>Voeg code toe voor de </head> tag.aanbesteding

Overheidsopdrachten – Wederom blijkt de Dimarso-rechtspraak een struikelblok: de vaststelling van de beoordelingsmethodiek na opening van de offertes is een no-go (GD&A Advocaten)

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/03/2019 Middels een arrest d.d. 18 september 2018 (nr. 242.362) schorste de Raad van State een gunningsbeslissing omdat de aanbestedende overheid niet kon aantonen dat zij haar beoordelingsmethodiek voorafgaandelijk aan de opening van de offertes had vastgesteld. In het kader van dit

Overheidsopdrachten : hoe komt een opdracht tot stand – deel 3? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2018 Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop - advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe pas je de regels concreet toe?’ geeft meer uitleg in dit derde deel. Het eerste deel leest u hier / Het tweede deel leest u hier Wie wordt uitgesloten van opdrachten? 1.

2018-09-09T12:06:08+00:00 5 september 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , |

Overheidsopdrachten. Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2018 Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de nieuwe verplichting “verdoken” in artikel 36, §2, KB Plaatsing 2017. Het KB Plaatsing verwacht van de aanbestedende overheid immers ook dat zij de eerbiediging controleert

Hernieuwing van een lopende opdracht : wat te doen met de reeds gevestigde contractant die er voordeel uit haalt? (Equal)

Auteur: Gautier Rolland (Equal) Publicatiedatum: 04/07/2018 In een arrest van 28 juni 2018 werpt het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Unie een belangrijk licht op de voorwaarden om te bepalen of de aanbestedende overheden de voordelen van de gevestigde contractant moeten neutraliseren. Een beroep werd door een benadeelde inschrijver,

Overheidsopdrachten – Geen prijsverantwoording vereist bij zogenaamde “verwaarloosbare posten” (GD&A Advocaten)

Auteurs: Tessa Jordens en Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 21/06/2018 Ongeacht de plaatsingsprocedure dient een aanbestedende overheid elke offerte te onderwerpen aan een algemeen prijs- of kostenonderzoek om na te gaan of een inschrijver geen abnormale prijssetting hanteert. Daartoe kan de aanbestedende overheid de inschrijvers verzoeken om alle nodige informatie

Schorsing van de overheidsopdracht op bevel van de aanbesteder : minder mogelijkheden voor de opdrachtnemer om hiervoor een schadevergoeding te bekomen?! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: mei 2018 Overeenkomstig het nieuwe artikel 38/12 § 1 van het KB AUR heeft de opdrachtnemer recht op schadevergoeding indien de aanbesteder tijdens de uitvoeringsfase de opdracht schorst en deze schorsing aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo mag de schorsing door de aanbesteder onder meer niet

2018-06-20T06:39:09+00:00 20 juni 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Verplichte openbare aanbesteding, ook voor verzekeringscontracten (Vandelanotte)

Auteurs: Nico Callewaert en Stijn Moreau (Vandelanotte) Publicatiedatum: 01/06/2018 Lokale besturen zijn volop bezig met het doorlichten en optimaliseren van hun verzekeringsportefeuille via een openbare aanbesteding. Dat doen ze veelal om besparingen te realiseren op de premies van hun verzekeringscontracten. Toch is het realiseren van een besparing niet de enige reden waarom

Wetgever sleutelt aan overheidsopdrachten-reglementering – jammer genoeg blijven de verwachte verduidelijkingen evenwel uit… (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2018 Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB”is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft, middels het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten

Een verklaring op eer is geen substituut voor het UEA (GD&A Advocaten)

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 20/04/2018 Middels een arrest van 30 januari 2018 (nr. 240.618) oordeelt de Raad van State dat het niet aanleveren van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument een grond vormt om een offerte te weren wegens substantieel onregelmatig. Dit kan niet gecorrigeerd worden door louter

2018-04-21T09:57:26+00:00 21 april 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Weldra het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel nog op elektronische wijze (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 11/04/2018 Het nieuwe regelgevend kader inzake overheidsopdrachten (en concessieovereenkomsten), dat inwerking trad op 30 juni 2017, bracht veel verandering teweeg. De regelgever had met deze wijzigingen grotendeels de administratieve vereenvoudiging en de toegang van KMO's voor ogen. Vanuit deze optiek werd ook het Uniform