>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

Van medewerker naar mede-aandeelhouder via opties of inschrijvingsrechten (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 05/07/2021 Nadat u als ondernemer overtuigd bent geraakt van de voordelen om medewerkers te laten participeren in uw onderneming, is de vraag hoe u dit best organiseert en wat de aandachtspunten zijn. Doorgaans kan dit door het toekennen van aandelenopties of inschrijvingsrechten. In deze bijdrage lichten we

2021-07-05T11:02:24+00:00 8 juli 2021|Categories: Sociaal recht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start! (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 18/06/2021 Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft

2021-06-21T09:30:07+00:00 23 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Aandelen(optie)plannen: een win-win voor ondernemers, ondernemingen en hun key-medewerkers (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 09/06/2021 The war for talent is real. Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede werkkrachten en manieren om deze goede werkkrachten aan boord te houden. Goede werkkrachten belonen, motiveren en binden aan de onderneming is belangrijker dan ooit, ook binnen de context van de familiale ondernemingen, waar ook

Discriminerende aftrekvolgorde: voor benadeelde vennootschappen fiscale herziening mogelijk (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 02/06/2021 Op 19 december 2019 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin werd bepaald dat de volgorde van de Belgische aftrekbewerkingen in strijd is met het unierecht, met name de moeder-dochterrichtlijn. Om hieraan tegemoet te komen werd op 1 april 2021 de circulaire 2021/C/30

2021-06-10T08:58:35+00:00 10 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Interimdividenden en tussentijdse dividenden van VVPR-bis aandelen: hoe genieten van de verlaagde roerende voorheffing? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 25/05/2021 Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing op interimdividenden of tussentijdse dividenden van ‘VVPR-bis’ aandelen werd verduidelijkt. Dividenden verleend of toegekend ‘uit de winstverdeling van het derde boekjaar’ en volgende na dat van de inbreng worden slechts

2021-05-27T12:47:42+00:00 27 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 19/04/2021 Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen

2021-04-21T07:54:51+00:00 21 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De sluiting van de kaasroute – Zet de administratie met haar circulaire de puntjes op de ‘i’? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 06/04/2021 1. CIRCULAIRE NR. 2021/C/27 Op 15 december 2020 was de sluiting van de befaamde kaasroute een feit(1). Sindsdien moeten niet enkel Belgische notariële akten, maar ook alle buitenlandse notariële akten houdende roerende schenkingen worden geregistreerd. Hierdoor vallen die buitenlandse akten voortaan ook onder de Belgische schenkbelasting

2021-04-08T10:04:15+00:00 9 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Fiscus maakt jacht op Belgische bedrijfsleiders van buitenlandse vennootschappen (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 22/03/2021 U bent woonachtig in België. U bent tevens bedrijfsleider van een buitenlandse vennootschap. Waar is uw bedrijfsleidersbezoldiging dan belastbaar? In België of in het buitenland? En is dat buitenland dan het land waarin de maatschappelijke zetel ligt van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent? Of moet

2021-03-22T16:28:16+00:00 25 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Vrijheid van taalkeuze in rechtspersonen, ongemerkt verder beperkt? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 17/03/2021 De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan de organen steeds meer internationaal samengesteld zijn. De voertaal in menige raden van bestuur is geëvolueerd naar het Engels. De roep om versoepeling van de taalvereisten werd de laatste jaren

2021-03-17T13:51:18+00:00 23 maart 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

Europese invulling van belastingparadijzen wettelijk verankerd (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 16/03/2021 In het Belgisch recht worden er al tal van maatregelen genomen ten aanzien van rechtsgebieden met een laag nominaal of effectief belastingtarief, zogenaamde ‘belastingparadijzen’. De Europese Raad van Economische en Financiële zaken (‘ECOFIN’) stelt daarnaast zelf ook een lijst van belastingparadijzen op, waarin jurisdicties die niet-coöperatief zijn op

2021-03-17T12:06:41+00:00 22 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |