>Voeg code toe voor de </head> tag.e-commerce

Tips voor online handelaars: aansprakelijkheid bij verloren pakjes? (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 01/08/2019 Verloren pakjes zijn niet alleen erg vervelend voor je klant, als ondernemer stelt zich ook de financiële en commerciële vraag wie in dat geval aansprakelijk is voor het verlies van het pakje en het aangekochte verzonden product. In e-commerce worden de online gekochte producten vaak

Praktische tips voor online handelaars: retourrecht, last of lust? (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 08/07/2019 Retourrecht is een fundamenteel recht van de consument. Maar wat als hier misbruik van wordt gemaakt? Wat kan je doen als webshop om het retourrecht te gebruiken als onderscheidend element? Bart Van den Brande analyseerde voor Safeshops de positieve en negatieve kanten van

2019-07-12T10:10:41+00:00 14 juli 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Meer zekerheid voor Europese consumenten en leveranciers bij aan- of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten (Consenso Advocaten)

Auteurs: Stijn Tutenel en Katrien Loyens (Consenso Advocaten) Publicatiedatum: 13/06/2019 Gelet op de alsmaar toenemende digitalisering van onze maatschappij hebben het Europees Parlement en de Raad op 20 mei 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen inzake overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Zodoende wil men de Europese consument

Praktische tips voor online handelaars: waarmee rekening houden bij prijsvermeldingen? (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 27/06/2019 Welke prijs moet ik vermelden? Als je als onderneming goederen of diensten aanbiedt aan consumenten heb je allereerst de verplichting om de prijs schriftelijk aan te duiden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze verplichting geldt ongeacht het feit of je nu prijsverminderingen toepast

Online shoppen in buurtwinkel Europa? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 25/04/2019 De belangrijkste zaken voor de E-commerceonderneming uitgelicht. Europa wordt gekenmerkt door een interne markt, een ruimte zonder binnengrenzen, waar goederen en diensten vrij kunnen worden aangeboden en afgenomen zonder beperkingen. Dit althans in theorie, want tot voor 4 december 2018 was het mogelijk om

2019-05-04T07:47:23+00:00 4 mei 2019|Categories: Handelsrecht Informaticarecht|Tags: , , |

AG: chatbox en terugbelsysteem kunnen fax en telefoon vervangen (Timelex)

Auteur: Bernd Fiten (Timelex) Publicatiedatum: 05/03/2019 Wie op het e-commerceplatform Amazon een bestelling plaatst, krijgt vóór het bestellen geen faxnummer te zien. Ook is het telefoonnummer moeilijk toegankelijk, want er moeten meerdere handelingen worden verricht en enkele vragen worden beantwoord om het telefoonnummer te bekomen. Dat is volgens een Duitse consumentenorganisatie in strijd met de

Betere bescherming voor online verkopers op marktplaatsen en platformwebsites (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 22/02/2019 We berichtten al enkele maanden geleden over de nieuwe wetgeving die de Europese Unie voorbereidde om te zorgen voor een betere bescherming van handelaren die producten online verkopen via marktplaatsen, hotels die boekingsplatforms gebruiken en app-ontwikkelaars.   Over die nieuwe regels hebben de Europese Commissie,

2019-03-03T12:31:26+00:00 4 maart 2019|Categories: Handelsrecht Informaticarecht|Tags: , |

Geoblocking op uw webshop: boetes zijn geen koopje (Aternio)

Auteur: Nesrine Jelti (Aternio) Publicatiedatum: 01/02/2019 Sinds 4 december 2018 is de Geoblockingverordening in werking. We horen u al denken Geo..wat? We leggen het even voor u uit. Geoblockingverordening De Geoblockingverordening is een EU-verordening. Deze verordening heeft rechtstreekse werking in alle lidstaten van de EU. In wezen is het een maatregel om discriminatie

2019-02-05T18:07:58+00:00 9 februari 2019|Categories: Handelsrecht Informaticarecht|Tags: , , |

Evenwicht tussen bescherming van de consument en concurrentievermogen van het bedrijfsleven: informatievereisten bij verkoop op afstand (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 05/02/2019 Een product kan op afstand aan een consument worden verkocht, bijvoorbeeld via de telefoon, het internet, reclamefolders en dergelijke meer. In dit geval moet de verkoper echter voldoen aan een aantal strenge vereisten (art. VI.44/1 tot VI.63 Wetboek van economisch recht of kort WER). Zo

Online reservaties : wetgever grijpt in om economische afhankelijkheid van de exploitanten van toeristische logies te beperken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/08/2018 De wet van 30 juli 2018 heeft de bedoeling te zorgen voor eerlijke marktpraktijken tussen de platformoperatoren en de exploitanten van toeristische logies door aan de exploitanten van toeristische logies tariefvrijheid te voorzien in de contracten afgesloten met de platformoperatoren voor online reservatie. Het voordeel van