>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx en Karen Janssens (Lydian)Publicatiedatum: 23/12/2020 Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het voorbije jaar inzake de Verzekeringswet van 2014 (de W. Verz.). Het Hof boog zich over verschillende verzekeringsthema’s

2021-01-06T12:15:05+00:00 7 januari 2021|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

To negotiate or not to negotiate: Vlaamse vaste onderhandelingstermijn vóór onteigening (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 03/12/2020 Wanneer een onteigenende instantie in Vlaanderen de wil heeft om over te gaan tot onteigening, geeft zij dit aan in een voorlopig onteigeningsbesluit;De onteigenende instantie moet in een dergelijk besluit conform het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (het Onteigeningsdecreet) naast o.a. de rechtsgrond voor de onteigening, ook een minnelijke onderhandelingstermijn voorzien.

2020-12-13T09:19:15+00:00 13 december 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

De toepassing van de nieuwe B2B-wet in de praktijk (Lydian)

Auteur: Jo Willems en Karen Janssens (Lydian) Publicatiedatum: 01/12/2020 Op 1 december is het zover: alle onderdelen van de veelbesproken nieuwe B2B-wet (Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen) treden dan geheel

2020-12-03T14:21:40+00:00 9 december 2020|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen (Lydian)

Auteurs: Jo Willems en Helena Hendrickx (Lydian) Publicatiedatum: 10/11/2020 In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend uit verzekeringsovereenkomsten) op de vordering tot nietigverklaring van een tak 23 levensverzekering, geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel

2020-11-13T11:46:09+00:00 19 november 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , , |

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot uitzettingsvergoeding bij handelshuur (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 04/11/2020 In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij: vervreemding van het verhuurde goed; weigering van de handelshuurhernieuwing; De mogelijkheid tot uitzetting bij weigering van de handelshuurhernieuwing bestaat slechts in limitatief omschreven gevallen, bijvoorbeeld omdat de handelsverhuurder het

2020-11-10T10:57:07+00:00 10 november 2020|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 03/11/2020 Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november 2020 opnieuw in lockdown. De verstrengde maatregelen zoals vervat in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 gelden nog minstens tot 13 december

2020-11-10T10:44:22+00:00 10 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Cassatie 7 september 2020: Het verband tussen de bedrieglijke verzwijging door de verzekeringsnemer en de nietigheid van de prestaties bedongen in een combinatiepolis (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx en Karen Janssens (Lydian) Publicatiedatum: 26/10/2020 Op 7 september 2020 verbrak het Hof van Cassatie een arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen 21 juni 2019. Dit arrest is zeer relevant voor de verzekeringspraktijk. Het gaat immers over de gevolgen van de schending van de mededelingsplicht van de

2020-10-30T08:01:12+00:00 2 november 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningsplichtige functiewijzigingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/10/2020 Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, aangaande de mogelijkheid om meerdere hoofdfuncties in een gebouw te hebben en de daaraan gekoppelde vergunningsplicht; Deze vraag

2020-10-23T09:11:16+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Uniformisering van de aanvraag tot minnelijke schikking bij een bouwovertreding in het Vlaamse Gewest (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/10/2020 Wie in het Vlaamse Gewest een bouwovertreding begaat, kan een minnelijke schikking aanvragen om een veroordeling (en lange gerechtelijke procedure) te vermijden; Een minnelijke schikking in het kader van een bouwovertreding is een regeling tussen de bouwovertreder en de stedenbouwkundige inspecteur van de Vlaamse Overheid om in ruil voor

2020-10-14T16:47:53+00:00 20 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België: nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/10/2020 Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief in diverse sectoren, waaronder de bouwsector, en dit ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19; Deze verplichting geldt voor iedere werkgever of gebruiker (i.e. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij

2020-10-14T16:57:54+00:00 14 oktober 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |