Wanneer een fiscale controle de verliescompensatie dreigt onderuit te halen… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 15/04/2021 Een fiscale controle bij een vennootschap gaat veelal gepaard met een al dan niet belangrijke rechtzetting. In het verleden kon deze rechtzetting desgevallend worden getemperd. Op de bijkomende belastbare grondslag konden immers alle klassieke aftrekken worden toegepast zoals de compensatie met (vorige) verliezen. Door de…

Lees meer

Welke impact heeft Brexit op de vennootschapsbelasting? (Van Havermaet)

Auteur: Glenda Boone (Van Havermaet) Publicatiedatum: 03/03/2021 Sinds 1 januari 2021 is de overgangsregeling afgelopen en wordt het VK (in principe) niet langer gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie. Wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk vanuit Belgisch perspectief inzake vennootschapsbelasting? ONMIDDELLIJKE GEVOLGEN Fusies & splitsingen Reorganisaties waarbij Belgische en Britse ondernemingen…

Lees meer

Formulier bijzondere liquidatiereserve vergeten toevoegen aan de aangifte in de vennootschapsbelasting? De fiscus knijpt een oogje dicht! (EY)

Auteur: Sarah van Veen en Saloua El Moussaoui (EY) Publicatiedatum: 26/11/2020 Een positieve wending voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014: de fiscale administratie zal een milde houding aannemen wanneer u vergeten bent het formulier 275A bijzondere liquidatiereserve aan de aangifte toe te voegen. Zoals reeds in onze alert van 12 oktober 2020 werd besproken, heeft…

Lees meer

Hersenspinsels rond spin-offs (Ichiban Consult)

Auteur: Ichiban Consult Publicatiedatum: 26/10/2020 Het lijkt erop dat de Belgische wetgever het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor niets heeft gewijzigd. Ook de Administratie schijnt het fiscale noorden wat te zijn kwijtgeraakt bij het inschatten van de fiscale gevolgen, verbonden aan de herstructurering van internationale groepen van vennootschappen. We verdiepen ons een keer in de…

Lees meer

Optimaliseer uw groepsvermogen via fiscale consolidatie (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 09/11/2020 Met de groepsbijdrage-regeling biedt de wetgever de Belgische groepen de opportuniteit om hun fiscaal-juridische realiteit af te stemmen op de economische werkelijkheid. België treedt hiermee in Zweedse voetsporen en biedt u de kans om uw groepsvermogen via een fiscale consolidatie ‘à la Belge’ te optimaliseren binnen de grenzen…

Lees meer

Aangiften vennootschapsbelasting: wat je moet weten over de ATAD-interestaftrekbeperking (Tiberghien)

Auteurs: Ivo Vande Velde, Gilles Van Namen, Yoram Descheemaeker en Hanne Eyckerman (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/10/2020 In eerdere nieuwsbrieven werd reeds ingegaan op (bepaalde aspecten van) de ATAD-interestaftrekbeperking (Nieuwsbrief dd. 28 december 2017; Nieuwsbrief dd. 25 juni 2020; Nieuwsbrief dd. 16 juli 2020; en Nieuwsbrief dd. 28 augustus 2020), die voor het eerst van toepassing is in aanslagjaar 2020 (voor zover het boekjaar…

Lees meer

Carry back voor Covid-19 verliezen – overschat uw ongeluk niet (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 17/08/2020 De Belgische overheid heeft reeds verschillende maatregelen genomen om ondernemingen te helpen tijdens de Covid-19 pandemie. Met de wet van 23 juni 2020 wil de overheid ondernemingen steunen die het vorige boekjaar winsten hebben gemaakt, maar zich nu, al dan niet omwille van Covid-19, geconfronteerd zien met verliezen. Zo voegt…

Lees meer