>Voeg code toe voor de </head> tag.auteursrecht

Leave no stone unturned: de impact van Brexit op uw intellectuele eigendomsrechten (Van Havermaet)

Auteur: Imke Van Hecke (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Na jaren van zware onderhandelingen, is op 1 januari 2021 het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Eén van de topics die hierin behandeld wordt, is het domein van de intellectuele eigendomsrechten. “Wat met

2021-03-06T12:10:12+00:00 7 maart 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , |

Schriftelijk bewijs vereist bij overdracht auteursrechten architect (Schoups)

Auteur: Robbe Pelgrims (Schoups)Publicatiedatum: 12/01/2021 Auteursrechten, zoals deze van een architect die een ontwerp maakt, zijn roerende vermogensrechten, die als dusdanig het voorwerp van een overdracht kunnen uitmaken. Contracten over auteursrechten moeten ten aanzien van de auteur steeds schriftelijk worden bewezen. Bovendien moeten contractuele bedingen met betrekking tot (de overdracht van)

2021-01-16T11:59:54+00:00 20 januari 2021|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

Sherlock Holmes in de clinch met Enola Holmes (Novagraaf)

Auteur: Theo Visser (Novagraaf) Publicatiedatum: 07/01/2021 Conan Doyle Estate, eigenaar van het merk Sherlock Holmes, heeft Netflix en schrijfster Nancy Springer voor de rechter gedaagd wegens merk- en auteursrechtinbreuk. Nancy Springer schrijft boeken met Enola Holmes, de fictieve jongere zus van Sherlock Holmes, als hoofdpersoon. Theo Visser licht de kwestie toe. Sherlock Holmes

2021-01-08T13:58:51+00:00 8 januari 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Auteursrecht: drie arresten uit 2020 onder de loep (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 07/01/2021 Volgende drie arresten uit 2020 komen alvast aan bod tijdens deze uiteenzetting. Mogen auto's met een radio verhuurd worden zonder toestemming van de auteursrechthebbenden op de afgespeelde muziek? (Hof van Justitie 2 april 2020) Fleetmanager en NB zijn in Zweden gevestigde autoverhuurmaatschappijen. Zij bieden, rechtstreeks of via

2021-02-02T10:30:31+00:00 8 januari 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Wat met mijn auteursrecht bij illegaal downloaden en streamen (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Tom Daems (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: 05/10/2020 Ook in de privésfeer: u staat niet zo machteloos als auteur… Online films en series bekijken, naar muziek luisteren, het lezen van boeken en andere teksten was nog nooit zo eenvoudig. Via allerlei platformen kan men zomaar content downloaden en streamen. Wanneer

2020-10-09T08:19:01+00:00 9 oktober 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Moet YouTube persoonsgegevens verstrekken na auteursrechtschending? (Timelex)

Auteur: Bernd Fiten (Timelex) Publicatiedatum: 27/07/2020 Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Constantin Film Verleih (C‑264/19) het begrip ‘adres’ nader toegelicht in het kader van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn). Meer specifiek

2020-12-20T09:51:39+00:00 6 augustus 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , |

Auteursrechten: discussie tussen architect en bouwfirma. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/06/2020 Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en zijn zij vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden vervreemd of in een gewone of exclusieve

2020-06-26T15:25:50+00:00 27 juni 2020|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , |

Auteursrechtelijke bescherming van afbeeldingen op het internet (Dehaese & Dehaese)

Auteurs: Lieve Dehaese en Tom Daems (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2020 Ter illustratie of ter opleuking van online posts, artikels, blogs of zelfs volledige websites worden vaak afbeeldingen toegevoegd. Meestal werden deze afbeeldingen niet zelf gemaakt, maar wel op het internet gevonden. Dit is op vandaag zeer eenvoudig: Geef

2020-04-19T07:35:33+00:00 23 april 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Vergoedingen voor auteursrechten: dé aantrekkelijke vergoedingswijze voor de creatieve werknemer, de creatieve zelfstandig medewerker of de creatieve bedrijfsleider! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 21/02/2020 Sinds 2008 voorziet de fiscale wet in een uitermate gunstige belastingregeling voor inkomsten die een belastingplichtige geniet uit auteursrechten. Zowel werknemers als zelfstandig medewerkers en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Hoe voordelig? Het aantrekkelijke van dit fiscaal regime is

De nieuwe auteursrechtrichtlijn: vriend of vijand? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Thaïs Habotte en Namitaa Shah (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 27/02/2020 Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goedgekeurd. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe richtlijn om te zetten in nationaal recht. De laatste grote Europese auteursrechtwetgeving dateert van 2001, evenwel

2020-03-02T17:06:59+00:00 2 maart 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |