>Voeg code toe voor de </head> tag.vennootschapsbelasting

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Het is bijna 10 juli. De deadline voor de voorafbetalingen voor het tweede kwartaal nadert… (Van Havermaet)

Auteur: Ashley Bergmans (Van Havermaet) Publicatiedatum: 28/06/2019 Waarom voorafbetalen? Uw vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Maar een gebrek aan voorafbetalingen zorgt voor een forse belastingvermeerdering op de verschuldigde vennootschapsbelasting van maar liefst 6,75%… Een uitzondering bestaat voor startende ondernemingen gedurende de eerste 3 boekjaren. Voldoende hoge voorafbetalingen

Fiscus haalt het misbruikwapen boven tegen vastgeklikte reserves (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 29/05/2019 Stilaan zien we in de rechtspraak de eerste toepassingen van de vernieuwde algemene rechtsmisbruikbepaling. In veel gevallen lijkt de fiscus voorlopig gelijk te krijgen. De nieuwe versie van artikel 344, §1 blijkt dus een krachtiger wapen in handen van de fiscus

Fiscale wetgeving nav nieuw WVV eindelijk gepubliceerd (Alaska)

Auteur: Stephanie Seré (Alaska) Publicatiedatum: 20/05/2019 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) had de bedoeling om fiscaal neutraal te zijn. Toch heeft ze een fiscale impact. Het wetsontwerp was al enige tijd beschikbaar maar het duurde tot 10 mei 2019 vooraleer de Wet tot aanpassing van

2019-05-25T14:02:27+00:00 25 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Kan de administratie nog een aanslag vestigen op naam van een vennootschap, wanneer de vereffening reeds werd gesloten? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Annemiek Lewandowski (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2019 De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd, betrof de geldigheid van verschillende aanslagen lastens een vennootschap waarvan de vereffening reeds voordien werd gesloten. De vennootschap in kwestie werd in vereffening gesteld in 2012. In november

Hervorming van de vennootschapsbelasting: een terug- en vooruitblik (BDO)

Auteur: Hubert Hellraeth (BDO) Publicatiedatum: 30/01/2019 Het nieuwe jaar is met de jaarafsluiting van 2018 meteen het uitgelezen moment om even terug te blikken op de inwerkingtreding van de eerste maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting. Daarnaast kijken we ook even vooruit naar de aankomende maatregelen voor 2019 die al

2019-01-31T08:47:52+00:00 2 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

De overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting en omgekeerd: eindelijk een wettelijke regeling in zicht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Bonne (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/01/2019 Met de aangekondigde hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht gaan een reeks fiscale maatregelen gepaard die vervat zitten in twee wetsontwerpen van 22 november 2018 (hier en hier).[1] Via deze maatregelen tracht de wetgever de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal te laten verlopen.

Wat is er nieuw op 1 januari 2019 voor ondernemingen? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 18/01/2019 Traditioneel is het begin van een nieuw jaar ook het tijdstip waarop heel wat nieuwe fiscale maatregelen in werking treden. We overlopen hieronder de maatregelen die van belang zijn voor ondernemingen. De ingrijpendste nieuwigheden vloeien natuurlijk voort uit de hervorming van

Van rechtspersonen- naar vennootschapsbelasting: wetsontwerp ingediend (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/11/2018 Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting’ ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De regeling werd uitgewerkt in artikel 2 van het wetsontwerp, de regeling zal van toepassing zijn

2018-11-29T10:32:29+00:00 29 november 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Verduidelijking 45.000 Eur-grens : tellen ook de bezoldigingen als werknemer mee? (Van Havermaet)

Auteur: Stijn Janssens (Van Havermaet) Publicatiedatum: 26/10/2018 De minimale bezoldiging is een vereiste om te genieten van een verlaagd tarief voor vennootschapsbelasting. Het bedrag ervan is opgetrokken van 36.000 naar 45.000 EUR. Maar tellen ook de bezoldigingen als werknemer mee om te bepalen of dit bedrag is bereikt? Eén van

2018-11-04T11:49:01+00:00 4 november 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |