>Voeg code toe voor de </head> tag.Grant Thornton

De nieuwe VZW-regels in 12 bullets (Grant Thornton)

Auteur: Marc Van den Bossche (Grant Thornton) Publicatiedatum: 03/07/2019 Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking getreden. Voor bestaande VZW’s betekent dit dat de meeste regels op hen van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2020. Via een statutenwijziging voor 1 januari 2020

Uw factuur : in welke taal? (Grant Thornton)

Auteur: Magid Ben Tahar (Grant Thornton) Publicatiedatum: 28/11/2018 Facturen moeten opgesteld worden in de taal van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd, maar een recente wijziging van de regelgeving hieromtrent biedt enige flexibiliteit. Voor de algemene voorwaarden die vaak bij een factuur worden toegevoegd, gelden er dan

2018-12-22T12:41:52+00:00 3 januari 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Nieuwigheden inzake bestuur onder het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 06/12/2018 De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dat vernam u intussen vast. Hiertoe zal een nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort WVV) worden ingevoerd, dat in de plaats zal treden van het bestaande Wetboek

2018-12-22T12:49:42+00:00 22 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De RSZ verruimt het begrip ‘ten laste van de werkgever’ (Grant Thornton)

Auteur: Jeroen Bouwsma (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/12/2018 De onlangs gepubliceerde Administratieve Instructies voor het derde kwartaal van 2018 tonen aan dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een verruimde interpretatie geeft aan het begrip ‘loon’ voor de heffing van socialezekerheidsbijdragen. De RSZ vult de term 'ten laste van de werkgever' ruimer

2018-12-22T12:31:32+00:00 22 december 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

De impact van (fiscale) wetgeving op overnamestructuren (Grant Thornton)

Auteur: Peter Vermeiren (Grant Thornton) Publicatiedatum: 27/08/2018 De meeste bedrijfsovernames worden gerealiseerd door gebruik te maken van een overnamestructuur. Klassiek wordt hierbij een nieuwe vennootschap opgericht (vaak onder de werkbenaming newco of spv), die, naast het nodige eigen vermogen, een substantiële banklening aangaat. De financierende bank wenst zich uiteraard zoveel mogelijk in te dekken

2018-09-09T10:53:18+00:00 9 september 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

BEPS: Seeing the big strategic picture (Grant Thornton)

Author: Grant Thornton Date of publication: 23/04/2018 The brave new world of transfer pricing after BEPS Nobody thought that complying with the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) transfer pricing analysis and documentation demands would be easy. Yet, the opening year has proved to make greater demands and has required

2018-05-03T14:27:55+00:00 3 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Belastingverhoging bij onvoldoende bezoldiging (Grant Thornton)

Auteur: Frederik De Graeve (Grant Thornton) Publicatiedatum: 24/02/2018 De daling van het tarief van de vennootschapsbelasting nodigt uit om te werken via een vennootschap. Om te vermijden dat (te) veel zelfstandigen een vennootschap zouden oprichten, zijn er een aantal maatregelen genomen die het tariefvoordeel inperken. Vereiste van minimale bedrijfsleidersbezoldiging De vennootschapsbelasting (momenteel

2018-03-28T09:22:08+00:00 28 maart 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Kmo’s beter geïnformeerd bij het aangaan van financieringen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 28/02/2018 Eind 2017 werd de zogenaamde Wet Laruelle herzien. Dit is een wet uit 2013 die de toegang voor kmo's tot financiering moest vergemakkelijken. Aanleiding waren de resultaten van een door de overheid georganiseerde bevraging bij bijna 10.000 kmo's, waaruit bleek dat de wet op bepaalde

Cashbetalingen : regels (opnieuw) gewijzigd (Grant Thornton)

Auteur: Sofie Nauwelaerts (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/03/2018 Sedert 16 oktober 2017 zijn er opnieuw een aantal wijzigingen gebeurd aan de regels inzake de toegelaten cashontvangsten/-betalingen. €3.000 is voortaan altijd het maximum Onder de oude reglementering golden de volgende regels: Indien het totaalbedrag van de transactie lager was dan €3.000 euro (incl. btw),

2018-03-28T09:06:34+00:00 28 maart 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Nieuwe voorstellen van Europa inzake btw : toekomstmuziek? (Grant Thornton)

Auteur: Lode Agache (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/03/2018 De Europese commissie heeft op 18 januari 2018 een voorstel tot wijziging van de BTW-Richtlijn gepubliceerd die de huidige regeling zou hervormen. De voorstellen hebben als doel de btw-heffing in de lidstaat van bestemming te versterken en te omkaderen. Vanuit diezelfde gedachte had ook de Ecofin-Raad

2018-03-28T08:47:41+00:00 28 maart 2018|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , , |