>Voeg code toe voor de </head> tag.aanbesteding

Aanbestedingsvervalsing (bid rigging): ere-eerste auditeur Constant De Koninck analyseert (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 10/09/2021 Op vrijdag 1 oktober 2021 organiseren LegalNews en Intersentia een webinar, opgenomen in een professionele TV-studio, met als thema ‘Overheidsopdrachten: wat bij aanbestedingsvervalsingen en externe dreigingen? ‘ (met optioneel ook het gloednieuwe ‘Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021. Van aanbestedingen over mededingingsprocedures tot nieuwe toepassingen’ van dhr. Tony Mortier ter

2021-09-10T13:19:55+00:00 10 september 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Niet alle kosten aangerekend = abnormale prijs? Zo eenvoudig is het niet (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 09/06/2021 Het belang van het arrest nr. 250.818 van 8 juni 2021 kan moeilijk onderschat worden: 'De aanbestedende overheid beschikt over een beoordelingsruimte om de gegeven prijsverantwoordingen al dan niet te aanvaarden. De Raad van State mag zich bij een dergelijke beoordeling niet in de

2021-06-14T09:36:09+00:00 18 juni 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Felix Feyt (Lydian)Publicatiedatum: 30/04/2021 In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contouren waarbinnen het aangaan van een huurovereenkomst voor een nog op te richten gebouw door een aanbestedingsplichtig bestuur kan kwalificeren als een overheidsopdracht

2021-05-08T10:43:24+00:00 8 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Absolute nietigheid van (alle?) overeenkomsten gesloten door aanbesteder met schending van het gelijkheids- en transparantiebeginsel (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Carlo Cardone en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 24/03/2021 Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend op een arrest van het Hof van Justitie van 14 november 2013 (C-221/12) n.a.v. een prejudiciële vraag in het kader van hetzelfde geschil –

2021-03-28T11:09:25+00:00 1 april 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

Recente rechtspraak van de Raad van State inzake de ondertekening van een offerte voor een overheidsopdracht (Racine)

Auteurs: Bram Tollet en Hannes Carpentier (Racine)Publicatiedatum: 23/03/2021 In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich andermaal moeten buigen over de problematiek van de correcte ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht. Overeenkomstig de overheidsopdrachtenreglementering (meer in het bijzonder

De spontane aangifte van self-cleaning measures om uitsluiting te vermijden : het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Matthias Castelein (Lydian)Publicatiedatum: 01/03/2021 Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag naar de mogelijkheid van een kandidaat of inschrijver om verweer te voeren tegen diens uitsluiting uit de plaatsingsprocedure (HvJ 14 januari 2021, C-387/19, RTS Infra bvba

2021-03-06T11:40:45+00:00 6 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Aanbesteder omwille van afhankelijkheid van andere aanbesteder (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 18/02/2021 Hof van Justitie herneemt criteria De vraag of een privaatrechtelijke entiteit beschouwd dient te worden als een aanbestedende overheid wanneer zij een opdracht voor werken, diensten of leveringen wenst te sluiten, is al geruime tijd een leerstuk op zich. Dit is van belang om te

2021-02-23T09:26:37+00:00 23 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Koerswijziging Raad van State: gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder kan offertes voor overheidsopdrachten ondertekenen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 18/02/2021 De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap offertes voor overheidsopdrachten niet geldig kan ondertekenen. Deze rechtspraak was zo consequent dat aanbestedende overheden zelfs vaak in de opdrachtdocumenten al waarschuwden dat zij de

2021-02-19T08:05:39+00:00 22 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken indien de rechten van de verdediging in hoofde van de opdrachtnemer niet worden gerespecteerd (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 07/01/2021 Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A 1. Waarborg voor de rechten van verdediging van de opdrachtnemer bij het treffen van ambtshalve maatregelen Overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk

2021-01-12T14:28:00+00:00 15 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Raad van State kan zelf niet in de plaats van de aanbesteder de puntenimpact van een toegegeven vergissing beoordelen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 04/01/2021 In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020 gaf de aanbesteder toe dat er enkele foutjes waren geslopen in de beoordeling van offerte van een geweerde inschrijver. De Raad van State gaat onverbiddelijk over tot schorsing

2021-01-06T14:45:28+00:00 8 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |