>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

One step further in the Digital Reform: The EU Commission has just published a Q&A on the implementation of the P2B Regulation (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx, Olivia Santantonio en Pauline Hellemans (Lydian) Publication date: 14/07/2020 The first wave of EU legislation regarding the internet emerged twenty years ago. Now the Commission has started the revision of these instruments to adapt them to our rapidly changing digital society. On 17 April 2019, the European Parliament adopted the Digital

2020-07-15T13:06:15+00:00 15 juli 2020|Categories: Informaticarecht Intellectuele rechten|Tags: , , |

Terugkeer uit groen, oranje of rood: wat moet/kan ik doen als werkgever? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Alexander Vandenbergen en Isabel Plets (Lydian) Publicatiedatum: 14/07/2020 Er zijn heel wat onduidelijkheden over wat werkgevers moeten of kunnen doen ten aanzien van werknemers die terugkomen uit (gekleurde) risicogebieden, zoals dat wordt vastgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken (zie hier). Die regels gelden in principe tussen burger en overheid, maar hebben

2020-07-15T12:38:07+00:00 15 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

COVID-19 – Een nieuw loonvoordeel: de consumptiecheque (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Alexander Vandenbergen en Isabel Plets (Lydian) Publicatiedatum: 10/07/2020 Eén van de relancemaatregelen van de regering is de mogelijkheid voor werkgevers om een consumptiecheque te geven aan hun werknemers die daarmee zwaar getroffen sectoren (zoals de horeca en de cultuursector) kunnen ondersteunen. Dat principe is gisteren, voor wat betreft het fiscaal luik,

2020-07-13T06:54:26+00:00 13 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Pistes om naakte ontslagen te vermijden (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 03/07/2020 Wanneer de onderneming geen perspectief heeft om op korte termijn weer de activiteiten zoals voor Covid-19 te kunnen voortzetten, dan is het aannemelijk dat u zult nadenken over de afbouw van het personeelsbestand. Vooraleer u overgaat tot naakte ontslagen, is het aan te raden

2020-07-07T14:51:04+00:00 8 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

ESG – Klaar voor de volgende stap (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 25/06/2020 Met de publicatie van de Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (“Taxonomieverordening”) in het Publicatieblad van de

2020-07-01T06:49:56+00:00 1 juli 2020|Categories: Financieel recht|Tags: |

Nieuwe Europese detacheringsregels werden omgezet in Belgisch recht! (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 18/06/2020 De Detacheringsrichtlijn bepaalt reeds geruime tijd welke loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn in geval van detachering. De richtlijn 2018/957 heeft de Detacheringsrichtlijn gewijzigd op 29 juli 2018. Deze richtlijn moest uiterlijk op 30 juli 2020 worden omgezet in nationaal recht. Dat is

2020-06-24T15:43:59+00:00 23 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Opschorting opzeggingstermijn tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 12/06/2020 De Kamer heeft gisteren (11 juni 2020) unaniem het wetsvoorstel aangenomen waaruit volgt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever wordt betekend tijdens de Corona-tijdelijke werkloosheid wordt opgeschort. Er is na het negatieve advies van de Raad van State, geen sprake

2020-06-15T15:12:59+00:00 15 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 02/06/2020 Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurgelden; Op voorstel van UNIZO en Minister van Economie Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering een handelshuurakkoord uitgewerkt, dat op 29 mei 2020 bij besluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd (het Besluit); Het Besluit

2020-06-05T08:57:52+00:00 5 juni 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Zorgt het Coronavirus ook voor een opflakkering van class actions in België? (Lydian)

Auteurs: Hugo Keulers, Jo Willems en Sofie Boey (Lydian) Publicatiedatum: 29/05/2020 Intussen wordt algemeen aanvaard dat de Corona pandemie een globale overmachtsituatie uitmaakt waarbij in principe niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige door het Coronavirus geleden schade. Maar wat met ski-resorts die, ondanks dat de overheid wist of behoorde

2020-06-05T06:58:46+00:00 4 juni 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Kan een werkgever werknemers verplichten om zich aan een controle van de lichaamstemperatuur te onderwerpen? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 25/05/2020 Er is geen duidelijk antwoord op deze vraag. In elk geval bevatten zowel de welzijnswetgeving als de GDPR en privacywetgeving een aantal juridische knelpunten voor de toepassing ervan. WELZIJNSWETGEVING Er is geen expliciete basis in onze wetgeving die temperatuurcontroles door een

2020-05-29T09:56:56+00:00 1 juni 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |