een vonnis van 6 april 2022 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een artsenvennootschap herinnerd aan de draagwijdte van de bescherming van een ruling. Dit vonnis onderstreept ook het belang van een aantoonbare verloningspolitiek om te voldoen aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid van artikel 49 WIB92 wanneer een…

Lees meer

Wat brengt 2022 voor intellectuele eigendomsrechten? (Eubelius)

Auteur: Eubelius De World Intellectual Property Day is een initiatief van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Dit jaar heeft de IP Day als wereldwijd thema “IP and Youth: Innovating for a Better Future” (zie hier). De WIPO wil jonge ondernemers en ontwikkelaars ertoe bewegen om via intellectuele eigendomsrechten hun doelen te bereiken, inkomsten te genereren, banen te scheppen, lokale en…

Lees meer

Klokkenluidersregeling voor de Vlaamse publieke sector: het advies van de VTC belicht aspecten van gegevensbescherming (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Laura Deschuyteneer (Eubelius) Op 17 december 2021 publiceerde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet klokkenluiders dat een regeling uitwerkt voor de omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) in de publieke sector, met name voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Op 18 januari 2022 bracht de Vlaamse toezichtcommissie…

Lees meer

Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna! (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj, Anneleen Van de Meulebroucke, Justine De Meersman en Elliot Ravet (Eubelius) Persoonsgegevens  zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de klok aangeschreven om persoonsgegevens te bezorgen, zoals gegevens van klanten, leveranciers, contactpersonen of werknemers. In een arrest van 24 februari 2022 (C-175/20) maakt…

Lees meer

Omzetting van de ECN+ richtlijn en invoering van een filing fee in concentratiezaken (Eubelius)

Auteurs: Jan Bocken, Kim Gillade en Tom Buytaert (Eubelius) Het Belgisch mededingingsrecht werd op belangrijke punten hervormd door de wet van 28 februari 2022. De wet is enerzijds een omzetting in het Belgische recht van de ECN+-richtlijn. Anderzijds voert de wet een zogenaamde filing fee in voor concentratiemeldingen. De zogenaamde “ECN+-richtlijn” (EU-richtlijn 2019/1) reikt de mededingingsautoriteiten van de…

Lees meer

De arbeidsdeal: impact op uw HR-beleid? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Ambre Vranckx en Sam De Voogt (Eubelius) Midden februari bereikte de federale regering een akkoord over een pakket arbeidsmarktmaatregelen, de zogenaamde “arbeidsdeal”. Dit akkoord beoogt twee doelen: de verdere modernisering van het Belgische arbeidsrecht (met focus op flexibiliteit en nieuwe tendensen, zoals e-commerce) en het bereiken van een werkgelegenheidsgraad van 80% tegen…

Lees meer