Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang in vernietigingsprocedure Raad voor Vergunningsbetwistingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Conform artikel 105, §2, 2° van het Omgevingsvergunningsdecreet kan o.a. het “betrokken publiek” beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (de RvV) tegen een omgevingsvergunningsbeslissing gewezen in laatste administratieve aanleg; Het “betrokken publiek” is hij/zij die nadelige gevolgen ondervindt/vreest te ondervinden van de bestreden beslissing of belang heeft bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning; In voorliggende zaak had een…

Lees meer

Telewerk opnieuw verplicht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Vanwege de verslechterde Covid-19-situatie, heef het Overlegcomité gisterenavond een aantal strengere regels aangekondigd. Om besmettingen op de werkvloer en op het openbaar vervoer tegen te gaan, wordt telewerken (opnieuw) in zekere mate verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van…

Lees meer

Een pauze met beschikbaarheidsdienst kan soms arbeidstijd zijn (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) In onze e-zine van 15 maart 2021 verduidelijkten we welke criteria relevant zijn om  te oordelen of wacht- of stand-by diensten thuis arbeidstijd zijn of niet (zie hier). In een recent arrest van 9 september 2021 geeft het Hof van Justitie duiding over welke concrete criteria belangrijk zijn om te…

Lees meer

Takeaway bij GBA 113/2021 van 11 oktober 2021. Maak geen persoonsgegevens over aan derden (buiten of binnen organisatie) zonder dat daarvoor rechtsgrond is! (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian) In casu had een werknemer spontaan en vertrouwelijk in het kader van zijn ziekteverlof gezondheidsgegevens meegedeeld aan zijn werkgever (een schooldirectie). Die laatste had die verwerkt in een beoordelingsverslag dat werd overgemaakt aan derden (inrichtende macht, andere schooldirecties binnen scholengroep, schoolbestuur en personeelsdienst). De Geschillenkamer oordeelt dat dit niet kan wegens…

Lees meer

Bedrijfsgeheimen versus het recht op een eerlijk proces: Hof van Justitie benadrukt motiveringsplicht bij weigering toegang tot offertes (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Matthias Castelein, Lydian (22/09/2021) Vaak probeert een misnoegde inschrijver, wanneer hij een gunningsbeslissing aanvecht, de inhoud van de winnende offerte te achterhalen. Even vaak weigert de aanbesteder de toegang tot deze informatie met verwijzing naar het vertrouwelijk karakter ervan. Zelden tot nooit motiveert de aanbesteder de weigering. De loutere verwijzing naar de vertrouwelijkheid…

Lees meer

Een goed verzekerd architect is er twee waard: aanstelling ambtenaren voor opsporing verzekeringsinbreuken door architecten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven, Lydian (23/09/2021) Het Ministerieel Besluit van 19 augustus 2021 (het Besluit) stelt ambtenaren aan die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van inbreuken gepleegd door architecten in het kader van de wetten betreffende de verplichte verzekering in de bouwsector van: de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid; De aangestelde ambtenaren maken deel uit van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand…

Lees meer

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/08/2021 Het vernieuwde goederenrecht werd reeds uitvoerig door ons besproken in verschillende eerdere e-zines en opeenvolgende bijdragen in Nieuwsbrief Notariaat;  Middels deze e-flash gaan wij in op een recente aanvulling met betrekking tot het in artikel 3.182  van het Burgerlijk Wetboek (BW) geformuleerde beslag- en hypotheekverbod van het accessoir opstalrecht; Deze recente toevoeging is…

Lees meer

Regering legt loonnorm voor 2021-2022 vast op 0,4% (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 13/08/2021 Nadat de sociale partners zelf geen akkoord konden bereiken over de maximale marge van de loonkostenevolutie voor de jaren 2021-2022, heeft de regering bij Koninklijk Besluit van 30 juli 2021 beslist dat deze maximale marge – de zogenaamde loonnorm – voor de jaren 2021-2022 gemiddeld maximum…

Lees meer

Coronapremie is er! Staatsblad van 29 juli 2021 (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 29/07/2021 Vandaag zijn in het Belgisch Staatsblad de regels rond de coronapremie verschenen.  WAT? Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goed gepresteerd hebben kunnen werknemers voor het jaar 2021 een coronapremie toekennen tussen 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Werknemers kunnen deze fiscaalvoordelige premie (in…

Lees meer