>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020 (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/12/2019 In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020)

2020-01-07T14:00:59+00:00 13 januari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fnuikt de liquiditeitstest het succes van de BV? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/12/2019 Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij oprichting voldoende kapitaal voorzien is om een NV op te richten. Nochtans werd de BV door onze wetgever naar voor

2019-12-14T13:26:58+00:00 15 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Fnuikt de liquiditeitstest het succes van de BV? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/12/2019 Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij oprichting voldoende kapitaal voorzien is om een NV op te richten. Nochtans werd de BV door onze wetgever naar voor

2019-12-11T10:18:48+00:00 11 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Heeft de CEO thans meer bevoegdheden? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 22/11/2019 Het is gebruikelijk dat in naamloze vennootschappen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan welbepaalde personen, die de titel van “gedelegeerd bestuurder”, “dagelijks bestuurder”, “CEO” etc. gebruiken. De impact hiervan is niet gering, aangezien deze personen niet enkel de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, maar

2019-12-02T10:41:13+00:00 4 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Bestuurders, verkijk u niet op de beperking van aansprakelijkheid! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/11/2019 Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het WVV innoveert door een absolute aansprakelijkheidsbeperking te voorzien, zonder koppeling aan de omvang van de schade en ongeacht de aard

2019-11-25T09:05:22+00:00 30 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Een bijkomende hervorming van de erfbelasting: de beleidsnota van minister Matthias Diependaele gaat verder (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/11/2019 In navolging van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (waarin de belangrijke beleidsbeslissingen werden vastgelegd), hebben de verschillende ministers een beleidsnota opgemaakt. In een beleidsnota legt elke minister uit hoe deze zijn aandeel van het regeerakkoord zal uitvoeren. De Vlaamse Regering beoogt de materie van de

2019-11-23T11:39:59+00:00 25 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Tijd om uw aandelenregister van onder het stof te halen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 31/10/2019 U heeft hoogstwaarschijnlijk al vernomen dat met de intrede van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) de mogelijkheden tot het moduleren van overdrachten van aandelen bijna onbeperkt zijn geworden. Vooral in de BV is de ommekeer ten opzichte van de oude BVBA drastisch. In

2019-11-23T10:10:36+00:00 23 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Schriftelijke besluitvorming versoepeld voor bestuursorganen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/11/2019 De voorbije weken haalden wij reeds verschillende voorbeelden aan van opportuniteiten van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) die niet gebruikt kunnen worden door vennootschappen met verouderde statuten. De lijst is echter nog niet volledig afgelopen: zo bijvoorbeeld ook voor de schriftelijke besluitvorming

2019-11-17T12:08:17+00:00 19 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Cassatie schept klaarheid over de finaliteitsvoorwaarde. Aftrek kosten van verlieslatende vruchtgebruikinvestering geweigerd (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/11/2019 Het Hof van Cassatie sprak zich op 21 juni 2019 uit over twee zaken waarin de kosten telkens werden verworpen op basis van artikel 49 WIB. De eerste zaak handelde over een deficitaire vruchtgebruikconstellatie. De tweede zaak betrof een FBB-arrest. Een samenlezing van beide arresten

2019-11-17T11:41:34+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

U stemt niet langer voor uw eigen (tegenstrijdig) belang (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/10/2019  Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Een voordehandliggend voorbeeld: de bestuurder verhuurt zelf een kantoor aan de (management)vennootschap waarvan hij/zij ook bestuurder is. Hij is dus tegelijk huurder en verhuurder en die

2019-11-01T11:19:53+00:00 1 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |