>Voeg code toe voor de </head> tag.vennootschapsbelasting

Het WVV: de fiscale impact (Marlex Advocaten)

Auteurs: Elke Malfait en Tom Bostoen (Marlex Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2020 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op het Belgisch vennootschapsrecht. De fiscale wetgeving verwees in heel wat bepalingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen. Teneinde mogelijke discrepanties te vermijden, diende het

Breek uw hoofd (niet) over innovatie-inkomsten (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 27/01/2020 Om ondernemingen te motiveren om meer te innoveren, kwam de Belgische overheid in 2017 met de aftrek voor innovatie-inkomsten. Elke Belgische vennootschap of buitenlandse vennootschap met een Belgische inrichting kan daardoor 85% van hun innovatie-inkomsten aftrekken van hun vennootschapsbelasting. Om de correcte omvang

2020-01-30T11:23:16+00:00 3 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap: lagere roerende voorheffing dankzij CBN? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/01/2020 Inleiding In onze vorige nieuwsbrief (8 januari jl.) alludeerden we reeds op de gevaren en opportuniteiten bij de uitbreng van vastgoed uit de vennootschap in het kader van het CBN-advies 2019/01. In dit advies verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van een uitkering of toekenning in natura. In het

Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020 (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/12/2019 In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020)

2020-01-07T14:00:59+00:00 13 januari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Kostenaftrek appartement aan zee: na eb komt vloed (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: december 2019 De kostenaftrek van een woning aan zee door een vennootschap wordt sinds jaar en dag met argusogen bekeken door de fiscus. Ook bepaalde rechtspraak stelde zich de laatste tijd al (te) streng op en weigerde de aftrek van dergelijke kosten. Een recent arrest van het

Wat is trending in fiscale geschillen en fiscaal strafrecht – deel 2 (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 14/11/2019 Een fiscale controle leidt doorgaans tot discussies over principes en/of over feiten. De feiten verschillen van dossier tot dossier, zodat de aanpak steeds verschilt. Wat de principes betreft, stellen we als kantoor vast dat dezelfde thema’s vaak terugkeren, en dat de administratie zich nogal

2019-11-17T13:54:24+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Wat is trending in fiscale geschillen en fiscaal strafrecht – deel 1 (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 07/11/2019 Een fiscale controle leidt doorgaans tot discussies over principes en/of over feiten. De feiten verschillen van dossier tot dossier, zodat de aanpak steeds verschilt. Wat de principes betreft, stellen we als kantoor vast dat dezelfde thema’s vaak terugkeren, en dat de administratie zich

2019-11-17T13:24:19+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Frequente kapitaalverminderingen dan toch geen fiscaal misbruik (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: november 2019 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 1 oktober 2019 een minder ruime invulling gegeven aan de algemene antimisbruikbepaling dan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Aangezien een kapitaalvermindering (tot voor 1 januari 2018) belastingvrij kon verlopen door deze volledig

2019-11-17T10:12:58+00:00 15 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

De hervorming van de vennootschapsbelasting op het aangifteformulier (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 20/08/2019 De meeste vennootschappen zullen de eerste keer te maken hebben met de hervorming van de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019. Dat is ook duidelijk te merken op het nieuwe aangifteformulier, dat een reeks ingrijpende wijzigingen ondergaan heeft als gevolg van de hervorming.