>Voeg code toe voor de </head> tag.erfovereenkomst

Stiefouder overlijdt: zijn alle kinderen gelijk voor de wet? (VDV Advocaten)

Auteur: Anouk Maes (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 06/11/2020 De band tussen stiefouders en stiefkinderen is vaak heel innig en hecht en het is begrijpelijk en courant dat stiefouders alle kinderen (de eigen kinderen eventueel van de beide partners, zowel als de gemeenschappelijke kinderen) gelijk willen behandelen in het kader van successieplanning.

2020-11-12T14:31:05+00:00 17 november 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/06/2020 Inleidende kader: een bedrijf overdragen anno 2020 Uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie bij overlijden of bij leven via schenking… In beide gevallen blijft de kwestie erg actueel. Hoe u dat doet is vaak juridisch erg complex. In een dossier zetten we de

Aangifte nalatenschap – Wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/06/2020 Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het bestaan van een uiterste wilsbeschikking en erfovereenkomsten, maar wat wordt bedoeld met een uiterste wilsbeschikking en een erfovereenkomst en hoe kan u het bestaan hiervan terugvinden? Wilsbeschikkingen Een uiterste

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: schenk- of erfbelasting verschuldigd? Standpunt Vlabel van 14 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/04/2020 Bij loutere toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW is er geen schenkbelasting noch erfbelasting (indien betaalbaar gesteld bij overlijden van de toekomstige erflater) verschuldigd op de waarde van de schuldvordering. Wordt in de erfovereenkomst een schuldvordering

Waarde van een schenking: is betwisting mogelijk? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 17/02/2020 Vermogensplanning is er voor iedereen. Maar niet iedereen is altijd zo blij met de manier waarop een planning verloopt. Schenkingen kunnen soms, ook al is vrijgevigheid hun uitgangspunt, een ongewenst resultaat hebben. Vooral dan wanneer de waarde van de schenking ter discussie ligt. Stel

Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/11/2019 - Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.taxwin.be. In Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen voor de registratie- en erfbelasting van het opleggen van een last op een schenking die vroeger gebeurd is. Het ging meer bepaald over de

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: enkele praktische aandachtspunten (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult) Publicatiedatum: 12/06/2019 Wie een schenking onderneemt ten voordele van z’n kinderen en daarbij het vruchtgebruik voorbehoudt, staat best even stil bij het lot van dit vruchtgebruik bij zijn overlijden. Moet het vruchtgebruik worden verdergezet door de partner of niet? De wettelijke regels daaromtrent zijn vorig jaar

Globale erfovereenkomst: fiscaal gefileerd (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan is voor overlijden al zekerheid te hebben over de verdeling van het vermogen zonder dat er later nog discussie over kan zijn. In dergelijke overeenkomst wordt vastgesteld

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: fiscaal neutraal? Vlabel sprak zich uit op 18 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2019 Probleemstelling De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst, meer bepaald het geval waar de ouder(s) aan  één of meer kinderen, die reeds een schenking of een ander voordeel hebben gekregen, de last oplegt/opleggen

Gratis wonen in een woning van je ouder(s): blijft gratis altijd gratis? (Intersentia)

Auteur: Intersentia Publicatiedatum: 22/03/2019 Ariadne Van den Broeck bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de gelijkheid onder erfgenamen. Pascale Van Houtte (uitgever Intersentia) vroeg de auteur om een bijkomende toelichting bij de problematiek (Gelijkheid onder erfgenamen, 2018, ISBN 978-94-000-0970-7) 1. Waarover gaat het? In de praktijk komt het vaak voor