>Voeg code toe voor de </head> tag.Waeterinckx Advocaten

Strengere maatregelen inzake verkeersveiligheid in aantocht : een uitgebreid overzicht (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Advocaten Publicatiedatum: 13/02/2018 Op 8 februari 2018 keurde het parlement het wetsontwerp ter verbetering van verkeersveiligheid goed. De wet treedt binnenkort in werking, met uitzondering van de bepalingen inzake het alcoholslot die normaliter slechts op 1 juli 2018 in werking zullen treden. Onder de nieuwe bepalingen wordt rijden

2018-03-14T09:29:30+00:00 14 maart 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht Verkeersrecht|Tags: |

Nieuwe COIV-wet zal zorgen voor een betere bescherming van rechten vrijgesproken verdachte (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Advocaten Publicatiedatum: 18/09/2017 Op 14 juli 2017 keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed waarmee het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (verder ‘COIV’) grondig zal worden hervormd. Het COIV werd opgericht in 2003. Het is een onderdeel van het openbaar ministerie en heeft als essentiële taak het

2017-10-11T08:52:28+00:00 19 september 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Het gebrek aan een wettelijke en dwingende conclusiekalender voor de raadkamer schendt de Grondwet noch het recht op een eerlijk proces (Waeterinckx Advocaten)

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 11 mei 2017 (nr. 52/2017) zoals verwacht kort en bondig dat art. 152 van het Wetboek van Strafvordering (Sv.) niet van toepassing is op de regeling van de rechtspleging. Dit betekent dat de bindende regeling van conclusietermijnen voor de raadkamer niet kan worden afgedwongen op

Slachtoffers die in hoger beroep alleen de procedure in een strafzaak verderzetten en in het ongelijk worden gesteld, riskeren een rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen aan de beklaagde (Waeterinckx Advocaten)

Sinds bijna 10 jaar moet een procespartij die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld een rechtsplegingsvergoeding betalen aan diegene die zaak heeft gewonnen (art. 1022 Ger.W.). Die rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen van de advocaat. Het Grondwettelijk Hof oordeelde nu in twee arresten dat als in

Cryptoware: data als handelswaar voor criminelen (Waeterinckx Advocaten)

Reeds eind 2013 deed malware in de vorm van cryptoware al zijn intrede. Door het openen van een onbekend bestand, het bezoeken van bepaalde websites, het downloaden van een bepaalde app, raakt een computersysteem (laptop, smartphone,…)  besmet en worden de bestanden op het toestel versleuteld. In de ruil voor losgeld

Cassatie lijkt de knoop door te hakken omtrent interne hacking : machtsoverschrijding is strafbaar, machtsafwending niet (Waeterinckx Advocaten)

Iemand die met slechte bedoelingen zijn “toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijdt” maakt zich mogelijk strafbaar aan interne hacking. Dit misdrijf viseert eenieder die toegangsbevoegdheid heeft tot een systeem, maar die zijn bevoegdheid op eigen initiatief uitbreidt tot een deel van het systeem waarvoor hij niet bevoegd is. De wetgever liet

Ook voor valsheid in informatica kan de rechter een beroepsverbod opleggen (Waeterinckx Advocaten)

Recent, op 13 december 2016, oordeelde het Hof van Cassatie dat ook aan de persoon die wordt veroordeeld voor valsheid in informatica of het gebruik ervan, een beroepsverbod kan worden opgelegd. Dit is frappant omdat de wet zulks wel bepaalt voor de klassieke valsheid in geschriften, maar niet voor de