>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Nieuwe opportuniteiten voor het schenken van vastgoedaandelen (Lydian)

Auteur: Geert De Neef (Lydian) Publicatiedatum: 09/09/2019 Vastgoedaandelen kunnen fiscaal voordelig geschonken worden Fiscale successieplanning is in België relatief eenvoudig voor wie bereid is te schenken. Het volstaat immers de schenking aan de schenkingsformaliteit te onderwerpen en een schenkbelasting te betalen die over het algemeen qua kostprijs erg meevalt.  Het onderwerpen van

Back to HR: enkele aandachtspunten voor de HR-manager voor het najaar (Lydian)

Auteur: Jan Hofken, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 05/09/2019 Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is zo goed als geen nieuwe regelgeving verschenen die relevant is voor werkgevers. Een uitzondering is de nieuwe regelgeving voor werkgevers uit het Vlaamse gewest over verlof voor

2019-09-08T13:19:09+00:00 8 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Gewijzigde btw-regelgeving: wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de aanvang van de herzieningstermijn en spreiding van de btw-aftrek (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven, Bruno Stroobants en Tom van Stiphout (Lydian) Publicatiedatum: 19/08/2019 Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-otpie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan

2019-08-24T13:44:00+00:00 28 augustus 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Attention! Imminent and fundamental changes in the Belgian B2B landscape! (Lydian)

Authors: Annick Mottet Haugaard, Jo Willems and Ruben Van Breugel (Lydian) Publication date: 22/08/2019 On 24 May 2019, the Belgian Act amending the Code of Economic Law with regard to (i) the abuse of economic dependence, (ii) unlawful contract clauses and (iii) unfair market practices between companies (the ‘B2B-Act’) was published in the Belgian official

2019-08-26T15:15:37+00:00 26 augustus 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af! (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 16/07/2019 De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Momenteel hebben “kleine” vennootschappen nog steeds het recht om een volledige jaarlijkse afschrijving fiscaal af te trekken in het jaar van de vastgoedaankoop zelf. Dit betekent dat een vastgoedaankoop

2019-07-17T14:47:21+00:00 20 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Vlaams Gewest: opnieuw vergunning nodig bij de eenlotsverkaveling (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind 2017 een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke eenlotsverkaveling bracht heel wat administratief werk alsook administratieve kosten mee; Met de invoering van artikel 52,4° van het decreet van het Vlaams Gewest van 8

Net voor de start van de zomer: recente rechtspraak ontslagrecht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast om opzeggingstermijn te berekenen In een arrest van 6 juni 2019 bevestigt het Hof dat rekening moet worden gehouden met opzeggingsclausules die geldig vóór 1 januari 2014 zijn gesloten

Modernisering raadplegings- en meldingsprocedure voor graafwerken rond gasleidingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 05/06/2019 - Voor bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus geldt een raadplegings- en meldingsprocedure wanneer zij werken plannen in de nabijheid van vervoersinstallaties voor gassen, brandgassen en vloeibare koolwaterstoffen door middel van leidingen. Voorgaande geldt met name binnen de beschermde zone die zich uitstrekt tot 15 meter

2019-06-09T13:53:26+00:00 9 juni 2019|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/05/2019 Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2019, in een

Pop-up in de drie gewesten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/05/2019 Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een

2019-05-24T07:26:09+00:00 26 mei 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |