>Voeg code toe voor de </head> tag.Marlex

Tuincentra in agrarisch gebied: het einde nabij? (Marlex)

Auteurs: Gregory Vermaercke en Els De Rammelaere (Marlex) Publicatiedatum: 19/11/2019 Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 nog maar eens de Decreetgever teruggefloten in het Omgevingsrecht. Ditmaal heeft het Hof de uitzonderingsregel vernietigd waardoor het voor zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied onder specifieke voorwaarden mogelijk was een planologisch attest aan te

2019-11-25T09:22:09+00:00 25 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Stel uw bestuursorgaan correct samen tegen 1 januari 2020 (Marlex)

Auteurs: Fay Reynaert en Lobke Pottie (Marlex) Publicatiedatum: 12/11/2019 Het is bijna zover. Vanaf 1 januari 2020 worden alle dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) van toepassing op uw vennootschap. Zelfs indien uw statuten nog niet geconfirmeerd zijn. Welke invloed hebben die vernieuwde regels nu op

2019-11-23T10:15:01+00:00 23 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel? (Marlex)

Auteur: Charlotte Knockaert (Marlex) Publicatiedatum: 21/10/2019 De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer, de klanten, de leveranciers…, maar ook voor uw personeel. Er is immers een oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe werkgever (de overnemer). Het is dan ook belangrijk om

2019-11-01T13:05:19+00:00 5 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , , |

Transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen: eindelijk rechtszekerheid? (Marlex)

Auteur: Daan Vandenbroucke (Marlex) Publicatiedatum: 08/10/2019 Reeds lange tijd bestaat er in de wetgeving en de rechtspraak onduidelijkheid over het verkopen van onroerende domeingoederen van een gemeente of van de provincie. Hoewel de Vlaamse Regering met haar omzendbrief van 12 februari 2010 reeds verduidelijkt had dat de openbare verkoop de algemene

2019-10-14T12:53:50+00:00 14 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Toekennen van tantièmes aan gewezen bestuurders (Marlex)

Auteur: Lobke Pottie (Marlex) Publicatiedatum: 17/09/2019 Een vennootschap kan naar aanleiding van de winstverdeling van het boekjaar een deel van haar winst uitkeren aan haar bedrijfsleiders in de vorm van tantièmes. Dergelijke toekenning wordt in hoofde van de bestuurders beschouwd als bestuurdersbezoldiging, wat maakt dat de tantièmes voor de uitkerende vennootschap

2019-09-30T07:13:08+00:00 30 september 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Strengere spelregels in B2B-relaties (Marlex)

Auteurs: Thomas Vansteenkiste en Evelien Dhiedt (Marlex) Publicatiedatum: 27/08/2019 Bij wet van 4 april 2019 heeft de wetgever op drie vlakken wijzigingen ingevoerd in het Wetboek van Economisch Recht, die een grote impact kunnen hebben op de contractsvrijheid tussen ondernemingen (B2B-relaties). De nieuwe regelgeving heeft als doelstelling om de handelsbetrekkingen tussen de

Verplichte aansprakelijkheids-verzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken (Marlex)

Auteur: Guillaume Calus (Marlex) Publicatiedatum: 24/06/2019 DE WET PEETERS-BORSUS: VERZEKERINGSPLICHT DEKT SLECHTS EEN FRACTIE VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Discrepantie materiële toepassingsvoorwaarden Aannemers, architecten en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ (in de praktijk vnl. studiebureaus) moeten zich sedert de inwerkingtreding van de zgn. Wet Peeters-Borsus d.d. 1 juli 2018 verplicht verzekeren inzake woningbouw voor

Het nieuw appartementsrecht: naar een vlottere en eerlijkere besluitvorming (Marlex)

Auteurs: Guillaume Calus en Daan Vandenbroucke (Marlex) Publicatiedatum: 14/03/2019 België heeft heel wat verouderde appartementsgebouwen en dit leidt meer en meer tot problemen. Om de woonkwaliteit van de bewoners te garanderen, zijn een resem aan moderniseringswerken nodig. Denk maar aan gebouwen met betonrot, met enkele beglazing en met slecht geïsoleerde daken. Een

Het nieuwe stedenbouwkundig handhavingsrecht: op weg naar een handhavingsrecht à la carte? (Marlex)

Auteur: Nick De Wint (Marlex) Publicatiedatum: 11/02/2019 Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 voorzag in de stedenbouwhandhaving een strak geregeld systeem gesteund op twee sporen: een preventief en een repressief spoor. Het preventief spoor omvat het stakingsbevel (met eventueel de zegellegging en inbeslagname) en de administratieve geldboete bij doorbreking van een bekrachtigd stakingsbevel. Het

2019-02-12T12:19:37+00:00 17 februari 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Handelsvertegenwoordigers en aanbreng van cliënteel : “Ceci n’est pas une clause de non-concurrence!” (Marlex)

Auteur: Alexia Hoste (Marlex) Publicatiedatum: 17/12/2018 Wie al eens ontslag gaf aan een werknemer-handelsvertegenwoordiger, weet dat de vertegenwoordiger bovenop de opzeggingsvergoeding, al eens aanspraak maakt op een zogeheten ‘uitwinningsvergoeding’. Het Hof van Cassatie maakt het nu (nog) makkelijker voor de vertegenwoordiger om zich te beroepen op het vermoeden van aanbreng van