>Voeg code toe voor de </head> tag.vennootschapsbelasting

Wat is trending in fiscale geschillen en fiscaal strafrecht – deel 2 (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 14/11/2019 Een fiscale controle leidt doorgaans tot discussies over principes en/of over feiten. De feiten verschillen van dossier tot dossier, zodat de aanpak steeds verschilt. Wat de principes betreft, stellen we als kantoor vast dat dezelfde thema’s vaak terugkeren, en dat de administratie zich nogal

2019-11-17T13:54:24+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Wat is trending in fiscale geschillen en fiscaal strafrecht – deel 1 (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 07/11/2019 Een fiscale controle leidt doorgaans tot discussies over principes en/of over feiten. De feiten verschillen van dossier tot dossier, zodat de aanpak steeds verschilt. Wat de principes betreft, stellen we als kantoor vast dat dezelfde thema’s vaak terugkeren, en dat de administratie zich

2019-11-17T13:24:19+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Frequente kapitaalverminderingen dan toch geen fiscaal misbruik (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: november 2019 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 1 oktober 2019 een minder ruime invulling gegeven aan de algemene antimisbruikbepaling dan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Aangezien een kapitaalvermindering (tot voor 1 januari 2018) belastingvrij kon verlopen door deze volledig

2019-11-17T10:12:58+00:00 15 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

De hervorming van de vennootschapsbelasting op het aangifteformulier (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 20/08/2019 De meeste vennootschappen zullen de eerste keer te maken hebben met de hervorming van de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019. Dat is ook duidelijk te merken op het nieuwe aangifteformulier, dat een reeks ingrijpende wijzigingen ondergaan heeft als gevolg van de hervorming.

Frans vastgoed in uw Belgische vennootschap: 5 aandachtspunten (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Febe Louage (Vandelanotte) Publicatiedatum: 09/07/2019 De aankoop van Frans vastgoed via een Belgische vennootschap gaat zowel in België als in Frankrijk gepaard met een aantal belangrijke formaliteiten. Onze experten zetten voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rij, zodat u goed voorbereid aan de slag kunt. Dankzij

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Het is bijna 10 juli. De deadline voor de voorafbetalingen voor het tweede kwartaal nadert… (Van Havermaet)

Auteur: Ashley Bergmans (Van Havermaet) Publicatiedatum: 28/06/2019 Waarom voorafbetalen? Uw vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Maar een gebrek aan voorafbetalingen zorgt voor een forse belastingvermeerdering op de verschuldigde vennootschapsbelasting van maar liefst 6,75%… Een uitzondering bestaat voor startende ondernemingen gedurende de eerste 3 boekjaren. Voldoende hoge voorafbetalingen

Fiscus haalt het misbruikwapen boven tegen vastgeklikte reserves (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 29/05/2019 Stilaan zien we in de rechtspraak de eerste toepassingen van de vernieuwde algemene rechtsmisbruikbepaling. In veel gevallen lijkt de fiscus voorlopig gelijk te krijgen. De nieuwe versie van artikel 344, §1 blijkt dus een krachtiger wapen in handen van de fiscus

Fiscale wetgeving nav nieuw WVV eindelijk gepubliceerd (Alaska)

Auteur: Stephanie Seré (Alaska) Publicatiedatum: 20/05/2019 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) had de bedoeling om fiscaal neutraal te zijn. Toch heeft ze een fiscale impact. Het wetsontwerp was al enige tijd beschikbaar maar het duurde tot 10 mei 2019 vooraleer de Wet tot aanpassing van

2019-05-25T14:02:27+00:00 25 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Kan de administratie nog een aanslag vestigen op naam van een vennootschap, wanneer de vereffening reeds werd gesloten? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Annemiek Lewandowski (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2019 De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd, betrof de geldigheid van verschillende aanslagen lastens een vennootschap waarvan de vereffening reeds voordien werd gesloten. De vennootschap in kwestie werd in vereffening gesteld in 2012. In november