>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

Cassatie schept klaarheid over de finaliteitsvoorwaarde. Aftrek kosten van verlieslatende vruchtgebruikinvestering geweigerd (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/11/2019 Het Hof van Cassatie sprak zich op 21 juni 2019 uit over twee zaken waarin de kosten telkens werden verworpen op basis van artikel 49 WIB. De eerste zaak handelde over een deficitaire vruchtgebruikconstellatie. De tweede zaak betrof een FBB-arrest. Een samenlezing van beide arresten

2019-11-17T11:41:34+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

U stemt niet langer voor uw eigen (tegenstrijdig) belang (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/10/2019  Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Een voordehandliggend voorbeeld: de bestuurder verhuurt zelf een kantoor aan de (management)vennootschap waarvan hij/zij ook bestuurder is. Hij is dus tegelijk huurder en verhuurder en die

2019-11-01T11:19:53+00:00 1 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De CV onder het nieuw WVV (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/10/2019 De minister is duidelijk. "De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep." Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het

2019-11-01T11:10:22+00:00 1 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Effectentaks vernietigd: teruggaaf mogelijk? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 22/10/2019 Op 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in werking getreden. De houders van effectenrekeningen waarvan de waarde 500.000,00 euro overstijgt, worden sedertdien onderworpen aan een taks van 0,15%. Een eerste voorziening bij het Grondwettelijk Hof tegen de taks op effectenrekeningen werd op datum

2019-10-22T12:38:07+00:00 25 oktober 2019|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |

U kan het alleen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/10/2019 Vorige week haalden wij aan dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) thans toelaat dat een naamloze vennootschap (“NV”), naar analogie met de vroegere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“BVBA”) en de huidige besloten vennootschappen (“BV”), wordt bestuurd door een enige bestuurder, zelfstandig

2019-11-01T11:23:43+00:00 15 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Het WVV versneld toepassen? Het kan nu nog sneller! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/10/2019 U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. “Oude” vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020. Een “oude” vennootschap

2019-10-14T12:46:10+00:00 15 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De fiscale gevolgen van het beroepsmatig gebruik van de gezinswoning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/09/2019 Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens kabinet bij hem thuis is, of een bakker die boven zijn bakkerij woont. In dit artikel worden de fiscale gevolgen hiervan besproken op gebied van erfbelasting en registratierechten. 1.

2019-10-14T10:36:57+00:00 14 oktober 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Controleer uw raad van bestuur, misschien is die niet meer geldig samengesteld! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2019 Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen op. Zoals reeds gemeld worden deze verplichtingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 op alle vennootschappen, zelfs indien uw statuten nog niet zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Zo

2019-10-01T10:56:00+00:00 1 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Zal u interimdividenden kunnen uitkeren? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2019 Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle andere winstuitkeringen. Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts gedurende de laatste

2019-10-01T10:51:23+00:00 1 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Schenken van aandelen via het aanpassen van het UBO-register: kan dat? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/09/2019 Eerst en vooral: wat is het UBO-register? De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (‘ultimate beneficial owners’ of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de gegevens van de uiteindelijke