Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024

Maak kennis met DAC7: registratie- en rapporteringsverplichtingen voor platformexploitanten (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten)

De wet van 21 december 2022 heeft de Europese richtlijn 2011/16/EU ‘DAC 7’ omgezet in Belgisch recht. DAC 7 legt nieuwe registratie- en rapporteringsverplichtingen op aan platformexploitanten. Platformexploitanten moeten sinds 1 januari 2023 informatie over de verkopers op hun platform verzamelen, verifiëren, bewaren en rapporteren.

Wat zijn platformexploitanten?

Platformexploitanten zijn entiteiten die overeenkomsten aangaan met verkopers om een platform geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen aan die verkopers. De verkopers zijn degenen die via het platform diensten en/of goederen leveren, onroerende goederen verhuren, etc. in ruil voor een tegenprestatie. Airbnb, Amazon, Ubereats zijn voorbeelden van zo’n platformen.

Het is de bedoeling dat de Belgische fiscus automatisch de inlichtingen met betrekking tot de verkregen inkomsten via digitale platformen krijgt. De fiscus zal vervolgens de lidstaat van de verkoper inlichten.

Informatieverplichting

De platformexploitant moet de gegevens (naam/handelsnaam, adres, geboortedatum, btw-nummer, etc.) die nodig zijn om de verkopers te identificeren verzamelen. Uiterlijk op 31 december moet de platformexploitant een due diligence-onderzoek verrichten. Hierbij moet hij bepalen of de verzamelde inlichtingen betrouwbaar zijn. Vervolgens moet hij al deze gegevens bijhouden in een register.

Rapportageverplichting

De platformexploitant moet bepaalde gegevens aan de fiscus vertrekken:

  1. De bovenstaande verzamelde gegevens uit de informatieverplichting
  2. Bankrekeningnummer
  3. Naam van de rekeninghouder
  4. Rechtsgebied verkoper
  5. Totaalbedrag tegenprestatie die betaald is op kwartaalbasis en het aantal betrokken activiteiten
  6. Alle kosten, belastingen die door de platformexploitant ingehouden of geheven worden
Bewaartermijn

In principe moeten de gegevens door de platformexploitanten gedurende 10 jaar bewaard worden.

Administratieve boete

Op de niet-naleving van de verplichtingen staan administratieve boetes, die kunnen oplopen tot 50.000 euro.

Bron: Lauwers Fiscale Advocaten

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, IT & IP

Paralegal

Paralegal

Legal Counsel

General Counsel

Legal Counsel