>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af! (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 16/07/2019 De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Momenteel hebben “kleine” vennootschappen nog steeds het recht om een volledige jaarlijkse afschrijving fiscaal af te trekken in het jaar van de vastgoedaankoop zelf. Dit betekent dat een vastgoedaankoop

2019-07-17T14:47:21+00:00 20 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Vlaams Gewest: opnieuw vergunning nodig bij de eenlotsverkaveling (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind 2017 een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke eenlotsverkaveling bracht heel wat administratief werk alsook administratieve kosten mee; Met de invoering van artikel 52,4° van het decreet van het Vlaams Gewest van 8

Net voor de start van de zomer: recente rechtspraak ontslagrecht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast om opzeggingstermijn te berekenen In een arrest van 6 juni 2019 bevestigt het Hof dat rekening moet worden gehouden met opzeggingsclausules die geldig vóór 1 januari 2014 zijn gesloten

Modernisering raadplegings- en meldingsprocedure voor graafwerken rond gasleidingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 05/06/2019 - Voor bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus geldt een raadplegings- en meldingsprocedure wanneer zij werken plannen in de nabijheid van vervoersinstallaties voor gassen, brandgassen en vloeibare koolwaterstoffen door middel van leidingen. Voorgaande geldt met name binnen de beschermde zone die zich uitstrekt tot 15 meter

2019-06-09T13:53:26+00:00 9 juni 2019|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/05/2019 Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2019, in een

Pop-up in de drie gewesten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/05/2019 Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een

2019-05-24T07:26:09+00:00 26 mei 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Verzekering – wetgevende actualiteit (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx en Anne Catteau (Lydian) Publicatiedatum: 03/05/2019 Aan het einde van deze Parlementaire sessie is het Belgische Parlement nog bijzonder actief geweest, met als doel verschillende projecten van de Belgische regering verder uit te werken. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste elementen van deze wetgeving of voorstellen: 1. Brexit-wet De wet

2019-05-21T12:28:33+00:00 21 mei 2019|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: |

E-invoicing wordt de regel bij overheidsopdrachten (Lydian)

  Auteurs: Jens Debièvre en Elisabeth Robbroeckx (Lydian) Publicatiedatum: 23/04/2019 De wereld van de overheidsopdrachten wordt met rasse schreden gedigitaliseerd. Sinds 1 april 2019 zijn aanbesteders verplicht zijn om toegestuurde e-facturen (e-invoices) te aanvaarden en te verwerken. In een later stadium zullen de ondernemers verplicht worden een e-factuur op te maken. Deze stap is

2019-05-04T08:19:58+00:00 4 mei 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/04/2019 Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen

Brussel: kleinhandelaars krijgen een hogere schadevergoeding bij werfhinder (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/04/2019 Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en een kaskrediet. Deze twee worden echter niet optimaal gebruikt; Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 februari 2019 (het Besluit) voert de mogelijkheid in voor handelszaken met minder

2019-04-14T13:17:14+00:00 14 april 2019|Categories: Handelsrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |