>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningsplichtige functiewijzigingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/10/2020 Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, aangaande de mogelijkheid om meerdere hoofdfuncties in een gebouw te hebben en de daaraan gekoppelde vergunningsplicht; Deze vraag

2020-10-23T09:11:16+00:00 23 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Uniformisering van de aanvraag tot minnelijke schikking bij een bouwovertreding in het Vlaamse Gewest (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/10/2020 Wie in het Vlaamse Gewest een bouwovertreding begaat, kan een minnelijke schikking aanvragen om een veroordeling (en lange gerechtelijke procedure) te vermijden; Een minnelijke schikking in het kader van een bouwovertreding is een regeling tussen de bouwovertreder en de stedenbouwkundige inspecteur van de Vlaamse Overheid om in ruil voor

2020-10-14T16:47:53+00:00 20 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België: nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/10/2020 Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief in diverse sectoren, waaronder de bouwsector, en dit ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19; Deze verplichting geldt voor iedere werkgever of gebruiker (i.e. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij

2020-10-14T16:57:54+00:00 14 oktober 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Wat houdt het regeerakkoord in voor het arbeidsrecht? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 05/10/2020 Het regeerakkoord bevat tal van punten die een impact kunnen hebben op het arbeidsrecht en op het HR-beleid. Sommige doelstellingen of maatregelen zijn gekend, andere zijn nieuw. Het belang van het sociaal overleg wordt zeer vaak beklemtoond. We hebben hieronder een

2020-10-12T11:57:38+00:00 14 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Wat zegt het regeerakkoord over het overheidsopdrachtenrecht? (Lydian)

Auteur: Jens Debièvre (Lydian) Publicatiedatum: 01/10/2020 Na lang wachten heeft ons land een nieuwe federale regering. Wat heeft de formatienota te zeggen over de overheidsopdrachten? 1. Er komt een interfederaal relance- en transitieplan, dat een investeringsplan omvat in strategische sectoren, waaronder energie, digitalisering en mobiliteit(sinfrastructuur). De formatienota geeft aan dat

2020-10-06T07:48:33+00:00 6 oktober 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Portefeuilleoverdrachten en andere bijzondere verzekeringsverrichtingen (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx, Héloise Fostier en Alexander Hamels (Lydian) Publicatiedatum: 25/09/2020 Op 24 september 2020 publiceerde het Tijdschrift voor Verzekeringen / Bulletin des Assurances de uitgebreide bijdrage van Sandra Lodewijckx, Héloise Fostier en Alexander Hamels over de portefeuilleoverdracht en andere bijzondere verzekeringsverrichtingen, zoals fusies, splitsingen en overnames en (andere) strategische beslissingen. De bijdrage kadert in een thematisch dossier over de

2020-09-28T11:42:08+00:00 30 september 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: |

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale schulden (onder)aannemers heeft een strafrechtelijke karakter en kan gematigd worden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 23/09/2020 1. VERPLICHTING TOT INHOUDING EN DOORSTORTING SOCIALE SCHULDEN Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (de RSZ-Wet) moeten opdrachtgevers en (hoofd)aannemers bij het sluiten van een overeenkomst controleren of de (onder)aannemer

2020-09-25T09:20:10+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vlaams Gewest: wijzigingen inzake verkooprecht (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 22/09/2020 Middels het decreet van 26 juni 2020 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 voert de Vlaamse decreetgever twee versoepelingen in bij de aankoop van de ‘enige eigen woning’. Eerste wijziging: verlenging domicilietermijn Het basistarief van verkooprechten in Vlaanderen is 10%. De koper die

2020-09-25T09:30:13+00:00 25 september 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Denk na over tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Lydian)

Auteur: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/07/2020 Sinds 13 maart 2020 interpreteert de RVA het begrip overmacht op een soepele wijze. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid die aan Covid-19 gelinkt kunnen worden, vallen sindsdien onder Corona-tijdelijke werkloosheid. Deze bijzondere situatie geldt momenteel tot en met 31 augustus 2020 en tot en

2020-08-11T17:13:15+00:00 11 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

One step further in the Digital Reform: The EU Commission has just published a Q&A on the implementation of the P2B Regulation (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx, Olivia Santantonio en Pauline Hellemans (Lydian) Publication date: 14/07/2020 The first wave of EU legislation regarding the internet emerged twenty years ago. Now the Commission has started the revision of these instruments to adapt them to our rapidly changing digital society. On 17 April 2019, the European Parliament adopted the Digital

2020-07-15T13:06:15+00:00 15 juli 2020|Categories: Informaticarecht Intellectuele rechten|Tags: , , |