>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Bezint eer ge tekst: zijn de regels over openbaarheid van bestuur ook van toepassing op sms- en andere tekstberichten van het overheidspersoneel? (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Elisabeth Robbroeckx (Lydian) Publicatiedatum: 29/10/2019 1. De Nederlandse Raad van State zet de bakens uit De Nederlandse Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd recent geconfronteerd met de vraag of ook sms- en e.a. tekstberichten (bv. WhatsApp®) onder de Nederlandse wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. Dergelijke berichten lijken veelal

2019-11-01T15:31:16+00:00 14 november 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Checklist: GDPR en de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 (Lydian)

Auteur: Lydian Publicatiedatum: 22/10/2019 In het kader van de sociale verkiezingen worden tal van (gevoelige) persoonsgegevens van werknemers verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de kandidaten- of kiezerslijsten, de stembiljetten, lijsten leidinggevend personeel. Deze persoonsgegevens moeten verwerkt worden in lijn met de regels van de GDPR. Omdat de sociale verkiezingen van 2020

2019-11-01T13:12:08+00:00 9 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Brussels voorkooprecht: een update (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 24/09/2019 - De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang een voorkooprecht toekennen ten belope van zeven jaar (mits eenmalige verlenging van maximaal vijf jaar) aan dertien verschillende Brusselse overheden en publieke instellingen; - Het Besluit van 4 juli

2019-10-03T17:19:57+00:00 4 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Verhoogde controle bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen gezag uitoefent, is in principe verboden (artikel 31, § 1 Uitzendarbeidswet). Er bestaan uitzonderingen, maar deze zijn gekoppeld aan strikte voorwaarden. Zeker bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling wordt nog steeds

2019-09-16T13:45:37+00:00 17 september 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Vlaams Gewest: het Gemeentewegendecreet harmoniseert de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (het Gemeentewegendecreet) heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren; Gemeentewegen zijn openbare wegen die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente vallen, ongeacht de eigenaar van de grond; Het Gemeentewegendecreet heft

2019-09-16T13:55:42+00:00 16 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Nieuwe opportuniteiten voor het schenken van vastgoedaandelen (Lydian)

Auteur: Geert De Neef (Lydian) Publicatiedatum: 09/09/2019 Vastgoedaandelen kunnen fiscaal voordelig geschonken worden Fiscale successieplanning is in België relatief eenvoudig voor wie bereid is te schenken. Het volstaat immers de schenking aan de schenkingsformaliteit te onderwerpen en een schenkbelasting te betalen die over het algemeen qua kostprijs erg meevalt.  Het onderwerpen van

Back to HR: enkele aandachtspunten voor de HR-manager voor het najaar (Lydian)

Auteur: Jan Hofken, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 05/09/2019 Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is zo goed als geen nieuwe regelgeving verschenen die relevant is voor werkgevers. Een uitzondering is de nieuwe regelgeving voor werkgevers uit het Vlaamse gewest over verlof voor

2019-09-08T13:19:09+00:00 8 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Gewijzigde btw-regelgeving: wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de aanvang van de herzieningstermijn en spreiding van de btw-aftrek (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven, Bruno Stroobants en Tom van Stiphout (Lydian) Publicatiedatum: 19/08/2019 Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-otpie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan

2019-08-24T13:44:00+00:00 28 augustus 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Attention! Imminent and fundamental changes in the Belgian B2B landscape! (Lydian)

Authors: Annick Mottet Haugaard, Jo Willems and Ruben Van Breugel (Lydian) Publication date: 22/08/2019 On 24 May 2019, the Belgian Act amending the Code of Economic Law with regard to (i) the abuse of economic dependence, (ii) unlawful contract clauses and (iii) unfair market practices between companies (the ‘B2B-Act’) was published in the Belgian official

2019-08-26T15:15:37+00:00 26 augustus 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af! (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 16/07/2019 De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Momenteel hebben “kleine” vennootschappen nog steeds het recht om een volledige jaarlijkse afschrijving fiscaal af te trekken in het jaar van de vastgoedaankoop zelf. Dit betekent dat een vastgoedaankoop

2019-07-17T14:47:21+00:00 20 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |