>Voeg code toe voor de </head> tag.architect

Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector aangenomen in de Kamer (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: mei 2019 Op 26 april ll. werd het wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat aangenomen in de plenaire zitting van de Kamer. De nieuwe wet

Bouwsector: uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren goedgekeurd in de Kamer op 25 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/04/2019 Bedoeling van de wet Deze wet is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder deze legislatuur wordt doorgevoerd door de minister van Economie Kris Peeters en de minister van KMO’s Denis Ducarme betreffende de verzekering in de bouwsector. Een eigen huis bouwen, een nieuwe

Bouwsector: uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren goedgekeurd in de Commissie van de Kamer op 9 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2019 Bedoeling van de wet Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder deze legislatuur wordt doorgevoerd door de minister van Economie Kris Peeters en de minister van KMO’s Denis Ducarme betreffende de verzekering in de bouwsector. Een eigen huis bouwen, een nieuwe

Het einde van de ereloonbarema’s voor architecten definitief ingeluid? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Elisabeth Dejaegher (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: maart 2019  In een advies van 28 februari 2019 in de zaak Europese Commissie tegen Duitsland is advocaat-generaal Szpunar van oordeel dat de Duitse honorariumregeling voor architecten en ingenieurs (de zogenaamde “HOAI”), die vaste minimum- en maximumtarieven oplegt voor planningsdiensten, een beperking

2019-04-05T13:20:16+00:00 5 april 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Bouwproject, schade en eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aansprakelijke. Cassatie 15 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2019 De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. Hieruit volgt dat de benadeelde tegen de verzekeraar van de beweerd aansprakelijke niet meer noch andere rechten kan doen gelden dan die welke hij tegen

De aansprakelijkheid van de aannemer, meteen ook deze van de architect? Hof Brussel zet de principes scherp (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Bram Stragier en Eva Deflo (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 31/11/2018 Eenieder die al gebouwd of gerenoveerd heeft, weet dat er altijd wel iets kan foutlopen. Meestal is dit zonder veel erg en zet de betrokkene het euvel spontaan recht. Het bouwbedrijf is nu eenmaal geen exacte wetenschap en verschillende actoren moeten samenwerken om

2018-12-04T09:38:31+00:00 4 december 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Renovatie loft in strijd met vergunning : kan architect veroordeeld worden om koopprijs aan de kopers van de loft terug te betalen ? (Prof. dr. Joke Baeck)

Auteur: Joke Baeck (UGent) Publicatiedatum: 13/11/2018 Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse in het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil 2018, 429-432, meer bepaald J. BAECK, “Résolution, restitutions et tiers” (noot onder Cass. 21 april 2016).

Wijzigingen verplichte decenale aansprakelijkheidsverzekering aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2018 De eerste reparaties en "verduidelijkingen" zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de nieuwe wet op de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Wij berichtten eerder al over het toepassingsgebied en

1 juli 2018 : inwerkingtreding verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Jan van Wynsberghe (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2018 Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari

Kan een architectenovereenkomst bedingen dat in solidum aansprakelijkheid uitgesloten wordt? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/06/2018 Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid bouwactoren’ van Lydian bespraken mr. Iris Hemelaer,  mr. Dario Petosa en mr. Jan Maertens een aantal relevante vonnissen en arresten. LegalNews.be volgde het seminarie en onthield het Cassatie-arrest van 5 september 2014, waarbij het Hof van Cassatie