>Voeg code toe voor de </head> tag.erfovereenkomst

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: enkele praktische aandachtspunten (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult) Publicatiedatum: 12/06/2019 Wie een schenking onderneemt ten voordele van z’n kinderen en daarbij het vruchtgebruik voorbehoudt, staat best even stil bij het lot van dit vruchtgebruik bij zijn overlijden. Moet het vruchtgebruik worden verdergezet door de partner of niet? De wettelijke regels daaromtrent zijn vorig jaar

Globale erfovereenkomst: fiscaal gefileerd (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan is voor overlijden al zekerheid te hebben over de verdeling van het vermogen zonder dat er later nog discussie over kan zijn. In dergelijke overeenkomst wordt vastgesteld

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: fiscaal neutraal? Vlabel sprak zich uit op 18 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2019 Probleemstelling De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst, meer bepaald het geval waar de ouder(s) aan  één of meer kinderen, die reeds een schenking of een ander voordeel hebben gekregen, de last oplegt/opleggen

Gratis wonen in een woning van je ouder(s): blijft gratis altijd gratis? (Intersentia)

Auteur: Intersentia Publicatiedatum: 22/03/2019 Ariadne Van den Broeck bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de gelijkheid onder erfgenamen. Pascale Van Houtte (uitgever Intersentia) vroeg de auteur om een bijkomende toelichting bij de problematiek (Gelijkheid onder erfgenamen, 2018, ISBN 978-94-000-0970-7) 1. Waarover gaat het? In de praktijk komt het vaak voor

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 05/02/2019 Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’. Gelet

Het Valkeniersbeding in een nieuw kleedje (Delboo)

Auteur: Lore Lemmens (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 Sinds geruime tijd is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot verregaand te onterven indien er niet-gemeenschappelijke kinderen zijn. Het nieuwe erfrecht, dat in werking is getreden op 1 september 2018, heeft enkele wijzigingen aangebracht aan deze mogelijkheid. Enerzijds wordt de mogelijkheid om elkaars reservataire

Globale erfovereenkomst : opgelet met het recht van terugkeer! (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 18/10/2018 Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om een globale erfovereenkomst af te sluiten. Bij een dergelijke overeenkomst kunnen de kinderen onderling akkoord gaan, samen met de ouder of ouders, om af te zien van een

Decreet modernisering erf-en schenkbelasting (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust en Geraard Audoore (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 26/07/2018 In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever de Vlaamse erf- en schenkbelasting moderniseert.  De hervormde erf- en schenkbelasting treedt net als het vernieuwde federale erfrecht op 1 september 2018 in werking.

Globale erfovereenkomst en de Vlaamse fiscus (Aternio)

Auteur: Johan Lemmens (Aternio) Publicatiedatum: 17/07/2018 De stevige versoepeling en verduidelijking van de regels rond erfovereenkomsten is een geschenk voor zij die planning hoog in het vaandel dragen. De drastische hervorming van het federale erfrecht is een civielrechtelijke gegeven dat nu, alvast in Vlaanderen, heeft geleid tot nieuwe regels inzake schenk-

Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Murielle Gijbels en Romina Abiuso (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2018 Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De wijzigingen zijn verregaand en hebben een aanzienlijke impact op de familiebedrijven, in het bijzonder op de schenking ervan. In dit artikel gaan we hier dieper op in. DE INBRENG VAN GESCHONKEN AANDELEN