Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

De Artificial Intelligence Act formeel aangenomen (Eubelius )

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Ellen Caen (Eubelius)

De Artificial Intelligence Act of AIA is de eerste Europese wetgeving met wereldwijde impact die horizontale regels vastlegt voor de ontwikkeling, het op de markt brengen en het gebruik van AI-systemen. 13 maart 2024 vormt vanaf nu een mijlpaal in de wereld van artificiële intelligentie, gelet op de formele goedkeuring van de AIA.

In een vorige Eubelius Legal Eubdate informeerden wij u over het politiek akkoord over de AIA dat op 8 december 2023 bereikt werd. Een schematisch overzicht van de belangrijkste aspecten van dat akkoord over de AIA, vindt u hier.

Sindsdien heeft de AIA nog verschillende Europese wetgevende stappen doorlopen. De meest recente ontwikkelingen zijn de ondertekening van de AIA door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) op 2 februari 2024 en de bekrachtiging ervan door de Commissies Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) en Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement op 13 februari 2024. Op 13 maart 2024 heeft het Europees Parlement de AIA uiteindelijk formeel aangenomen tijdens de plenaire vergadering.

Hoewel de AIA 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking zal treden, zullen de bepalingen slechts gradueel van toepassing worden. De meeste bepalingen, zoals de handhaving van verplichtingen voor de AI-systemen met een hoog risico in bijlage III van de AIA, worden twee jaar na de inwerkingtreding van toepassing (april 2026). Maar er zijn diverse uitzonderingen: zo worden de verboden AI-praktijken al na zes maanden van toepassing (oktober 2024) en de verplichtingen voor aanbieders van general purpose AI models al na twaalf maanden (april 2025). Gelet op de proactieve houding van de Europese Unie om verantwoorde innovatie en toepassing van AI te bevorderen, initieert de Europese Commissie het AI-pact, waarmee ze industriële spelers aanmoedigt om de bepalingen van de AIA al vóór de wettelijke deadline te implementeren.

Bron: Eubelius

» Bekijk alle artikels: IT & IP