>Voeg code toe voor de </head> tag.grensoverschrijdende tewerkstelling

Impact van COVID-19 op internationale tewerkstelling (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 26/07/2021 Dit artikel is relevant voor alle werknemers en voor alle bestuurders van een vennootschap belast met de dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende of technische aard, die hun gewoonlijk internationale tewerkstellingspatroon hebben aangepast in navolging van de corona-maatregelen. Als gevolg van corona-maatregelen is de internationale tewerkstellingssituatie van veel

Grensoverschrijdend werken: welk arbeidsrecht toepassen? (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: juni 2021 Was mei eerder somber, twee hogere rechtscolleges lieten die maand een lichtstraal(tje) schijnen op twee deelfacetten van de vraag naar de toepasselijke wetgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling. In de vorige aflevering van SoCompact was dat het Hof van Justitie over het toepasselijke socialezekerheidsrecht. In deze aflevering

2021-06-05T14:05:09+00:00 5 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Werken in meer dan één EU-lidstaat (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult) Publicatiedatum: mei 2021 Wanneer iemand werkt in verschillende landen, denkt men al snel aan detachering. Maar dat is niet altijd het geval. Als een werknemer niet naar een onderneming in een ander land wordt uitgestuurd, maar in dat ander land blijft werken in opdracht en onder

2021-05-31T15:54:00+00:00 2 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Eleni De Becker en Sam De Voogt (Eubelius)Publicatiedatum: 03/02/2021 Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beoordeel nu de impact van Brexit op de grensoverschrijdende tewerkstelling in uw onderneming en vermijd

2021-05-31T15:57:00+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Grensoverschrijdende tewerkstelling na Brexit (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ AdvocatenPublicatiedatum: 26/01/2021 Met het aflopen van de transitieperiode is vanaf 01/01/2021 een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Net op de valreep voor het aflopen van de transitieperiode, heeft de Belgische overheid door middel van een Koninklijk Besluit van 24 december

2021-05-31T15:54:26+00:00 27 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Grensoverschrijdende tewerkstelling: een nieuw belangrijk arrest (16 juli 2020) op het vlak van sociale zekerheid. Dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/07/2020 Waarom zijn arresten van het Hof van Justitie zo belangrijk? Arresten van het Hof van Justitie zijn onmiddellijk van toepassing van zodra ze uitgesproken zijn en inzake de interpretatie van een rechtsregel zijn ze zelfs van toepassing retroactief tot op het moment dat die rechtsregel van

Goede afspraken, maken goede vrienden ook inzake fiscaliteit grensoverschrijdende werknemers (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteur: Bjorn Van Hees (Tuerlinckx Tax Lawyers) Publicatiedatum: 29/04/2020 De coronacrisis stelt ons voor ongeziene uitdagingen. Ook in de internationale fiscaliteit. Sinds 18 maart 2020 geldt er een algemeen inreis- en uitreisverbod in België voor niet-essentiële verplaatsingen. En bovendien is telewerk een verplichting voor alle werknemers wiens functie zich daartoe

Wijziging socialezekerheidsregels bij grensoverschrijdende tewerkstelling (K Law)

Auteurs: Sébastien Thijs en Maxim Ruysschaert (K Law) Publicatiedatum: 18/10/2019 Sinds 1 mei 2010 duidt Verordening 883/04 - die Verordening 1408/71 vervangt - de toepasselijke nationale socialezekerheidswetgeving aan voor werknemers of zelfstandigen die in meerdere EU-landen actief zijn of regelmatig naar het buitenland worden gedetacheerd. Bepaalde personen die reeds voordien grensoverschrijdend waren

Verhoogde controle bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen gezag uitoefent, is in principe verboden (artikel 31, § 1 Uitzendarbeidswet). Er bestaan uitzonderingen, maar deze zijn gekoppeld aan strikte voorwaarden. Zeker bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling wordt nog steeds

Sociale zekerheid en grensoverschrijdende tewerkstelling: arrest Hof van Justitie – 8 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/05/2019 LegalNews.be sprak met dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) over sociale zekerheid en grensoverschrijdende tewerkstelling: arrest Hof van Justitie (8 mei 2019). De feiten SF, een Lets staatsburger die in Letland woont, werkte van 13 augustus tot en met 31 december 2013 als steward

2021-05-31T15:56:03+00:00 9 mei 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |