>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 19/04/2021 Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen

2021-04-21T07:54:51+00:00 21 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De sluiting van de kaasroute – Zet de administratie met haar circulaire de puntjes op de ‘i’? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 06/04/2021 1. CIRCULAIRE NR. 2021/C/27 Op 15 december 2020 was de sluiting van de befaamde kaasroute een feit(1). Sindsdien moeten niet enkel Belgische notariële akten, maar ook alle buitenlandse notariële akten houdende roerende schenkingen worden geregistreerd. Hierdoor vallen die buitenlandse akten voortaan ook onder de Belgische schenkbelasting

2021-04-08T10:04:15+00:00 9 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Fiscus maakt jacht op Belgische bedrijfsleiders van buitenlandse vennootschappen (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 22/03/2021 U bent woonachtig in België. U bent tevens bedrijfsleider van een buitenlandse vennootschap. Waar is uw bedrijfsleidersbezoldiging dan belastbaar? In België of in het buitenland? En is dat buitenland dan het land waarin de maatschappelijke zetel ligt van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent? Of moet

2021-03-22T16:28:16+00:00 25 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Vrijheid van taalkeuze in rechtspersonen, ongemerkt verder beperkt? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 17/03/2021 De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan de organen steeds meer internationaal samengesteld zijn. De voertaal in menige raden van bestuur is geëvolueerd naar het Engels. De roep om versoepeling van de taalvereisten werd de laatste jaren

2021-03-17T13:51:18+00:00 23 maart 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

Europese invulling van belastingparadijzen wettelijk verankerd (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 16/03/2021 In het Belgisch recht worden er al tal van maatregelen genomen ten aanzien van rechtsgebieden met een laag nominaal of effectief belastingtarief, zogenaamde ‘belastingparadijzen’. De Europese Raad van Economische en Financiële zaken (‘ECOFIN’) stelt daarnaast zelf ook een lijst van belastingparadijzen op, waarin jurisdicties die niet-coöperatief zijn op

2021-03-17T12:06:41+00:00 22 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De fiscus wordt teruggefloten: zij mag de nietigheid van een onderhandse schenking niet inroepen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 10/03/2021 Geregistreerde schenkingen van roerende goederen worden onderworpen aan schenkbelasting, ongeacht de tijd die verstrijkt tussen de schenking en het overlijden van de schenker. Niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen vallen onder een driejarige ‘risico’-periode in de erfbelasting: overlijdt de schenker tijdens de periode van drie jaar na

Update – Het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit – Een aangekondigde hervorming met gemengde gevoelens (Cazimir)

Auteurs: Elisabeth Janssens en Anne-Sophie Stievenard (Cazimir)Publicatiedatum: 08/03/2021 Dat er een wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit(1) (hierna ook “VCF”) staat aan te komen, is al enige tijd geweten. Reeds in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (dd. 30 september 2019)(2) en de beleidsnota van minister M. Diependaele (dd. 8

2021-03-10T10:57:05+00:00 11 maart 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde (Cazimir)

Auteurs: Rinse Elsermans en Liesbeth Franck (Cazimir)Publicatiedatum: 25/02/2021 De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind (Cazimir)

Auteurs: Liesbeth Franck en Rinse Elsermans (Cazimir)Publicatiedatum: 25/02/2021 De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd

Fiscale procedure. Het verloop van de bezwaarfase: onderzoek en rechten van de belastingplichtige (Cazimir)

Auteurs: Alexandre Missal en Tomas Martens (Cazimir)Publicatiedatum: 23/02/2021 Het bezwaarschrift is ingediend. Hoe verloopt het nu verder? Wat wordt onderzocht en wat zijn de rechten van de belastingplichtige? HET ONDERZOEK VAN HET BEZWAARSCHRIFT DOOR DE BEZWAARAMBTENAAR Tijdens zijn onderzoek beschikt de bezwaarambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden waarover een taxatieambtenaar beschikt om de

2021-02-26T11:57:31+00:00 3 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |