>Voeg code toe voor de </head> tag.Eubelius

De impact van het “Klimaatvonnis” van 17 juni 2021 voor ondernemingen en financiële marktdeelnemers: is uw klimaatbeleid een bron van aansprakelijkheid? (Eubelius)

Auteurs: Jean-Marc Gollier en Louise Lambert (Eubelius)Publicatiedatum: 14/07/2021 De Brusselse rechtbank van eerste aanleg deed recent uitspraak in de ophefmakende "klimaatzaak", waarin Belgische burgers de Belgische overheid dagvaardden wegens niet-nakoming van haar klimaatverplichtingen. De Belgische overheid werd onder meer aansprakelijk gesteld op grond van artikel 1382 oud BW wegens onzorgvuldig

2021-07-16T09:46:24+00:00 20 juli 2021|Categories: Verzekeringsrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Cherrypicking van werknemers bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (WCO III): kan het nog? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Sam De Voogt (Eubelius)Publicatiedatum: 18/06/2021 Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde recent dat het keuzerecht van de overnemer in het kader van een WCO III in strijd is met het EU-recht. Het veroordeelde de Belgische staat tot betaling van schadevergoeding aan een niet-overgenomen werknemer. De Belgische wetgeving

Exit uit het statuut van GVV of FIIS: Rulingcommissie verduidelijkt de fiscale gevolgen (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Kelly Moens (Eubelius)Publicatiedatum: 21/06/2021 In een persbericht van 12 mei 2021 heeft Leasinvest Real Estate aangekondigd dat het de intentie heeft om zijn statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("GVV") op te geven. Dit is bijzonder nieuws want het zou de eerste keer zijn dat een openbare GVV haar

2021-06-23T09:35:06+00:00 23 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan? (Eubelius)

Auteurs: Pieter Callens en Elise De Geyter (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 U heeft de jongste maanden ongetwijfeld de discussie opgevangen tussen de politieke beweging Vooruit en het gelijknamige Gentse kunstencentrum. Het gebruik van een identieke merknaam voor verschillende activiteiten is op zich niet uitzonderlijk en zit zelfs ingebakken in het merkenrecht. Bij de registratie van een

2021-05-08T11:26:40+00:00 12 mei 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Elliot Ravet (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawarehouse”. Het voorbije decennium heeft ook de EU aanzienlijk bijgedragen aan een alsmaar intensievere grensoverschrijdende fiscale informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. De Richtlijn

2021-05-08T11:20:59+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Verdere digitalisering van de fiscale procedure: communicatie op papier wordt de uitzondering (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Eva Nackaerts (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 Een nieuwe stap in de digitalisering van de FOD Financiën legt de modaliteiten vast van de elektronische communicatie tussen de fiscus en de belastingplichtigen. Vanaf 1 januari 2025 zal elektronische communicatie met de fiscus de regel worden.   Onder andere vragen om inlichtingen, berichten

2021-05-08T11:23:56+00:00 8 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeling van wachtdiensten te bepalen. Een uitgelezen moment om de regels en praktijken van wachtdiensten (ongeacht de naam of invulling ervan) in uw onderneming te evalueren!

2021-05-08T11:16:48+00:00 8 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Frederik De Leo (Eubelius)Publicatiedatum: 26/03/2021 Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt tijdelijk aangepast, zodat het voor ondernemingen in moeilijkheden gemakkelijker wordt om

Welke impact heeft Brexit op uw doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 04/02/2021 Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, een derde land in het licht van de AVG. De EU-UK Trade and Cooperation Agreement ("de Overeenkomst"), bevat een overbruggingsmechanisme voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en

2021-02-19T10:17:12+00:00 17 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , , |

Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Eleni De Becker en Sam De Voogt (Eubelius)Publicatiedatum: 03/02/2021 Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beoordeel nu de impact van Brexit op de grensoverschrijdende tewerkstelling in uw onderneming en vermijd

2021-05-31T15:57:00+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |