Woninghuur: opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik (Seeds of Law)

Auteur: Alain De Jonge (Seeds of Law) Bij verhuur van een woning ontvangt de verhuurder huurgelden en verliest hij het fysieke genot van het onroerend goed dat hij moet vrijwaren aan de huurder. Maar door omstandigheden kan het gebeuren dat de verhuurder toch opnieuw het fysieke genot wenst te hernemen van het verhuurde goed. Wat…

Lees meer

Nieuwigheden rond het conformiteitsattest: wat kan u verwachten van de jaarlijks terugkerende GAS-boete? (adhemar.law)

Auteur: adhemar.law Publicatiedatum: 24/08/2021 Op 3 augustus 2021 werd een nieuw decreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat een beperkte wijziging aanbrengt aan de Vlaamse Codex Wonen 2021.  Dit decreet laat meer in het bijzonder toe dat gemeenten jaarlijks GAS-boetes opleggen aan verhuurders die geen verplicht conformiteitsattest aanvragen. In deze nieuwsbrief staan we stil bij…

Lees meer

Zorgvuldige selectie of regelrechte discriminatie? Wees voorzichtig bij het kiezen van de geschikte koper of huurder! (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 10/06/2021 Als vastgoedmakelaar-bemiddelaar is het niet altijd even gemakkelijk om in te schatten welke (al dan niet gevoelige) informatie kan worden opgevraagd en op basis van welke verkregen informatie je een selectie mag maken met het oog op het vinden van een kandidaat-koper of kandidaat-huurder. Vermoeden…

Lees meer

Vlaamse Codex Wonen 2021 (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 06/05/2021 Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in dit wetboek nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid.  In het bijzonder werden de hierna volgende zaken opgenomen in de codex: de Vlaamse Wooncode het Vlaams Financieringsfonds voor Grond-…

Lees meer

Plaatsbeschrijving bij huur: noodzakelijk doch al te vaak vergeten! (Adlex)

Auteur: Jan Verlinden (Adlex) Publicatiedatum: 19/04/2021 Steeds vaker worden verhuurders geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de huurwoning. Nog pijnlijker wordt het als blijkt dat de huurder niet kan aangesproken worden door de verhuurder bij gebrek aan plaatsbeschrijving bij aanvang of einde huur. Tijdens de eerste maand van een huurovereenkomst moeten huurder en verhuurder een gedetailleerde…

Lees meer

Huurder verzet je niet: werken aan gemeenschappelijke delen (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 26/02/2021 Veel appartementsgebouwen hebben intussen al een mooie leeftijd. Hierdoor dringt het maken van herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen steeds meer op. Het nemen van deze beslissing eindigde echter geregeld in een patstelling op de vergaderingen van mede-eigenaars. Met de appartementswet die in werking is getreden op 1 januari 2019 lag…

Lees meer

Uw woning als private eigenaar sociaal verhuren (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 18/02/2021 De recente Pano-reportage waarin de problematiek van het tekort aan betaalbare huurwoningen aan bod kwam, zit mogelijk nog vers in het geheugen. De vraag naar sociale of betaalbare huurwoningen overtreft het aanbod ruimschoots. Huurders staan minstens een jaar op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen waardoor ze soms noodgedwongen op de…

Lees meer

Kan uw huurder uw pand nog langer betrekken, wanneer u de huurovereenkomst reeds heeft opgezegd? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 21/01/2021 De mogelijkheid dat uw huurder door onvoorziene omstandigheden nog geen nieuw pand kan betrekken terwijl u de overeenkomst reeds heeft opgezegd, omdat hij/zij bijvoorbeeld nog geen nieuw pand kon vinden of er nog verbouwingen bezig zijn aan het pand dat hij/zij aankocht, is -zeker in…

Lees meer

Woninghuur: uithuiszetting (tijdelijk?) terug mogelijk (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 07/01/2021 Eind vorig jaar vestigden wij er in deze bijdrage uw aandacht op dat daar waar in de eerste periode van lock-down begin 2020 gedwongen uithuiszettingen door een gerechtsdeurwaarder in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden werden bij Besluit van de Vlaamse regering, een dergelijk verbod door de Vlaamse overheid niet uitgevaardigd werd in het najaar van 2020.  Dit in…

Lees meer

Verhuurder moet ook instaan voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht. Cassatie-arrest 19 oktober 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 25/10/2020 Artikel 1721 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder de huurder vrijwaring verschuldigd is voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend, en dat, indien door die gebreken enig verlies voor de huurder…

Lees meer