>Voeg code toe voor de </head> tag.Grant Thornton

Overdracht van aandelen: caveat emptor (de koper moet oppassen)! (Grant Thornton)

Auteur: Roeland Vereecken (Grant Thornton)Publicatiedatum: 29/05/2021 Wanneer u als overnemer de aandelen overneemt van een vennootschap, zal de verkoper zich meestal garant stellen voor de toestand van de vennootschap en dit door het onderschrijven van verklaringen en waarborgen (“representations and warranties”). Op 4 december 2020 velde het Hof van Cassatie

2021-05-29T09:15:48+00:00 29 mei 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Coöperatieve vennootschappen: praktische regelingen voor omzetting kapitaal in inbreng (Grant Thornton)

Auteur: Sébastien Gatellier (Grant Thornton) Publicatiedatum: 25/03/2021 Naar het voorbeeld van de naamloze vennootschap kwalificeert het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "het nieuwe Wetboek") de coöperatieve vennootschap voortaan als een "vennootschap zonder kapitaal". De omzetting van het kapitaal van coöperatieve vennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van

2021-04-12T15:52:07+00:00 14 april 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Onevenwichtige bepalingen in B2B-overeenkomsten en algemene voorwaarden… (Grant Thornton)

Auteur: Grant Thornton Publicatiedatum: 9/06/2020 ... vanaf 1 december 2020 onverbiddelijk opzij te zetten! De wetgever heeft op 4 april 2019 het Wetboek van Economisch Recht (WER) gewijzigd om enkele beschermingsmechanismen in te voeren binnen B2B-relaties. Het doel van deze wetswijziging is om bij het handelen en contracteren tussen ondernemingen

2020-08-07T08:33:22+00:00 13 augustus 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Waarderen van bedrijven met verschillende soorten aandelen (Grant Thornton)

Auteur: Grant Thornton Publicatiedatum: 14/06/2020 Sinds de invoering van het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is het voor vennootschappen mogelijk om verschillende soorten aandelen of andere effecten uit te geven, zoals aandelen met meervoudig stemrecht of verschillende vermogensrechten. Dit kadert in de intentie van de wetgever om meer

2020-08-07T08:29:10+00:00 10 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Besparing van erfbelasting via generation skipping: waag jij de sprong? (Grant Thornton)

Auteur: Grant Thornton Publicatiedatum: 21/06/2020 We leven alsmaar langer. Bovendien blijft de levensverwachting elk jaar stijgen. Erfenissen komen dus vaker terecht bij een meer vermogende generatie van vijftigers. Veelal zijn het de kleinkinderen die ‘behoeftig’ zijn omdat ze bijvoorbeeld een huis gaan kopen, gaan trouwen, enz. Door middel van ‘generation

2020-08-07T08:25:58+00:00 7 augustus 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

De nieuwe VZW-regels in 12 bullets (Grant Thornton)

Auteur: Marc Van den Bossche (Grant Thornton) Publicatiedatum: 03/07/2019 Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking getreden. Voor bestaande VZW’s betekent dit dat de meeste regels op hen van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2020. Via een statutenwijziging voor 1 januari 2020

Uw factuur : in welke taal? (Grant Thornton)

Auteur: Magid Ben Tahar (Grant Thornton) Publicatiedatum: 28/11/2018 Facturen moeten opgesteld worden in de taal van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd, maar een recente wijziging van de regelgeving hieromtrent biedt enige flexibiliteit. Voor de algemene voorwaarden die vaak bij een factuur worden toegevoegd, gelden er dan

2018-12-22T12:41:52+00:00 3 januari 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Nieuwigheden inzake bestuur onder het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 06/12/2018 De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dat vernam u intussen vast. Hiertoe zal een nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort WVV) worden ingevoerd, dat in de plaats zal treden van het bestaande Wetboek

2018-12-22T12:49:42+00:00 22 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De RSZ verruimt het begrip ‘ten laste van de werkgever’ (Grant Thornton)

Auteur: Jeroen Bouwsma (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/12/2018 De onlangs gepubliceerde Administratieve Instructies voor het derde kwartaal van 2018 tonen aan dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een verruimde interpretatie geeft aan het begrip ‘loon’ voor de heffing van socialezekerheidsbijdragen. De RSZ vult de term 'ten laste van de werkgever' ruimer

2018-12-22T12:31:32+00:00 22 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

De impact van (fiscale) wetgeving op overnamestructuren (Grant Thornton)

Auteur: Peter Vermeiren (Grant Thornton) Publicatiedatum: 27/08/2018 De meeste bedrijfsovernames worden gerealiseerd door gebruik te maken van een overnamestructuur. Klassiek wordt hierbij een nieuwe vennootschap opgericht (vaak onder de werkbenaming newco of spv), die, naast het nodige eigen vermogen, een substantiële banklening aangaat. De financierende bank wenst zich uiteraard zoveel mogelijk in te dekken

2018-09-09T10:53:18+00:00 9 september 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |