>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Behoud van loon voor werknemers die zich vaccineren tegen COVID-19 (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 26/03/2021 Het wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 werd gisteren goedgekeurd in de Kamer.  Dit wetsontwerp geldt voor alle werknemers en werkgevers,

2021-03-26T14:36:43+00:00 26 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de mate dat deze kwalificeert als gespecialiseerde verkoper (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 17/03/2021 De eigenaars van een aantal recreatiewoningen stellen een procedure in tegen de respectievelijke (professionele) verkopers van de recreatiewoningen wegens diverse verborgen gebreken.In eerste aanleg oordeelde de rechter dat de overeenkomsten tussen de eigenaars en de verkopers van de recreatiewoningen worden beheerst door de Erfpachtwet, ten gevolge waarvan

2021-03-18T12:55:06+00:00 23 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Bouwrecht|Tags: , , |

Wanneer wordt een wachtdienst thuis beschouwd als arbeidstijd? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 15/03/2021 Dat een wachtdienst waarbij een brandweerman thuis moet blijven om binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op het werk integraal arbeidstijd is, had het Hof van Justitie al verduidelijkt in zijn arrest van 21 februari 2018 (Matzak-arrest). Recente

2021-03-17T12:03:26+00:00 22 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De spontane aangifte van self-cleaning measures om uitsluiting te vermijden : het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Matthias Castelein (Lydian)Publicatiedatum: 01/03/2021 Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag naar de mogelijkheid van een kandidaat of inschrijver om verweer te voeren tegen diens uitsluiting uit de plaatsingsprocedure (HvJ 14 januari 2021, C-387/19, RTS Infra bvba

2021-03-06T11:40:45+00:00 6 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Voortaan mogelijkheid tot toepassing van de verkorte procedure op afzonderlijke vorderingen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 17/02/2021 Wanneer een partij een beroep (tot vernietiging en/of schorsing) instelt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), kan de bestuursrechter conform artikel 59 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (het DBRC-besluit) ambtshalve onderzoeken of een verkorte procedure mogelijk is;Een dergelijke verkorte procedure kan bestaan uit (i)

2021-02-19T07:56:46+00:00 24 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Belgian DPA’s Litigation Chamber publishes procedural rules (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx, Olivia Santantonio and Liese Kuyken (Lydian)Publication date: 28/01/2021 As we found out last year, data protection remains on the rise. In the meantime, many data subjects found their way to the Belgian supervisory authority, the Data Protection Authority (the DPA) and the Belgian guardian of the fundamental principles

2021-02-02T13:13:03+00:00 5 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen COVID-19 of een vaccinatie-attest eisen als voorwaarde om te werken? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 28/01/2021 Neen, dat kan niet. We lichten hieronder toe waarom niet.  1. EEN WERKGEVER KAN ZIJN WERKNEMERS NIET VERPLICHTEN ZICH TE LATEN VACCINEREN TEGEN COVID-19 Een COVID-19-vaccinatie verplichten kan niet, omdat daarvoor (momenteel) geen specifieke wettelijke basis bestaat. De wet van 28 januari

2021-02-02T13:20:37+00:00 3 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Gezondheidsgegevens uit met het internet verbonden apparaten: nieuwe bepalingen in de verzekeringswet (Lydian)

Auteurs: Bastiaan Bruyndonckx en Sandra Lodewijckx (Lydian)Publicatiedatum: 29/01/2021 De "pay as you drive" of "pay how you drive" praktijk is de laatste jaren wijdverspreid onder autoverzekeraars. Door het plaatsen van een apparaat in de wagen, kan de verzekeringnemer een lagere premie betalen (of bepaalde voordelen genieten), in functie van het

Uitgebreide bevoegdheden voor de arbeidsarts bij de bestrijding van COVID-19 leiden tot bijkomende verplichtingen voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 22/01/2021 Gisteren werd het koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voorziet in specifieke tijdelijke taken voor arbeidsartsen van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming

2021-01-25T08:57:40+00:00 25 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Brexit en overheidsopdrachten: het Brexmas-akkoord toegelicht (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Felix Feyt (Lydian)Publicatiedatum: 20/01/2021 Sedert 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Op 24 december 2020 sloten de Europese unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) het zgn. Brexmas-akkoord, officieel de EU-UK Trade and Cooperation agreement (TCA).  De TCA, die voorwaardelijk in werking is getreden op 1 januari 2021,

2021-01-23T09:52:38+00:00 23 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |