>Voeg code toe voor de </head> tag.Eubelius

Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan? (Eubelius)

Auteurs: Pieter Callens en Elise De Geyter (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 U heeft de jongste maanden ongetwijfeld de discussie opgevangen tussen de politieke beweging Vooruit en het gelijknamige Gentse kunstencentrum. Het gebruik van een identieke merknaam voor verschillende activiteiten is op zich niet uitzonderlijk en zit zelfs ingebakken in het merkenrecht. Bij de registratie van een

2021-05-08T11:26:40+00:00 12 mei 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Elliot Ravet (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawarehouse”. Het voorbije decennium heeft ook de EU aanzienlijk bijgedragen aan een alsmaar intensievere grensoverschrijdende fiscale informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. De Richtlijn

2021-05-08T11:20:59+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Verdere digitalisering van de fiscale procedure: communicatie op papier wordt de uitzondering (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Eva Nackaerts (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 Een nieuwe stap in de digitalisering van de FOD Financiën legt de modaliteiten vast van de elektronische communicatie tussen de fiscus en de belastingplichtigen. Vanaf 1 januari 2025 zal elektronische communicatie met de fiscus de regel worden.   Onder andere vragen om inlichtingen, berichten

2021-05-08T11:23:56+00:00 8 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeling van wachtdiensten te bepalen. Een uitgelezen moment om de regels en praktijken van wachtdiensten (ongeacht de naam of invulling ervan) in uw onderneming te evalueren!

2021-05-08T11:16:48+00:00 8 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Frederik De Leo (Eubelius)Publicatiedatum: 26/03/2021 Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt tijdelijk aangepast, zodat het voor ondernemingen in moeilijkheden gemakkelijker wordt om

Welke impact heeft Brexit op uw doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 04/02/2021 Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, een derde land in het licht van de AVG. De EU-UK Trade and Cooperation Agreement ("de Overeenkomst"), bevat een overbruggingsmechanisme voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en

2021-02-19T10:17:12+00:00 17 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , , |

Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Eleni De Becker en Sam De Voogt (Eubelius)Publicatiedatum: 03/02/2021 Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beoordeel nu de impact van Brexit op de grensoverschrijdende tewerkstelling in uw onderneming en vermijd

2021-02-17T09:53:05+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Export van persoonsgegevens buiten de Europese Unie: de concrete aanpak (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 21/12/2020 In het zogenaamde Schrems II-arrest sprak het Hof van Justitie zich op 16 juli 2020 uit over een aantal aspecten van de export van persoonsgegevens. Het Hof oordeelde onder meer dat verwerkingsverantwoordelijken die zich op modelcontractbepalingen willen beroepen, moeten nagaan of

2020-12-27T10:07:06+00:00 28 december 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , |

Wordt de duurzaamheid van uw activiteit binnenkort een belangrijk element voor de financiering van uw onderneming? (Eubelius)

Auteur: Jean-Marc Gollier (Eubelius)Publicatiedatum: 10/12/2020 Een van de grote uitdagingen van dit moment is om onze economie en bijgevolg de activiteit van onze ondernemingen duurzamer te maken, onder meer door duurzame investeringen te stimuleren. Daarvoor hebben de financiële markten en hun actoren nood aan een uniforme taal en aan regels

2020-12-18T12:17:20+00:00 24 december 2020|Categories: Financieel recht|Tags: |

Kleine overheidsopdrachten: vrijheid blijheid voor de besturen? (Eubelius)

Auteurs: Barteld Schutyser, Tom Villé en Daan Degrande (Eubelius)Publicatiedatum: 10/12/2020 Besturen zijn zich vaak onvoldoende bewust van de flexibiliteit die zij hebben bij het plaatsen van kleine overheidsopdrachten. Om de administratieve rompslomp voor (lokale) overheden enigszins in te perken, heeft de Belgische wetgever een groot deel van de complexe regels inzake

2020-12-20T09:45:42+00:00 20 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |