Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

Derden kunnen nu ook tussenkomen in procedures voor de Geschillenkamer van de GBA en beroep instellen voor het Marktenhof (Eubelius)

Auteur: Eubelius

Op 7 februari 2024 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 7 september 2023 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA Oprichtingswet”) inzake de mogelijkheid voor derde-belanghebbenden om tussen te komen in de procedure voor de Geschillenkamer en om een beroep in te stellen tegen een beslissing van de Geschillenkamer.

Oud artikel 108 GBA Oprichtingswet

Voor de wetswijziging konden enkel de partijen bij een procedure voor de Geschillenkamer van de GBA een beroep instellen bij het Marktenhof. Het Marktenhof interpreteerde dit zo dat derden-belanghebbenden die geen partij waren, maar niettemin nadelige gevolgen ondervonden van een beslissing van de Geschillenkamer van de GBA, geen beroep konden instellen tegen deze beslissing.

In onze eerdere bijdrage lichtten wij u toe dat het Grondwettelijk Hof op 12 januari 2023 oordeelde dat het gebrek aan een beroepsmogelijkheid voor derden-belanghebbenden een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. Het Hof oordeelde dat de wetgever zonder redelijke verantwoording een beroepsmogelijkheid ontzegde aan die categorie van rechtzoekenden.

In afwachting van een wetgevend ingrijpen, konden derden-belanghebbenden, binnen een termijn van 30 dagen na de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad beroep aantekenen tegen een beslissing van de Geschillenkamer bij het Marktenhof.

Nieuw artikel 108 GBA Oprichtingswet

Intussen heeft de wetgever een procedure uitgewerkt, waarbij nu ook de mogelijkheid wordt gegeven aan derde-belanghebbenden om voor het eerst tussen te komen in de procedure voor de Geschillenkamer zelf. Dit gaat verder dan de beslissing van het Grondwettelijk Hof, dat zich enkel heeft uitgesproken over de tussenkomst van derden-belanghebbenden in een beroepsprocedure voor het Marktenhof. De wetgever wil hiermee vermijden dat bepaalde discussies pas voor het eerst aan bod zouden komen voor het Marktenhof.

Daarnaast kan iedere derde-belanghebbende die een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel lijdt door een beslissing van de Geschillenkamer van de GBA en in die mate van belang doet blijken bij het instellen van een beroep tegen die beslissing, een beroepsprocedure starten voor het Marktenhof. Dit is mogelijk binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing op de website van de GBA.

De nieuwe regeling treedt op 17 februari 2024 in werking.

Bron: Eubelius

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming