>Voeg code toe voor de </head> tag.aanbesteding

Valkuilen bij het regulariseren van onregelmatige offertes onder de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering (CMS)

Auteur: Youri Musschebroeck (CMS) Publicatiedatum: oktober 2017 De verplichting voor de aanbestedende overheid om de regelmatigheid van de offertes te onderzoeken is grondig herwerkt in de overheidsopdrachtenreglementering en geldt voortaan voor alle procedures, zo-ook in de procedures waarin onderhandelingen zijn toegelaten (hetgene onder de wet van 15 juni 2006 niet het

2017-10-30T10:49:24+00:00 30 oktober 2017|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Een beduidend lagere inschrijvingsprijs ten opzichte van de geraamde prijs is niet ipso facto abnormaal (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2017 In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat een inschrijvingsprijs aanzienlijk lager ligt dan de geraamde totaalprijs op zich niet volstaat om deze prijs als abnormaal aan te merken. Dat de inschrijver zich onder

Zelfs de flexibiliteit van de onderhandelingsprocedure heeft zijn grenzen (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 maart 2017 oordeelt de Raad van State dat het flexibele karakter van de onderhandelingsprocedure begrensd is, door onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de regels vastgesteld door de aanbestedende overheid in haar bestek. De onderhandelingsprocedure wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit. In

Overheidsopdrachten – Voorkom discussies over vertragingsboetes: drie praktische tips voor aanbestedende overheden (GD&A Advocaten)

Vertragingsboetes wegens laattijdige uitvoering van een overheidsopdracht gelden als forfaitaire vergoeding voor de (al dan niet) opgelopen schade. Ze zijn in principe opeisbaar bij het louter overschrijden van de uitvoeringstermijn en dit zonder opstelling van een proces-verbaal. Toch blijken er net met betrekking tot die opeisbaarheid hoe langer hoe meer

2017-05-07T11:04:17+00:00 7 mei 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Prijsverantwoordingen bestaande uit niet-cijfermatige gegevens, mede gebaseerd op motieven aangehaald door de overheid zijn deugdelijk (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 februari 2017 oordeelt de Raad van State dat niet-cijfermatige gegevens eveneens een prijsverantwoording kunnen uitmaken. De aanbestedende overheid heeft daarbij het recht ook motieven te hanteren die resulteren uit eigen onderzoek, ter aanvulling van degene die werden aangereikt in de prijsverantwoording. De aanbestedende overheid beschikt

Public procurement subcontracting: requiring contractor to execute main part of contract is, in principle, unlawful (CMS)

As you will recall, the Court of Justice ruled in a judgment of 14 July 2016 (C-406/14) that a contracting authority is not allowedto require, by a general stipulation in the tender specifications of a public contract, that the future contractor of that contract perform a certain abstract percentage of

2017-08-15T20:52:39+00:00 28 april 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten ook van toepassing op concessies (LegalWorld)

De rechtsbeschermingswet voor overheidsopdrachten wordt op enkele punten aangepast. Zij is voortaan ook van toepassing op concessies. Er komt een uniforme regeling voor de mededeling van de gemotiveerde beslissingen. En de start van de beroepstermijn en de wachttermijn valt voortaan op hetzelfde moment. De wetgever past de rechtsbeschermingsregels voor overheidsopdrachten aan

2017-03-28T08:01:20+00:00 28 maart 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |