Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Overheidsopdrachten. Reduceren van veiligheidsrisico’s: Omzendbrief van 11 september 2023 in het Staatsblad van 25 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 25 oktober 2023 werd de Omzendbief van 11 september 2023 inzake het reduceren van veiligheidsrisico’s in het kader van overheidsopdrachten, het lekken van gevoelige informatie en spionage gepubliceerd in het Staatsblad.

De federale aanbestedende overheden moeten vanaf 25 oktober 2023 de Toolbox voor het reduceren van veiligheidsrisico’s in het kader van overheidsopdrachten naleven en hanteren als interpretatiekader. Zij moeten eveneens een quickscan uitvoeren voor alle overheidsopdrachten waar er een impact kan zijn op de nationale veiligheid.

Lees de Omzendbrief van 11 september 2023

Webinar

Op donderdag 7 december 2023 geven mr. Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (ere-eerste auditeur bij het Rekenhof) een webinar over Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonderzoek van offertes en drie andere actuele knelpunten, incl. de publicatie ‘Compendium Overheidsopdrachtenrecht. Exhaustieve bespreking van de regelgeving en de rechtspraak inzake zeven grote thema’s’ van mr. Peter Teerlinck.

Nadien on demand aangeboden zonder boek.

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding