>Voeg code toe voor de </head> tag.woninghuur

Huurder verzet je niet: werken aan gemeenschappelijke delen (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio)Publicatiedatum: 26/02/2021 Veel appartementsgebouwen hebben intussen al een mooie leeftijd. Hierdoor dringt het maken van herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen steeds meer op. Het nemen van deze beslissing eindigde echter geregeld in een patstelling op de vergaderingen van mede-eigenaars. Met de appartementswet die in werking is getreden op

2021-03-06T11:36:08+00:00 6 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Uw woning als private eigenaar sociaal verhuren (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 18/02/2021 De recente Pano-reportage waarin de problematiek van het tekort aan betaalbare huurwoningen aan bod kwam, zit mogelijk nog vers in het geheugen. De vraag naar sociale of betaalbare huurwoningen overtreft het aanbod ruimschoots. Huurders staan minstens een jaar op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen waardoor ze

2021-02-23T09:15:32+00:00 25 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kan uw huurder uw pand nog langer betrekken, wanneer u de huurovereenkomst reeds heeft opgezegd? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 De mogelijkheid dat uw huurder door onvoorziene omstandigheden nog geen nieuw pand kan betrekken terwijl u de overeenkomst reeds heeft opgezegd, omdat hij/zij bijvoorbeeld nog geen nieuw pand kon vinden of er nog verbouwingen bezig zijn aan het pand dat hij/zij

2021-02-23T09:19:01+00:00 23 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Woninghuur: uithuiszetting (tijdelijk?) terug mogelijk (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten)Publicatiedatum: 07/01/2021 Eind vorig jaar vestigden wij er in deze bijdrage uw aandacht op dat daar waar in de eerste periode van lock-down begin 2020 gedwongen uithuiszettingen door een gerechtsdeurwaarder in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden werden bij Besluit van de Vlaamse regering, een dergelijk verbod door de Vlaamse overheid niet uitgevaardigd werd in het

2021-01-12T15:46:32+00:00 14 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Verhuurder moet ook instaan voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht. Cassatie-arrest 19 oktober 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 25/10/2020 Artikel 1721 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder de huurder vrijwaring verschuldigd is voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend, en dat, indien door die gebreken

2021-01-05T10:47:54+00:00 25 oktober 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Woninghuurwet: verhuurder installeert timer voor beperken warm water en verwarming. Arrest Hof van Cassatie 4 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/07/2020 Tussenvonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven van 20 juni 2018 De appelrechter stelt vast dat artikel 5, § 1, 3°, Vlaamse Wooncode vereist dat in elke woning voldoende veilige verwarmingsmiddelen aanwezig zijn en oordeelt dat het beperken van de verwarming

2020-07-30T09:42:15+00:00 30 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen: goede optie voor de verhuurder om een uithuiszetting te vermijden? (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 04/07/2020 Om het stijging van het aantal uithuiszettingen te vermijden, heeft de Vlaamse Overheid een Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen opgericht. Een systeem van een huurgarantiefonds bestaat al sinds 2013, maar kende weinig succes omwille van de vele formaliteiten. Bij Besluit van 3 mei

When your name/look matters. Discriminatie in de huur- en vastgoedsector (Studio Legale)

Auteur: Christian Clement en Jens Vanhellemont (Studio Legale) Publicatiedatum: 25/06/2020 Discriminatie in de huur- en vastgoedsector : niet zonder strafrechtelijk risico. Na het tragische overlijden van George Floyd in Amerika en de bijhorende opflakkering van de Black Lives Matters-beweging staan racisme en discriminatie terug volop in de aandacht. Ook in

2020-07-01T07:11:27+00:00 2 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Blijf (niet) in uw krot! (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2020  Het adagium “blijf in uw kot” klinkt ondertussen bij iedereen bekend in de oren. Sinds de start van de corona pandemie roept de overheid de burgers op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor veel mensen is dit een verademing

2020-04-29T15:18:35+00:00 5 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

COVID-19 en de impact op de huurrelaties (Laurius)

Auteur: Laurius Publicatiedatum: 10/04/2020 1. Algemeen Tijdens deze Covid-19-pandemie worstelt de vastgoedsector met de vraag hoe om te gaan met de vragen die gesteld worden inzake de betalingsverplichting van de huurder. Velen hoopten dat de Belgisch overheid hierover meer duidelijkheid zou scheppen, door hieromtrent een beslissing te nemen (door bijvoorbeeld