>Voeg code toe voor de </head> tag.architect

Het auteursrecht en zijn fiscaal vriendelijke vergoedingen – de rulingpraktijk doorgelicht: architecten in de picture (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 Al wie creatief werk verricht, weze het bestuurders, weze het werknemers of zelfstandige medewerkers, in eender welke sector, kan zijn of haar werk beschermd zien door het auteursrecht. De vergoedingen die men ontvangt voor de overdracht van de rechten op dit

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 02/07/2021 Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op de medewerking van een architect, zowel voor het opmaken van de plannen en het uitwerken van het concept als voor de controle op de uitvoering. Het niet respecteren

2021-07-12T09:55:13+00:00 12 juli 2021|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Checkinatwork : einde van de onduidelijkheid (en het gedoogbeleid) voor architecten (Schoups)

Auteur: Christian Minette (Schoups)Publicatiedatum: 22/06/2021 Op bouwwerven waarvan de totale kost 500.000 EUR overschrijdt, geldt er voor een heel aantal personen een verplichting om hun aanwezigheid te registreren via de onlinedienst ‘checkinatwork’. Ook de architecten vallen volgens de wet, als bouwdirectie ontwerp en controle op de uitvoering, onder deze verplichte

2021-06-23T10:35:56+00:00 29 juni 2021|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , |

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven (Schoups)

Auteur: Bob Goedemé (Schoups)Publicatiedatum: 19/05/2021 Met haar arrest nr. 28/2021 van 25 februari 2021 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep tot (gedeeltelijke) vernietiging van de Wet Peeters II. Een uittreksel van dit arrest werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2021. Achtergrond: de Wetten Peeters

De ABR-POLIS, de omniumverzekering van de bouw (Monard Law)

Auteur: Mark Fransen (Monard Law)Publicatiedatum: 05/05/2021 Met deze woorden zal een polis Alle Bouwplaats Risico’s u worden aangeprezen door de verzekeraar. Maar dekt deze omschrijving de lading? Het begrip “omnium” verwijst immers naar de aanvullende verzekering voor autovoertuigen waardoor, in het geval van een ongeval, alle schade verzekerd is, ook

Ontwerpen en uitvoeren conform de regels van de kunst: mag het wat meer zijn? (Michael Thielens)

Auteur: Michael Thielens (Schoups / KULeuven)Publicatiedatum: 01/05/2021 Alle technische details beschrijven in het uitvoeringsdossier zou tot onmogelijk veel werk leiden voor aannemer en architect. In plaats daarvan worden enkel de essentiële zaken beschreven en wordt voor het overige teruggevallen op de “regels van de kunst” of “regels van goed vakmanschap”.

2021-05-01T08:52:42+00:00 1 mei 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect? (Odigo Advocaten)

Auteurs: Lissa Cloet en Xavier D'Hulst (Odigo Advocaten)Publicatiedatum: 28/04/2021 In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect - zoals bij veel

2021-04-30T08:41:14+00:00 30 april 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Uitbesteding van gespecialiseerde studies door de architect, en daarmee uit? (Michael Thielens)

Auteur: Michael Thielens (Schoups / KULeuven)Publicatiedatum: 27/04/2021 Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een architect bepaalde gespecialiseerde studies, waarvoor hij niet is gevormd en die zijn expertise te buiten gaan, uitbesteedt aan een studiebureau. Hierbij kan worden gedacht aan bodem- en stabiliteitsstudies (Luik 19 november 2015), technieken (Brussel

2021-04-27T10:29:07+00:00 27 april 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Cumulverbod tussen architect en (werknemer van) een projectontwikkelaar – het oordeel van het Hof van Cassatie is absoluut… (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/04/2021 Bespreking van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2020, nr. C.17.0623.N. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 9 januari 2020, mede in het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel, het algemeen cumulverbod tussen architect en aannemer bevestigd - in

2021-04-21T07:39:35+00:00 23 april 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Architect, verbouw niet te gauw! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ AdvocatenPublicatiedatum: 08/04/2021 Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning op 1 maart 2018 heeft de decreetgever meer instrumenten voorhanden om bestuurlijk te handhaven. Eén van deze nieuwe instrumenten betreft de bestuurlijke geldboete dewelke kan worden opgelegd aan de overtreder na het