>Voeg code toe voor de </head> tag.Eubelius

Vestig vandaag al een eeuwigdurend opstalrecht (Eubelius)

Auteurs: Vincent Sagaert en Fien Martens (Eubelius) Publicatiedatum: 10/09/2020 Een opstalrecht is niet langer beperkt tot 50 jaar. Voortaan kan u een opstalrecht voor 99 jaar of zelfs eeuwigdurend vestigen. Dat opent nieuwe perspectieven. In februari 2020 zag een ingrijpende hervorming van het goederenrecht het licht, die Eubelius-advocaat Vincent Sagaert samen met

2020-09-21T12:17:35+00:00 21 september 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Een algemene opschorting voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19-crisis (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Charlotte Stragier (Eubelius) Publicatiedatum: 24/04/2020 Vandaag, 24 april 2020, verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis (hierna het "KB"). De Belgische overheid kent hiermee aan de door

2020-04-29T11:21:37+00:00 29 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Omzetting Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn goedgekeurd (Eubelius)

Auteurs: Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs en Bert Antonissen (Eubelius) Publicatiedatum: 17/04/2020 Op 16 april 2020 heeft het Parlement de wet tot omzetting van de Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn van 17 mei 2017 (SRD II) goedgekeurd die nieuwe verplichtingen invoert voor genoteerde vennootschappen. De Europese wetgever trachtte de positie van de aandeelhouders

2020-05-01T09:34:16+00:00 21 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

De Reparatiewetgeving met betrekking tot het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is aangenomen (Eubelius)

Auteurs: Marieke Wyckaert, Joris De Wolf en Marie Waucquez (Eubelius) Publicatiedatum: 17/04/2020 Op 16 april 2020 heeft het Parlement de wet tot uitvoering van bepaalde verbeteringen en correcties aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangenomen. In dit artikel belichten we een selectie van deze verbeteringen en correcties. De louter

2020-05-01T09:42:06+00:00 20 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Cassatie 7 januari 2020 : het stakingsrecht is een grondrecht… als een ander (Eubelius)

Auteur: Véronique Pertry (Eubelius) Publicatiedatum: 13/02/2020 Stakingen zijn een gekend fenomeen in dit land. Dus zou men kunnen veronderstellen dat er ook heel wat rechtspraak van de hoogste Belgische gerechtshoven over dit onderwerp bestaat. Dit is nochtans niet zo. Het Hof van Cassatie gaf in 1981 in het mijlpaalarrest Debruyne

2020-02-13T08:16:57+00:00 13 februari 2020|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Meer bescherming voor ondernemingen die goederen en diensten aanbieden via onlineplatforms (Eubelius)

Auteurs: Thijs Tanghe en Heleen Van Cauwenberge (Eubelius) Publicatiedatum: 13/12/2019 Ondernemingen (producenten, restauranthouders, app-ontwikkelaars, vervoerders, enz.) doen steeds vaker een beroep op onlineplatforms om hun goederen en diensten bij consumenten aan de man te brengen. Voor de relatie tussen onlineplatforms en de zakelijke gebruikers ervan werd op Europees niveau Verordening 2019/1150 ("Verordening") aangenomen. De

2019-12-18T10:07:47+00:00 23 december 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Belangrijke nieuwe stap naar het WVV op 1 januari 2020: wat indien uw statuten nog niet zijn aangepast? (Eubelius)

Auteur: Eubelius Publicatiedatum: 29/11/2019 Het WVV is reeds van toepassing op vennootschappen, verenigingen en stichtingen die op of na 1 mei 2019 werden opgericht. Nu staan we opnieuw voor een cruciale stap. Vanaf 1 januari 2020 zal het WVV eveneens – automatisch en in principe integraal – toepassing vinden op

2019-12-18T09:46:31+00:00 20 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuwe wetgeving op de bescherming van bedrijfsgeheimen: eerste rechtspraak (Eubelius)

Auteurs: Pieter Callens en Hanne De Vos (Eubelius) Publicatiedatum: 13/12/2019 De wetgever heeft vorig jaar met de wet van 30 juli 2018 de richtlijn (EU) 2016/943 inzake bedrijfsgeheimen omgezet in Belgisch recht (zie Eubelius Spotlights september 2018). De nieuwe artikelen XI.332/1 tot XI.332/5 en XI.336/1 tot XI.336/5 van het Wetboek Economisch recht moeten een betere bescherming bieden tegen

2019-12-18T11:35:54+00:00 18 december 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Optionele btw-verhuur: hoe kiezen voor de toepassing van btw? (Eubelius)

Auteurs: Korneel Decroix en Bruno Vanden Berghe (Eubelius) Publicatiedatum: 13/12/2019 Begin 2019 is het optionele btw-stelsel voor de verhuur van onroerende goederen in werking getreden (zie Eubelius Spotlights september 2018 en Eubelius Spotlights juni 2019). Daardoor is het voortaan mogelijk om er in een b2b-context, onder bepaalde voorwaarden, voor te opteren om gebouwde onroerende goederen met toepassing

2019-12-18T11:25:29+00:00 18 december 2019|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Voordelen toegekend door derden: ook loon voor RSZ! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 In een arrest van 20 mei 2019 oordeelt het Hof van Cassatie dat voordelen (in geld of in geld waardeerbaar) die door derden worden toegekend aan werknemers als tegenprestatie van arbeid in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst met een werkgever, loon zijn waarop socialezekerheidsbijdragen

2019-09-20T14:05:14+00:00 25 september 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |