>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale

2019-02-14T12:48:56+00:00 14 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 05/02/2019 Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’. Gelet

BTW op onroerende verhuur : teruggaaf historische BTW (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 17/01/2019 Op 10 januari 2019 heeft de FOD Financiën een mededeling gepubliceerd omtrent de teruggaaf van de historische btw met betrekking tot de btw-belaste onroerende verhuur. Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om in een B2B-context nieuwbouw of vernieuwbouw te verhuren onder toepassing van het btw-stelsel.

2019-01-18T14:20:07+00:00 18 januari 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Gratis wonen in een huis van de vennootschap: terug naar het pre-Di Rupo tijdperk! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/01/2019 De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend actueel. Na de rechtspraak die de oude waarderingsregels ongrondwettelijk verklaarde, verscheen recent het Koninklijk Besluit dat de forfaitaire waarderingsregels wijzigt. Hoe wordt het voordeel van alle aard voortaan berekend

2019-01-16T13:22:02+00:00 18 januari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het

2019-02-14T12:43:51+00:00 14 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 27/11/2018 Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) Het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten werd opgericht als een centrale gegevensdatabank voor alle huwelijksovereenkomsten. Dit register vormt een aanvulling op het Centraal Register van Testamenten (CRT), de databank voor alle geregistreerde testamenten en andere beschikking die hun uitwerking hebben na

2018-11-27T14:14:28+00:00 27 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

De Valkeniersclausule na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 29/10/2018 Inleiding Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie bij huwelijkscontract een regeling treffen over hun erfrechten in elkaars nalatenschap. Dit vormt een toegelaten uitzondering op de algemene regel dat men geen overeenkomsten mag sluiten over niet-opengevallen nalatenschappen.

De impact van het nieuwe erfrecht op de levensverzekering (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/10/2018 De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in overeenstemming gebracht met de algemene

Waardering vruchtgebruik : DVB-formule op losse schroeven? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 0/09/2018 De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echter de

Einde recht van opstal : welke vergoeding moet ik aan mijn vennootschap betalen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 27/08/2018 De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Dit was ook het geval in de casus die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het hof van beroep te Gent van 31 oktober 2017. Concreet betrof het

2018-09-04T19:17:19+00:00 4 september 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |