>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

Fiscale procedure. Het verloop van de bezwaarfase: onderzoek en rechten van de belastingplichtige (Cazimir)

Auteurs: Alexandre Missal en Tomas Martens (Cazimir)Publicatiedatum: 23/02/2021 Het bezwaarschrift is ingediend. Hoe verloopt het nu verder? Wat wordt onderzocht en wat zijn de rechten van de belastingplichtige? HET ONDERZOEK VAN HET BEZWAARSCHRIFT DOOR DE BEZWAARAMBTENAAR Tijdens zijn onderzoek beschikt de bezwaarambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden waarover een taxatieambtenaar beschikt om de

2021-02-26T11:57:31+00:00 3 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteurs: Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw (Cazimir)Publicatiedatum: 24/02/2021 Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend

Vaccineren en de zorgvolmacht (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 17/02/2021 Langzamerhand begint het vaccinatieplan effectief uitwerking te krijgen. Vanaf maart 2021 zouden de 65-plussers een uitnodiging ontvangen om zich te laten inenten in één van de vaccinatiecentra. In dit artikel bespreken wij de impact van de zorgvolmacht op de vereiste toestemming van de patiënt. Vaccinatie tegen

2021-02-19T08:00:21+00:00 24 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

De start van de bezwaarfase: het bezwaarschrift (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 16/02/2021 Nadat een aanslag gevestigd is waarmee men niet akkoord is, vormt het bezwaarschrift het meest geëigende middel om zich hiertegen te verzetten. Meestal zal een dergelijke aanslag gevestigd zijn geweest na een wijzigingsprocedure via een bericht van wijziging van aangifte of een kennisgeving van aanslag van

2021-02-17T10:44:25+00:00 22 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 11/02/2021 Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van

2021-02-11T12:55:12+00:00 12 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 21/12/2020 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”) en naamloze vennootschappen (“nv”). Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van een bv of een nv, of zelfs van meerdere

2021-01-06T12:18:12+00:00 6 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 04/12/2020 Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing

2020-12-13T09:02:30+00:00 14 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Eigenaar van Nederlands vastgoed? Time is ticking! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/11/2020 Wenst u in de nabije toekomst nog Nederlands vastgoed te schenken aan uw kinderen? Dan is het aangeraden om snel te handelen! Vanaf 1 januari 2021 wijzigen namelijk de tarieven voor de overdrachtsbelasting. Bij de overdracht van een in Nederland gelegen onroerend goed is overdrachtsbelasting

2020-12-03T10:17:09+00:00 3 december 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Let op: een laattijdige aangifte kan voortaan nog zwaardere gevolgen hebben! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 17/11/2020 Bij een fiscale controle vindt een rechtzetting plaats. Er worden bijkomende inkomsten belast. In het verleden mocht u op deze bijkomende grondslag alle klassieke aftrekken toepassen zoals bijvoorbeeld (vorige) verliezen. Stel dat een controleur de grondslag verhoogt met 1.000 EUR, maar de vennootschap heeft nog

2020-11-21T10:44:21+00:00 26 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 13/11/2020 Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen. Deze aangifte moet

2020-11-19T14:23:53+00:00 23 november 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , |