Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Toegang en verblijf van derdelanders: nieuwe wetgeving goedgekeurd op 20 juli 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers werd goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 20 juli 2022.

Dit wetsontwerp zet de Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au pair-activiteiten (herschikking), gedeeltelijk om voor wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers in het kader van Europees vrijwilligerswerk.

De onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers die in het kader van een lang verblijf naar België komen, zullen onderworpen worden aan de gecombineerde vergunningsprocedure. Daarnaast voorziet het wetsontwerp bepalingen rond de lange- en korte termijnmobiliteit voor onderzoekers, en het zogenaamde ‘zoekjaar’ na afloop van de onderzoeksactiviteiten.

Lees hier het goedgekeurd wetsontwerp

Het ontwerp met de Memorie van toelichting leest u hier

Legal Manager