>Voeg code toe voor de </head> tag.vennootschapsbelasting

Inschrijving op rekening-courant per vergissing: toch belastbaar voor zaakvoerder (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 11/06/2021 Met inschrijvingen op een rekening-courant moet men voorzichtig zijn, zo blijkt uit een (weliswaar vrij extreem) recent geval. De fiscus aanvaardt niet zomaar dat er sprake is van een vergissing. Omkering van de bewijslast in het nadeel van de belastingplichtige, maakt de

Discriminerende aftrekvolgorde: voor benadeelde vennootschappen fiscale herziening mogelijk (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 02/06/2021 Op 19 december 2019 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin werd bepaald dat de volgorde van de Belgische aftrekbewerkingen in strijd is met het unierecht, met name de moeder-dochterrichtlijn. Om hieraan tegemoet te komen werd op 1 april 2021 de circulaire 2021/C/30

2021-06-10T08:58:35+00:00 10 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Wanneer een fiscale controle de verliescompensatie dreigt onderuit te halen… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/04/2021 Een fiscale controle bij een vennootschap gaat veelal gepaard met een al dan niet belangrijke rechtzetting. In het verleden kon deze rechtzetting desgevallend worden getemperd. Op de bijkomende belastbare grondslag konden immers alle klassieke aftrekken worden toegepast zoals de compensatie met

Welke impact heeft Brexit op de vennootschapsbelasting? (Van Havermaet)

Auteur: Glenda Boone (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Sinds 1 januari 2021 is de overgangsregeling afgelopen en wordt het VK (in principe) niet langer gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie. Wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk vanuit Belgisch perspectief inzake vennootschapsbelasting? ONMIDDELLIJKE GEVOLGEN Fusies & splitsingen Reorganisaties waarbij

2021-03-06T12:02:38+00:00 11 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Formulier bijzondere liquidatiereserve vergeten toevoegen aan de aangifte in de vennootschapsbelasting? De fiscus knijpt een oogje dicht! (EY)

Auteur: Sarah van Veen en Saloua El Moussaoui (EY) Publicatiedatum: 26/11/2020 Een positieve wending voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014: de fiscale administratie zal een milde houding aannemen wanneer u vergeten bent het formulier 275A bijzondere liquidatiereserve aan de aangifte toe te voegen. Zoals reeds in onze alert van

2020-12-03T11:43:21+00:00 5 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Hersenspinsels rond spin-offs (Ichiban Consult)

Auteur: Ichiban Consult Publicatiedatum: 26/10/2020 Het lijkt erop dat de Belgische wetgever het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor niets heeft gewijzigd. Ook de Administratie schijnt het fiscale noorden wat te zijn kwijtgeraakt bij het inschatten van de fiscale gevolgen, verbonden aan de herstructurering van internationale groepen van vennootschappen. We verdiepen

2020-11-13T11:39:01+00:00 13 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Optimaliseer uw groepsvermogen via fiscale consolidatie (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 09/11/2020 Met de groepsbijdrage-regeling biedt de wetgever de Belgische groepen de opportuniteit om hun fiscaal-juridische realiteit af te stemmen op de economische werkelijkheid. België treedt hiermee in Zweedse voetsporen en biedt u de kans om uw groepsvermogen via een fiscale consolidatie ‘à la Belge’

2020-11-12T14:35:36+00:00 12 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Aangiften vennootschapsbelasting: wat je moet weten over de ATAD-interestaftrekbeperking (Tiberghien)

Auteurs: Ivo Vande Velde, Gilles Van Namen, Yoram Descheemaeker en Hanne Eyckerman (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/10/2020 In eerdere nieuwsbrieven werd reeds ingegaan op (bepaalde aspecten van) de ATAD-interestaftrekbeperking (Nieuwsbrief dd. 28 december 2017; Nieuwsbrief dd. 25 juni 2020; Nieuwsbrief dd. 16 juli 2020; en Nieuwsbrief dd. 28 augustus 2020), die voor het eerst van toepassing is in aanslagjaar

2020-11-10T10:34:13+00:00 12 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winst 2019! (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/09/2020 Het wordt ondertussen wel duidelijk dat 2020 voor heel wat ondernemingen een strijd op leven of dood zal worden. Niet enkel de horeca of de eventsector, bijna alle sectoren lijken in de klappen te delen. De federale regering heeft al heel