>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

De nieuwe B2B-wet (Lydian)

Auteurs: Hugo Keulers, Yves Lenders en Annick Mottet Haugaard (Lydian) Publicatiedatum: december 2019 In april 2019, heeft het Belgisch parlement een nieuwe wet aangenomen die (i) oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties, (ii) misbruik van economische afhankelijkheid en (iii) het gebruik van onrechtmatige bedingen in overeenkomsten verbiedt. Deze wet van 4 april 2019 werd gepubliceerd

2019-12-18T09:22:58+00:00 19 december 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Raad van State legt de praktijk van het sluiten van overeenkomsten inzake opmaak RUP aan banden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 29/11/2019 Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vijverhof, een terrein met een kasteel en een park errond. Het kasteelpark is grotendeels gelegen in parkgebied; De gemeente sloot op 30 juni

2019-12-02T09:59:25+00:00 2 december 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Verontreinigd of niet verontreinigd? Dat is de Grote Grondvraag! (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 18/11/2019 Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op hun grond; De op initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het leven geroepen website verzamelde voorlopig de grondgegevens van 99 gemeenten; Via de Grote Grondvraag kunnen grondeigenaars nagaan of

2019-11-26T09:39:15+00:00 26 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Bezint eer ge tekst: zijn de regels over openbaarheid van bestuur ook van toepassing op sms- en andere tekstberichten van het overheidspersoneel? (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Elisabeth Robbroeckx (Lydian) Publicatiedatum: 29/10/2019 1. De Nederlandse Raad van State zet de bakens uit De Nederlandse Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd recent geconfronteerd met de vraag of ook sms- en e.a. tekstberichten (bv. WhatsApp®) onder de Nederlandse wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. Dergelijke berichten lijken veelal

2019-11-01T15:31:16+00:00 14 november 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Checklist: GDPR en de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 (Lydian)

Auteur: Lydian Publicatiedatum: 22/10/2019 In het kader van de sociale verkiezingen worden tal van (gevoelige) persoonsgegevens van werknemers verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de kandidaten- of kiezerslijsten, de stembiljetten, lijsten leidinggevend personeel. Deze persoonsgegevens moeten verwerkt worden in lijn met de regels van de GDPR. Omdat de sociale verkiezingen van 2020

2019-11-01T13:12:08+00:00 9 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Brussels voorkooprecht: een update (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 24/09/2019 - De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang een voorkooprecht toekennen ten belope van zeven jaar (mits eenmalige verlenging van maximaal vijf jaar) aan dertien verschillende Brusselse overheden en publieke instellingen; - Het Besluit van 4 juli

2019-10-03T17:19:57+00:00 4 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Verhoogde controle bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen gezag uitoefent, is in principe verboden (artikel 31, § 1 Uitzendarbeidswet). Er bestaan uitzonderingen, maar deze zijn gekoppeld aan strikte voorwaarden. Zeker bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling wordt nog steeds

2019-09-16T13:45:37+00:00 17 september 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Vlaams Gewest: het Gemeentewegendecreet harmoniseert de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (het Gemeentewegendecreet) heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren; Gemeentewegen zijn openbare wegen die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente vallen, ongeacht de eigenaar van de grond; Het Gemeentewegendecreet heft

2019-09-16T13:55:42+00:00 16 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Nieuwe opportuniteiten voor het schenken van vastgoedaandelen (Lydian)

Auteur: Geert De Neef (Lydian) Publicatiedatum: 09/09/2019 Vastgoedaandelen kunnen fiscaal voordelig geschonken worden Fiscale successieplanning is in België relatief eenvoudig voor wie bereid is te schenken. Het volstaat immers de schenking aan de schenkingsformaliteit te onderwerpen en een schenkbelasting te betalen die over het algemeen qua kostprijs erg meevalt.  Het onderwerpen van

Back to HR: enkele aandachtspunten voor de HR-manager voor het najaar (Lydian)

Auteur: Jan Hofken, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 05/09/2019 Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is zo goed als geen nieuwe regelgeving verschenen die relevant is voor werkgevers. Een uitzondering is de nieuwe regelgeving voor werkgevers uit het Vlaamse gewest over verlof voor

2019-09-08T13:19:09+00:00 8 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |