>Voeg code toe voor de </head> tag.Marlex

Vaccinatiegegevens van personeel opvragen en bijhouden: mag dat? Op het kruispunt tussen arbeidsrecht en de GDPR (Marlex)

Auteurs: Charlotte Knockaert en Fay Reynaert (Marlex)Publicatiedatum: 11/06/2021 De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, waardoor de kans toeneemt dat u als werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die zich (eventueel tijdens de werkuren) laat vaccineren. Als werkgever is het ongetwijfeld nuttig voor uw werkorganisatie en welzijns- en preventiebeleid om de

2021-06-14T09:03:18+00:00 14 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , , |

Einde van de procedurecarrousel in zicht of geeft de decreetgever een extra ticket voor een nieuw ritje? (Marlex)

Auteur: Els De Rammelaere (Marlex)Publicatiedatum: 10/05/2021 De achtergrond In het Vlaams parlement ligt een voorstel op tafel om het belang dat een verzoeker moet hebben om een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in te leiden, te verstrengen. Deze wijziging is een uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024 waarbij de

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden (Marlex)

Auteurs: Alexia Hoste en Charlotte Knockaert (Marlex)Publicatiedatum: 22/04/2021 Kan u een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus? Neen, wij zijn van mening dat dit op vandaag niet kan. Als algemeen principe geldt dat elke burger de vrije keuze heeft om zich al dan niet te laten

2021-04-26T07:12:21+00:00 26 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Best practices algemene voorwaarden: de tegenstelbaarheid (Marlex)

Auteurs: Lobke Pottie en Julie Noppe (Marlex)Publicatiedatum: 08/04/2021 Ondernemers ondernemen en dat betekent risico’s nemen. Elk risico vergt een zo goed mogelijk opvangnet voor een (on)verwachte bocht. De algemene voorwaarden van een onderneming opgenomen op bijvoorbeeld een factuur of een bestelbon zijn een vaste tool voor een onderneming om zichzelf

2021-04-11T11:44:32+00:00 12 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , , |

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen doet heel wat (stik)stof opwaaien (Marlex)

Auteurs: Gregory Vermaercke en Daan Vandenbroucke (Marlex)Publicatiedatum: 24/03/2021 In haar arrest van 25 februari 2021 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een Limburgs landbouwbedrijf vernietigd. Het arrest plaatst het (overgangs)stikstofbeleid van de Vlaamse overheid op losse schroeven. Niet alleen voor de landbouwsector, maar ook voor de industriële bedrijvigheid

2021-03-25T08:54:45+00:00 27 maart 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Versoepeling aanvraag gerechtelijke reorganisatie (Marlex)

Auteurs: Lobke Pottie en Fay Reynaert (Marlex)Publicatiedatum: 18/03/2021 Om een golf van faillissementen te vermijden, voerde de regering voor het eerst op 24 april 2020 een moratorium in voor faillissement. Dit moratorium werd diverse keren aangepast en verlengd, maar nam uiteindelijk een einde op 31 januari 2021. De regering was

2021-03-18T14:44:30+00:00 19 maart 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Wat nu voor eigenaars zonnepanelen na vernietiging Grondwettelijk Hof (Marlex)

Auteurs: Els De Rammelaere en Daan Vandenbroucke (Marlex)Publicatiedatum: 15/02/2021 U heeft het de voorbije weken ongetwijfeld in de media kunnen volgen: het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 het regime van de virtuele terugdraaiende teller vernietigd. Deze terugdraaiende teller gaf ‘prosumenten’ (consumenten die zelf hun stroom

2021-02-17T11:18:42+00:00 20 februari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , |

Hof van Cassatie bevestigt: ‘afwachten’ in een milieustakingsvordering staat niet gelijk aan ‘stilzitten’ (Marlex)

Auteur: Gregory Vermaercke (Marlex)Publicatiedatum: 10/02/2021 In een eerdere nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11.05.2020) werd er toelichting gegeven bij het arrest van het hof van beroep te Gent van 6 maart 2020 in het kader van de zogenaamde milieustakingsvordering. Wij wezen er toen al op dat dit arrest een welgekomen houvast kan

2021-02-11T12:43:57+00:00 15 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

(Leverancier van) een gesloten onderneming? Check uw e-box en vraag voor Valentijn uw premie aan de RSZ voor het derde kwartaal 2020 (Marlex)

Auteurs: Alexia Hoste en Charlotte Knockaert (Marlex)Publicatiedatum: 05/02/2021 Naar aanleiding van de ”tweede golf” van het coronavirus heeft de federale overheid voorzien in een tegemoetkoming in de sociale bijdragen voor bepaalde werkgevers die verplicht gesloten zijn sinds 2 november 2020. Concreet kan u een “vrijstelling” krijgen van de patronale sociale

2021-02-09T15:47:37+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Bedrijf overnemen in tijden van corona: heeft u al aan een vendor loan of earn-out gedacht? (Marlex)

Auteur: Lobke Pottie (Marlex)Publicatiedatum: 19/01/2021 Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar een kopersmarkt. Een koper geniet nu meer onderhandelingsmacht ten opzichte van een verkoper dan voordien. Ook de banken zijn kritischer geworden en zijn minder geneigd om het overnamebedrag volledig

2021-01-22T08:28:28+00:00 19 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht Handelsrecht|Tags: , |