>Voeg code toe voor de </head> tag.woninghuur

De verhuur van studentenkoten wordt in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019 strikter geregeld (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: augustus 2018 Er is een wetswijziging in de maak die de verhuur van studentenkoten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest strikter zal regelen. In deze bijdrage worden enkele opvallende nieuwigheden van deze nieuwe regeling opgelijst. Huidige situatie. Studenten die heden te dage een huurovereenkomst

2018-09-11T17:03:33+00:00 11 september 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Wijziging datum van inwerkingtreding Vlaamse woninghuurdecreet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 25/08/2018 Zoals in onze vorige blogposten van 7 september 2017, 28 februari 2018 en 14 maart 2018 aangekondigd is er een nieuwe huurwetgeving in aantocht. Aanvankelijk werd verwacht dat deze al in werking zou treden op 1 september 2018 maar na advies van

2018-09-07T13:16:48+00:00 7 september 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Zijn clausules tot afstand van verhaal nog mogelijk onder het toekomstige Vlaamse Woninghuurdecreet? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 21/07/2018 Wat is afstand van verhaal? Afstand van verhaal is een bijzondere clausule in de huurovereenkomst of in de verzekeringspolis waarbij de verhuurder of de verzekeraar van de verhuurder afstand doet in het voordeel van de huurder om de schade die de huurder zou

Het woninghuurrecht per gewest toegelicht (Peeters Advocaten)

Auteur: Alain De Jonge en Vincent Brouwers (Peeters Advocaten) Publicatiedatum: 21/06/2018 Bij de zesde staatshervorming van 2012-2014 werden een aantal bevoegdheden overgeheveld van het federale niveau naar de gemeenschappen en de gewesten. Hieronder viel ook het huurrecht. De eerste gewestelijke regelgevingen in deze materie treden dit jaar in werking.  Dit artikel beperkt

2018-07-07T10:05:13+00:00 7 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Aansprakelijkheid van de verhuurder bij verlies van de huurwaarborg door de vastgoedmakelaar (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 25/05/2018 - De wet van 20 februari 1991 houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (de “Woninghuurwet”) voorziet geen verplichting om een huurwaarborg te verschaffen. - Als er contractueel toch een huurwaarborg wordt overeengekomen, moeten de dwingende

2018-06-08T11:38:12+00:00 29 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Wederverhuringsvergoeding : automatisch 3 maanden bij ontbinding ten laste van de huurder? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/05/2018 Mr. Tomas Merckx geeft meer uitleg, mede in het licht van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 20 oktober 2017. Wat bepaalt het Burgerlijk Wetboek? Artikel 1760 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: ‘In geval van ontbinding van de huur door de

Vlaams Huurdecreet definitief goedgekeurd op 18 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/05/2018 Het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en de nieuwe regels gaan in op begin 2019 (niet zoals eerder gepland op 1 september 2018). Om de duidelijkheid en de kenbaarheid van het nieuwe decretale kader te bevorderen werd ervoor gekozen

2018-05-23T08:12:11+00:00 22 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Een Waalse kijk op het woninghuurrecht vanaf 1 september 2018 (K law)

Auteurs: Katrien Kempe en Valerie Dhooghe (K law) Publicatiedatum: 14/05/2018 Vanaf 1 september 2018 krijgt Wallonië een nieuwe decretale regeling voor woninghuur. Het Waals Woninghuurdecreet van 15 maart 2018 groepeert bepalingen van de federale woninghuurwet en bepaalde regels van het Burgerlijk Wetboek in een nieuwe autonome tekst en voert enkele belangrijke

2018-05-15T09:23:08+00:00 15 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De huurwaarborg onder de nieuwe huurwetgeving : wat verandert vanaf 1 september 2018? (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 14/03/2018 Zoals herhaaldelijk aangekondigd in onze eerdere blogberichten is het Vlaamse Huurdecreet in aantocht. De nieuwe regelgeving zal in werking treden op 1 september 2018 en zal van toepassing zijn op alle woninghuurovereenkomsten gesloten na die datum. In onze vorige blog van 28 februari 2018

Huurovereenkomst opzeggen onder de nieuwe huurwet : Wat verandert vanaf 1 september 2018? (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 28/02/2018 In onze vorige blog van 7 september 2017 verwezen wij reeds een eerste keer naar het feit dat het nieuwe Vlaamse Huurdecreet in aantocht is. Hoog tijd dus om wat dieper in te gaan op de diverse wijzigingen die deze nieuwe regelgeving met zich