>Voeg code toe voor de </head> tag.woninghuur

Wordt het opzettelijk en herhaaldelijk verzuimen huurgeld te betalen binnenkort strafbaar? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/10/2019 Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn huur opzettelijk en herhaaldelijk niet betaalt, maar dan alleen in de gevallen waarin de schuldenaar te kwader trouw handelt, met name wanneer hij een goed huurt wel wetende dat hij

2019-10-07T19:22:06+00:00 8 oktober 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Kortgeding in huurzaken bij de vrederechter (Speyk Advocaten)

Auteurs: Iris Verrue en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 15/04/2019 Eerder informeerden wij u over enkele wijzigingen in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet bij  huurbetwistingen. Vandaag gaan we dieper in op een van die nieuwe elementen, namelijk de procedure in kort geding, die nu ook mogelijk is voor de Vrederechter. Wat is een procedure in

2019-06-02T10:28:13+00:00 15 mei 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

De nieuwe Vlaamse studentenhuur-overeenkomst (Modo Advocaten)

Auteurs: Dominique Walravens en Sophie De Krock (Modo Advocaten) Publicatiedatum: mei 2019 Op kot – Studentenhuurovereenkomst – Recht op overdracht/onderhuur van de overeenkomst bij Erasmus of stage - All-in huurprijs – Specifieke waarborgregeling – Verbod op stilzwijgende verlenging - (Kosteloze) opzegmogelijkheden Het federale huurrecht kent en kende geen specifieke wettelijke regeling voor huisvestiging bij

Vlaams Woninghuurdecreet vereenvoudigt het opstellen van woninghuurovereenkomsten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 11/03/2019 Sedert de zesde staatshervorming (2014) zijn de Gewesten bevoegd om regels te bepalen voor woninghuurovereenkomsten. In Vlaanderen is op 1 januari 2019 het Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden, ter vervanging van de federale Woninghuurwet. Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1

2019-03-13T09:46:09+00:00 15 maart 2019|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Betwistingen: de bepalingen in het nieuwe Vlaams huurdecreet (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 06/02/2019 In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan’ van 9 november 2018 gepubliceerd. In het decreet worden in de artikel 43 ev. specifieke bepalingen opgenomen wat de betwistingen betreft. We overlopen

2019-05-07T16:46:26+00:00 6 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Wat verandert er in 2019? Misschien uw huurcontract! (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) Publicatiedatum: 07/01/2019 Iedereen weet het : onze regering is in 2018 bijzonder ijverig geweest op heel wat vlakken. Een ervan is de huurwetgeving, die op 1/1/2018 al in Brussel wijzigde, op 1/9/2018 in Wallonië en nu ook op 1/1/2019 in Vlaanderen. De

Echtgenoten en samenwoners: wat wijzigt er door het Vlaams huurdecreet? (LegalNews.be)

In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan’ van 9 november 2018 gepubliceerd. In het decreet worden in de artikelen 51 ev. specifieke bepalingen opgenomen wat echtgenoten en samenwoners betreft. Echtgenoten en wettelijke samenwoners In

Gasboete wegens kakkerlakkenplaag ten laste van de verhuurder (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 14/11/2018 De politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft zich in een niet-gepubliceerd vonnis van 31 oktober 2018 moeten uitspreken over een miskenning van artikel 80 van een gemeentelijke politieverordening, waarin wordt gesteld dat iedere eigenaar of bewoner de sanitaire en vuilnisvoorzieningen, berg- en leefruimten alsook de

2018-11-23T11:38:24+00:00 23 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Nieuwe regels rond medehuur in het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet (Questa Advocaten)

Auteur: Ellen Peeters (Questa Advocaten) Publicatiedatum: 25/10/2018 In onze vorige blogpost bespraken wij het nieuw Vlaamse Woninghuurdecreet dat op 1 januari 2019 in werking zal treden.  In deze blog wordt dieper ingegaan op een specifiek aspect, dat thans niet wordt geregeld in de actuele Woninghuurwet en dus zeker vermeldenswaard is: de nieuwe regels

2018-11-04T11:55:12+00:00 4 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |