>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Offshore wind in Belgium: a fresh breeze of competition (Lydian)

Authors: Jens Debièvre and Kyoto van Herreweghe (Lydian) Publication date: 05/02/2019 The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December 2018 in which it discusses financial support for offshore wind farms after 2020 (the Study). The Study is legally non-binding and results from a demand of the

2019-02-09T13:33:37+00:00 9 februari 2019|Categories: Energierecht Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , |

Implementation of the NIS-Directive: the draft Belgian Act establishing a framework for the security of network and information systems is finally published (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx, Olivia Santantonio and Ruben Van Breugel (Lydian) Publication date: 06/02/2019 On 12 November 2018, the Belgian government submitted a Draft Act establishing a framework for the security of network and information systems of general interest for public security (the Draft Act), which aims at implementing the Network and Information Security (NIS) Directive

2019-02-09T13:29:06+00:00 9 februari 2019|Categories: Informaticarecht Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Ook bij vrijgesteld Nederlands inkomen: recht op volledige belastingaftrek in België (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 06/02/2019 Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten meegerekend om het belastingtarief te bepalen op de andere inkomsten die in België wel belastbaar zijn. Dit is de zogenaamde “vrijstelling met progressievoorbehoud” en deze neemt concreet

2019-02-09T13:22:37+00:00 9 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Het EPC uitgediept en uitgebreid (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven, Iris Hemelaer en Karlien Meert (Lydian) Publicatiedatum: 31/01/2019 Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die vandaag wordt gebouwd. Het energieprestatiecertificaat (het EPC) is vernieuwd, zowel naar vorm als naar inhoud. Het EPC geeft aan in hoeverre een woning reeds voldoet aan de energiedoelstelling voor

2019-02-04T10:43:23+00:00 5 februari 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht Energierecht|Tags: , , |

Voorstel van decreet zet de krachtlijnen uiteen inzake de alternatieve financiering van Vlaamse projecten en programma’s (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 25/01/2019 Het Vlaams Parlement heeft op 28 september 2016 een parlementaire commissie opgericht voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (Commissie). De Commissie achtte het wenselijk om een wettelijk kader te bieden voor de alternatieve financiering van grote projecten om het publiek investeringspeil te verhogen. De meerderheidspartijen hebben

Het Belgische BIM-Protocol: een revolutie in het bouwrecht? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/01/2019 Op het druk bijgewoonde lunchseminarie 'Vooruitzichten voor de vastgoedpraktijk in 2019’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor Lydian (Best Belgian Law Firm 2018, Trends), gaf mr. Dario Petosa (advocaat Lydian) een specifieke uiteenzetting over het recent verschenen ‘Belgische BIM-Protocol’. LegalNews.be volgde het seminarie en geeft hierna, op

2019-01-28T18:36:13+00:00 28 januari 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

Loonnorm 2019-2020: maximaal beschikbare marge gekend (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/01/2019 De loonnorm is een percentage dat de maximale verhoging van de loonkost over een periode van twee jaar weergeeft, vastgesteld in functie van de verhoging van de loonkost in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Door de verhoging van de loonkost te beperken, streeft men ernaar

2019-01-24T08:26:10+00:00 24 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Telewerkers beter beschermd bij een arbeidsongeval (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets, Alexander Vandenbergen en Eveline Ankaert (Lydian) Publicatiedatum: 22/01/2019 Telewerk zit in de lift: het biedt niet alleen een antwoord op het mobiliteitsprobleem, maar ook op de verzuchting naar een betere combinatie van privé-leven & werk. Ondanks de toenemende populariteit van zowel structureel als occasioneel telewerk, was de Belgische arbeidsongevallenwetgeving

2019-01-24T09:16:45+00:00 24 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

De Woningpas : het digitaal paspoort voor woningen in Vlaanderen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 04/01/2019 Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 27 december 2018. De Woningpas betreft een digitaal paspoort dat alle beschikbare informatie over een woning bundelt en ter beschikking stelt van

2019-01-16T13:07:52+00:00 16 januari 2019|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Draft EDPB Guidelines on the Territorial Scope of the GDPR (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx en Liese Kuyken (Lydian) Publication date: 20/12/2018 On 16 November 2018, the European Data Protection Board (EDPB) published its draft Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) (the Guidelines). The Guidelines provide a common interpretation of Article 3 by clarifying the application of the GDPR in various

2018-12-22T12:21:23+00:00 27 december 2018|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |