Wanneer de bedrijfsopvolging buiten de familie wordt gezocht (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Eén van de aandachtspunten waarmee de verkopende familie moet rekening houden, is dat zij nog enkele jaren zal moeten instaan voor feiten uit het verleden, waarvoor de koper zich zal wensen in te dekken. Het is genoegzaam bekend dat de wetgeving (de gemeenrechtelijke koopvernietigende gebreken) de koper van aandelen hiervoor niet voldoende…

Lees meer

Eigenaar van Frans vastgoed? Een overzicht van de gevolgen die het gewijzigde dubbelbelastingverdrag met zich meebrengt (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Na vele jaren onderhandelen zijn de Belgische en Franse overheden op 9 november jl. toch tot een akkoord gekomen. Eens alle parlementen de tekst geratificeerd hebben, zal het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in principe in werking treden. Dit zal allicht ten vroegste op 1 januari 2023 zijn. Het nieuwe dubbelbelastingverdrag…

Lees meer

Dossier levensverzekeringen – Welke waarde is belastbaar? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Een levensverzekering opnemen in de aangifte van nalatenschap is geen sinecure. U kon in onze voorgaande artikelen (taxatie in de erfbelasting met uitkering en zonder uitkering op moment van overlijden) en in het dossier levensverzekeringen reeds lezen hoe een levensverzekering fiscaal wordt behandeld in de erfbelasting. Van zodra u een levensverzekering moet aangeven in de aangifte…

Lees meer

Aandelenopties vs. gratis aandelen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Zoals eerder in deze reeks werd toegelicht, kan een toekenning van aandelenopties en opties op inschrijvingsrechten (hierna samen ‘opties’ genoemd) medewerkers belonen, motiveren en binden. Zijn de voorwaarden voor een belasting op het moment van toekenning (in plaats van uitoefening) voldaan, kan dit daarenboven op een fiscaal erg interessante wijze. Opties impliceren in hoofde van de…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? Volgens de rulingcommissie wel! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Enige tijd terug stelden wij ons de vraag of onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) binnen de BV statutair kan worden voorzien dat bij een dividenduitkering de liquidatiereserves bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen en dat de dividenden toegekend aan de aandeelhouders-vennootschappen bij voorrang voortkomen uit de gewone reserves.…

Lees meer

(Para)fiscaal regime van aandelenopties (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten (14/06/2021) Een aandelenoptie (hierna “optie”) geeft een werknemer het recht om gedurende een welbepaalde termijn – de uitoefenperiode – een bepaald aantal aandelen aan te kopen (of, naar aanleiding van de verhoging van het kapitaal van een vennootschap op een bepaald aantal aandelen in te schrijven) tegen een bepaalde prijs – de uitoefenprijs. Waar hierbij…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 03/09/2021 Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik verduidelijkt Vlabel dat het vroeger op…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/08/2021 Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat ingevolge het overlijden van een Belgische rijksinwoner…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/08/2021 AANLEG LIQUIDATIERESERVE Een ‘kleine’ vennootschap beschikt over de mogelijkheid om een liquidatiereserve aan te leggen om fiscaal voordelig winsten uit te keren uit de vennootschap. Of een vennootschap al dan niet klein is, wordt bepaald overeenkomstig de criteria vermeld artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Een…

Lees meer

Impact van COVID-19 op internationale tewerkstelling (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 26/07/2021 Dit artikel is relevant voor alle werknemers en voor alle bestuurders van een vennootschap belast met de dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende of technische aard, die hun gewoonlijk internationale tewerkstellingspatroon hebben aangepast in navolging van de corona-maatregelen. Als gevolg van corona-maatregelen is de internationale tewerkstellingssituatie van veel individuen gewijzigd. Hoewel de…

Lees meer