>Voeg code toe voor de </head> tag.Sherpa Law

Privaat vastgoed staat gunstregime familiale vennootschappen niet in de weg: hof van beroep Gent bevestigt ! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen, Peter Meeuwssen en Dirk De Groot (Sherpa Law)Publicatiedatum: 08/06/2021 In een eerder artikel van 10 maart 2020 schreven wij al dat de rechtbank van eerste aanleg te Gent op 4 februari 2020 voor het eerst oordeelde dat aan de belastingplichtige toch moet worden toegelaten het tegenbewijs te

Decreet hervorming schenk- en erfbelasting gepubliceerd (Sherpa Law)

Auteurs: Robby Ackermans, Peter Meeuwssen en Dirk De Groot (Sherpa Law)Publicatiedatum: 20/05/2021 Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet werd in het staatsblad gepubliceerd op 7 april 2021 treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. Het

2021-05-25T07:56:46+00:00 25 mei 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De zorgvolmacht: een internationale update in 2021 (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa LawPublicatiedatum: 12/01/2021 Even ter herinnering: de zorgvolmacht is een instrument in een vermogensplanning waarbij de lastgever een volmacht geeft aan een vertrouwenspersoon om bepaalde handelingen in zijn plaats te stellen voor het geval hij wilsonbekwaam zou worden. Het document laat toe te anticiperen op een eventuele tijdelijke of

2021-01-22T09:48:04+00:00 22 januari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Meldingsplicht en beroepsgeheim: een onmogelijk huwelijk? Ook het Grondwettelijk Hof ziet probleem (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa LawPublicatiedatum: 17/12/2020 We verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht in verband met de meldingsplicht in kader van de zogenaamde DAC6 en de (on)verzoenbaarheid het beroepsgeheim Voormelde federale wetgeving werd ook omgezet door de diverse Gewesten in ons land (zie onze faq ter zake). In onze eerdere bijdrage vermeldde we

2021-01-06T13:11:47+00:00 6 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Meldingsplicht en beroepsgeheim: een onmogelijk huwelijk? (Sherpa Law)

Auteur: Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 25/11/2020 Op 5 juni 2018 werd de Europese richtlijn 2018/822 (ook wel ‘DAC 6’ genoemd) gepubliceerd. De richtlijn voorziet in een verplichte uitwisseling van inlichtingen m.b.t. ‘mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter’. De richtlijn werd omgezet door de nationale wetgever in een

2020-12-04T09:11:26+00:00 7 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Verwerpen nalatenschap en fiscale schuld: nog maar eens Paulius! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 04/11/2020 In principe kan geen enkele erfgerechtigde verplicht worden een nalatenschap te aanvaarden. Dit staat met zoveel woorden in artikel 775 van het Burgerlijk Wetboek. Iedereen die tot de nalatenschap komt heeft bijgevolg een vrije keuze om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of

2020-11-10T11:00:32+00:00 13 november 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Fiscale regularisatie: the (never) ending story! (Sherpa Law)

Auteur: Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 07/09/2020 De fiscale zondaar zal ondertussen waarschijnlijk soms door het bos de bomen niet meer zien in het kader van alle fiscale amnestieregels die België heeft gekend sinds 2005. De EBA, de permanente fiscale regularisatie, bis, ter, quater enz.  Naast de federale regularisatie werden

2020-09-10T08:23:12+00:00 17 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking? (Sherpa Law)

Auteur: Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 07/09/2020 Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überhaupt wel een schenking tot stand komen ten gevolge van een loutere aanpassing van dit register? Klassiek wordt aangenomen dat dit niet kan

De bezoldigingstheorie is “back on track”: bewijslast is niet onoverkomelijk (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 28/07/2020 De recente rechtspraak leek erg streng in de beoordeling van de aftrek van kosten verbonden aan onroerende goederen die een vennootschap (meestal gratis) ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider voor privégebruik. De belastingplichtige slaagde er vaak niet in om voldoende te bewijzen dat er tegenover dergelijke

2020-08-01T08:11:27+00:00 6 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |