>Voeg code toe voor de </head> tag.erfovereenkomst

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 05/02/2019 Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’. Gelet

Het Valkeniersbeding in een nieuw kleedje (Delboo)

Auteur: Lore Lemmens (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 Sinds geruime tijd is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot verregaand te onterven indien er niet-gemeenschappelijke kinderen zijn. Het nieuwe erfrecht, dat in werking is getreden op 1 september 2018, heeft enkele wijzigingen aangebracht aan deze mogelijkheid. Enerzijds wordt de mogelijkheid om elkaars reservataire

Globale erfovereenkomst : opgelet met het recht van terugkeer! (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 18/10/2018 Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om een globale erfovereenkomst af te sluiten. Bij een dergelijke overeenkomst kunnen de kinderen onderling akkoord gaan, samen met de ouder of ouders, om af te zien van een

Decreet modernisering erf-en schenkbelasting (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust en Geraard Audoore (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 26/07/2018 In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever de Vlaamse erf- en schenkbelasting moderniseert.  De hervormde erf- en schenkbelasting treedt net als het vernieuwde federale erfrecht op 1 september 2018 in werking.

Globale erfovereenkomst en de Vlaamse fiscus (Aternio)

Auteur: Johan Lemmens (Aternio) Publicatiedatum: 17/07/2018 De stevige versoepeling en verduidelijking van de regels rond erfovereenkomsten is een geschenk voor zij die planning hoog in het vaandel dragen. De drastische hervorming van het federale erfrecht is een civielrechtelijke gegeven dat nu, alvast in Vlaanderen, heeft geleid tot nieuwe regels inzake schenk-

Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Murielle Gijbels en Romina Abiuso (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2018 Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De wijzigingen zijn verregaand en hebben een aanzienlijke impact op de familiebedrijven, in het bijzonder op de schenking ervan. In dit artikel gaan we hier dieper op in. DE INBRENG VAN GESCHONKEN AANDELEN

Update hervorming erfrecht : reparatiewetgeving op komst! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/06/2018 De hervorming van het erfrecht kwam tot stand door de Erfwet van 31 juli 2017. Eén jaar na publicatie, met name op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Nog voor de inwerkingtreding zijn er enkele kinderziektes de kop opgedoken, zodanig dat de

Globale erfovereenkomst of familiepact (Laga)

Auteur: Laga Publicatiedatum: maart 2018 De Erfwet 2017 laat verschillende punctuele erfovereenkomsten toe. Zij voert ook een volledig nieuw instrument in, namelijk een globale erfovereenkomst of een familiepact. Het familiepact (art. 1100/7 BW nieuw) biedt de mogelijkheid om de eigen nalatenschap in alle transparantie te ‘regelen’ en dus conflicten tussen de erfgenamen te vermijden, met name

2018-04-03T13:42:11+00:00 3 april 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

De Nieuwe Erfwet 2017 – Schenking van de aandelen van het familiebedrijf (Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: maart 2018 Het nieuwe erfrecht voert nieuwe regels in voor de waardering van schenkingen die de erflater bij leven heeft gedaan. Die schenkingen moeten immers ofwel verrekend worden met het oog op de inbreng (als de schenking een voorschot is op het erfdeel van de begiftigde), of met het

2018-03-22T15:18:06+00:00 22 maart 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: De Vlaamse regering beslist als volgt: voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting (Tiberghien)

Auteurs: Murielle Gijbels en Alain Van Geel (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/03/2018 Tijdens de Ministerraad van 2 maart jl. heeft de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring verleend aan het Voorontwerp van Decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.1 Vooropgesteld wordt om dit Decreet, net als het nieuwe erfrecht, in werking te laten treden