>Voeg code toe voor de </head> tag.collectief ontslag

Begrip ‘collectief ontslag’. Methode voor de berekening van het aantal ontslagen. In aanmerking te nemen referentieperiode. Hof van Justitie van 11 november 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 13/12/2020 Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), van richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag moet aldus worden uitgelegd dat, teneinde te beoordelen of een

2020-12-13T08:53:37+00:00 13 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

De berekening van de periode van 60 dagen voor collectief ontslag (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: november 2020 Hoe maak je uit of het ontslag van een werknemer deel uitmaakt van een collectief ontslag als in de periode vóór en/of na zijn ontslag nog een behoorlijk aantal andere werknemers werden of zullen worden ontslagen? Vooreerst komt een ontslag maar in

2020-11-21T10:53:51+00:00 25 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Meer collectieve ontslagen in coronajaar 2020 (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 16/10/2020 De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Abeid en Sociaal Overleg publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over de collectieve ontslagen. Het aantal aangekondigde collectief ontslagen ligt eind september 2020 reeds opvallend hoog: 6.811 werknemers. In vergelijking met de voorbije jaren is dat een

2020-10-17T08:38:16+00:00 17 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Herstructureringen – Nieuwe aanbevelingen van de NAR (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 08/01/2020 De NAR heeft op 17 december een advies ( n°2149 ) en een aanbeveling ( n° 28 ) uitgevaardigd ter uitvoering van het akkoord van 5 juli 2019 gesloten door de Groep van 10 omtrent de problematiek van de herstructureringen. Zij richt twee aanbevelingen aan de sectoren en

2020-01-13T18:43:13+00:00 15 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Ook een zwangere werkneemster kan ontslagen worden bij een collectief ontslag (Gevaco Advocaten)

Auteur: Geert Joosten (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 07/11/2018 Bestonden hierover dan vragen? Ja, toch wel. Een Spaanse werkneemster die zwanger was, vocht haar ontslag immers aan en was van oordeel dat zij niet kon ontslagen worden omdat zij zwanger was en daardoor een bijzondere bescherming genoot tegen ontslag. Haar werkgever was het daar niet

Collectief ontslag : is het verschil in bescherming bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een preventieadviseur bij collectief en individueel ontslag strijdig met de Grondwet? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/07/2018 De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil Een bediende met een arbeidsovereenkomst van de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux heeft er de functie van preventieadviseur uitgeoefend sinds maart 1985. In de loop van het jaar 2009 ging de nv  Saint-Gobain Sekurit Benelux over tot een collectief

Collectief ontslag : de eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde kan worden beschouwd als een ontslag (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en François-Xavier Gaudissart (Eubelius) Publicatiedatum: 15/12/2017 Het Europese Hof van Justitie heeft zich onlangs in twee arresten van 21 september 2017 uitgesproken over de kwalificatie van een eenzijdige wijziging van een loonvoorwaarde door de werkgever ten nadele van de werknemers die, in geval van weigering door de werknemer, de

2017-12-20T11:05:21+00:00 20 december 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Moet procedure collectief ontslag gestart worden bij voornemen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden? (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: 21/09/2017  In een arrest dat al dagtekent van 2015 heeft het Hof van Justitie beslist dat een eenzijdige en ten nadele van de werknemer doorgevoerde wijziging van essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst om redenen die geen betrekking hebben op de persoon

Een ontslag op basis van de « Bradford-factor » is niet noodzakelijk een discriminatie (Sotra Advocaten)

De Bradford-factor is een middel om de afwezigheidsgraad van de werknemers en de hinder ervan voor de onderneming te meten, waarbij een relatief groter gewicht wordt toegekend aan kortstondige afwezigheden. In een arrest van 10 januari 2017 beslist het Arbeidshof van Bergen, in het kader van een collectief ontslag, dat

2017-04-20T07:58:42+00:00 20 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |