>Voeg code toe voor de </head> tag.architect

Bouwproject, schade en eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aansprakelijke. Cassatie 15 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2019 De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. Hieruit volgt dat de benadeelde tegen de verzekeraar van de beweerd aansprakelijke niet meer noch andere rechten kan doen gelden dan die welke hij tegen

De aansprakelijkheid van de aannemer, meteen ook deze van de architect? Hof Brussel zet de principes scherp (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Bram Stragier en Eva Deflo (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 31/11/2018 Eenieder die al gebouwd of gerenoveerd heeft, weet dat er altijd wel iets kan foutlopen. Meestal is dit zonder veel erg en zet de betrokkene het euvel spontaan recht. Het bouwbedrijf is nu eenmaal geen exacte wetenschap en verschillende actoren moeten samenwerken om

2018-12-04T09:38:31+00:00 4 december 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Renovatie loft in strijd met vergunning : kan architect veroordeeld worden om koopprijs aan de kopers van de loft terug te betalen ? (Prof. dr. Joke Baeck)

Auteur: Joke Baeck (UGent) Publicatiedatum: 13/11/2018 Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse in het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil 2018, 429-432, meer bepaald J. BAECK, “Résolution, restitutions et tiers” (noot onder Cass. 21 april 2016).

Wijzigingen verplichte decenale aansprakelijkheidsverzekering aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2018 De eerste reparaties en "verduidelijkingen" zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de nieuwe wet op de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Wij berichtten eerder al over het toepassingsgebied en

1 juli 2018 : inwerkingtreding verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Jan van Wynsberghe (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2018 Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari

Kan een architectenovereenkomst bedingen dat in solidum aansprakelijkheid uitgesloten wordt? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/06/2018 Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid bouwactoren’ van Lydian bespraken mr. Iris Hemelaer,  mr. Dario Petosa en mr. Jan Maertens een aantal relevante vonnissen en arresten. LegalNews.be volgde het seminarie en onthield het Cassatie-arrest van 5 september 2014, waarbij het Hof van Cassatie

Uitsluitingen en verval in bouwverzekeringen (Schoups)

Auteur: Siegfried Busscher (Schoups) Publicatiedatum: 08/06/2018 Het Hof van Cassatie heeft onlangs op 16 maart 2018 opnieuw bevestigd dat een algemene uitsluiting of vervalclausule in een aansprakelijkheidsverzekering voor de schending van regelgeving of veiligheidsverplichtingen, ongeldig is. Veel bouwverzekeringen voorzien een uitsluiting van dekking in het geval de verzekerde (onder)aannemer, architect of

Architect schuldig aan deelneming doorbreking stakingsbevel bouwheer (Firmus Advocaten)

Auteurs: Ria Hens en Hilde Vermeiren (Firmus Advocaten) Publicatiedatum: 05/03/2018 Door de uitvoering van verbouwingswerken zonder te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, werd aan de bouwheer een stakingsbevel opgelegd. Nadien werd de architect verzocht om een regularisatievergunning voor de uitgevoerde werken te bekomen. Na het verkrijgen van de regularisatievergunning werden door de

Vanaf 1 juli 2018 verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers woningbouw (DLPA)

Auteurs: Piet Lombaerts en Séverine Vermeire (DLPA) Publicatiedatum: 30/04/2018 Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een dergelijke verzekeringsplicht gold niet voor de aannemer of voor andere bouwactoren. Het Grondwettelijk Hof had al in zijn arrest van 12 juli 2007 geoordeeld dat de afwezigheid

Kan een architect worden aangesproken voor schade die mede veroorzaakt werd door andere bouwpartners? (Monard Law)

Auteur: Annemie Snick (Monard Law)  Publicatiedatum: 31/01/2018 Meer dan eens is een bouwgebrek het gevolg van zowel een uitvoeringsfout van de aannemer als van een conceptiefout of een gebrekkige controle op de uitvoering van de werken door de architect. De vraag stelt zich dan tot wie u zich als bouwheer moet richten om

2018-02-05T10:56:21+00:00 5 februari 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |