10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd in het Staatsblad van 23 november 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

We staan hier stil bij twee belangrijke bepalingen in deze wet.

1. Rechtzetting van eerdere wetgeving

Deze wet werd goedgekeurd op 26 oktober 2023, datum die niet onbelangrijk was, want één van de bepalingen van het wetsontwerp was de rechtzetting van eerdere wetgeving, namelijk de wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut, die ongewild als gevolg zou hebben gehad dat de formule Claeys opnieuw moest worden toegepast.

Deze wet van 20 maart 2023 had immers de zogenaamde dubbele foto regeling geschrapt voor ontslagnames door de werknemer en deze wijziging trad in werking op 28 oktober 2023.

Lees hieromtrent volgende artikelen:

2. Vertrouwenspersoon wordt verplicht

De wet brengt ook wijzigingen aan de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met betrekking tot de aanduiding van vertrouwenspersonen.

Lees hieromtrent volgende artikelen:

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

Webinar

Op vrijdag 8 maart 2024 (12u30 – 14u30) geven mr. Olivier Wouters en Charlotte Pil (Claeys & Engels), een live-webinar over 10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie. Nadien wordt deze opleiding ‘on demand’ aangeboden.

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht