Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023


Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 2 juni 2023

Collectief ontslag fors duurder in 2023 (Schoups)

Auteurs: Sofie Bontinck en Christine Molitor (Schoups)

De programmawet van 26 december 2022 (BS. 30 december 2022) en het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (BS 31 januari 2023) schaffen de terugbetaling aan de werkgever door de RVA van het verschil tussen de herindelingsvergoeding en de wettelijke ontslagvergoeding af.

PM – wat is de inschakelingsvergoeding ?

Een werkgever die een collectief ontslag doorvoert, dient in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen, de betrokken werknemers in te schrijven in een tewerkstellingscel, zijnde een samenwerkingsverband tussen de regionale tewerkstellingsdienst (VDAB, Forem, Actiris), de werkgever in herstructurering, ten minste één vakbond, het sectoraal opleidingsfonds en een outplacementbureau.

De tewerkstellingscel heeft als taak om de werknemers die zijn ontslagen als gevolg van herstructureringen te ondersteunen en te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job.

Niet alle werknemers moeten ingeschreven worden in deze cel, enkel de werknemers (1) van wie de  arbeidsovereenkomst door de werkgever werd beëindigd naar aanleiding van de herstructurering, (2) die minimum 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben, (3) die tewerkgesteld waren met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

De werknemers werden aangesloten voor een periode die afhankelijk is van hun leeftijd. Werknemers jonger dan 45 jaar, hebben recht op drie maanden, werknemers ouder dan 45 jaar, hebben recht op 6 maanden begeleiding. Gedurende deze periode ontvangen de werknemers hun normale loon van de werkgever. Dit betekent dat de inschakelingsvergoeding soms substantieel hoger is dan de wettelijke opzeggingsvergoeding.

Bijvoorbeeld :

48 jarige werknemer met 9 maanden anciënniteit heeft recht op een opzeggingstermijn van 7 weken terwijl de inschakelingsvergoeding 6 maanden bedraagt.

De werkgever kon tot eind 2022 het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de opzeggingsvergoeding terugvorderen van de RVA zodat de kost voor de werkgever in deze precaire omstandigheden niet duurder werd.

Nieuw !

Echter, voor collectieve ontslagen, aangekondigd na 31 december 2022, kan het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de wettelijke opzeggingsvergoeding niet meer verhaald worden op de RVA. Dit betekent dat de kostprijs voor een collectief ontslag van werknemers met relatief weinig anciënniteit fors duurder wordt.

Bron: Schoups

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid