>Voeg code toe voor de </head> tag.architect

Auteursrechten: discussie tussen architect en bouwfirma. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/06/2020 Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en zijn zij vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden vervreemd of in een gewone of exclusieve

2020-06-26T15:25:50+00:00 27 juni 2020|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , |

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid’

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert uitgebreid uiteenzetten. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-05-21T09:58:13+00:00 4 mei 2020|Categories: E-learning Real estate|Tags: , |

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek’

In deze webinar geeft mr. Frank Burssens een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-05-21T09:57:55+00:00 4 mei 2020|Categories: E-learning Real estate|Tags: , , , |

Architect én bezoldigd werknemer van een projectontwikkelaar-aannemer. Cassatie-arrest 9 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/02/2020 De regels Krachtens artikel 7 van het reglement van Beroepsplichten der Architecten is de architect-bezoldigde diegene die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden. De architect-bezoldigde moet beschikken over de mogelijkheid

2020-06-21T07:50:12+00:00 9 februari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Bouwproject: verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid architectenbureau. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en

2020-06-21T07:46:25+00:00 10 januari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget (Dirk De Keuster)

Auteur: Advocatenkantoor Dirk De Keuster Publicatiedatum: 11/11/2019 Pervers systeem Bij de analyse van de vraag in hoeverre de architect verantwoordelijk is voor het bouwbudget moeten we allereerst vaststellen dat de meeste architectenovereenkomsten voorzien in een ereloon voor de architect op basis van een percentage op de effectieve bouwkost. Een dergelijke berekening

2019-11-23T10:40:35+00:00 23 november 2019|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Eva Bruyninx (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: oktober 2019 Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek moeten gaan naar een aannemer en een architect. De architect is als ontwerper een belangrijke spilfiguur voor het bouwproject. Elk project, elke nieuwbouw, elke verbouwing is anders.

Minimumbarema’s voor de diensten van architecten. “HOAI” strijdig met het Europees recht (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Elisabeth Dejaegher (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 In een arrest van 4 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de Bondsrepubliek Duitsland door het opleggen van bindende minimumbedragen voor bepaalde planningsdiensten van architecten en ingenieurs haar verplichtingen onder de Dienstenrichtlijn niet is nagekomen. Daarmee lijkt het doek definitief te zijn gevallen

2019-09-14T12:00:04+00:00 16 september 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

De Wet Peeters-Ducarme: een nieuwe wettelijke verzekeringsplicht voor de architect – opletten voor eventuele extra uitsluitingen! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 04/09/2019 Met de Wet van 9 mei 2019, de Wet Peeters-Ducarme, in werking getreden op 1 juli 2019, voerde de wetgever opnieuw een wettelijke, ruime verzekeringsplicht in voor de architect, eerder opgeheven met de Wet Peeters-Borsus.  Naast de architect worden ook alle andere intellectuele dienstverleners in

Verplichte aansprakelijkheids-verzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken (Marlex)

Auteur: Guillaume Calus (Marlex) Publicatiedatum: 24/06/2019 DE WET PEETERS-BORSUS: VERZEKERINGSPLICHT DEKT SLECHTS EEN FRACTIE VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Discrepantie materiële toepassingsvoorwaarden Aannemers, architecten en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ (in de praktijk vnl. studiebureaus) moeten zich sedert de inwerkingtreding van de zgn. Wet Peeters-Borsus d.d. 1 juli 2018 verplicht verzekeren inzake woningbouw voor