>Voeg code toe voor de </head> tag.Sherpa Law

De zorgvolmacht: een internationale update in 2021 (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa LawPublicatiedatum: 12/01/2021 Even ter herinnering: de zorgvolmacht is een instrument in een vermogensplanning waarbij de lastgever een volmacht geeft aan een vertrouwenspersoon om bepaalde handelingen in zijn plaats te stellen voor het geval hij wilsonbekwaam zou worden. Het document laat toe te anticiperen op een eventuele tijdelijke of

2021-01-22T09:48:04+00:00 22 januari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Meldingsplicht en beroepsgeheim: een onmogelijk huwelijk? Ook het Grondwettelijk Hof ziet probleem (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa LawPublicatiedatum: 17/12/2020 We verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht in verband met de meldingsplicht in kader van de zogenaamde DAC6 en de (on)verzoenbaarheid het beroepsgeheim Voormelde federale wetgeving werd ook omgezet door de diverse Gewesten in ons land (zie onze faq ter zake). In onze eerdere bijdrage vermeldde we

2021-01-06T13:11:47+00:00 6 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Meldingsplicht en beroepsgeheim: een onmogelijk huwelijk? (Sherpa Law)

Auteur: Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 25/11/2020 Op 5 juni 2018 werd de Europese richtlijn 2018/822 (ook wel ‘DAC 6’ genoemd) gepubliceerd. De richtlijn voorziet in een verplichte uitwisseling van inlichtingen m.b.t. ‘mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter’. De richtlijn werd omgezet door de nationale wetgever in een

2020-12-04T09:11:26+00:00 7 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Verwerpen nalatenschap en fiscale schuld: nog maar eens Paulius! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 04/11/2020 In principe kan geen enkele erfgerechtigde verplicht worden een nalatenschap te aanvaarden. Dit staat met zoveel woorden in artikel 775 van het Burgerlijk Wetboek. Iedereen die tot de nalatenschap komt heeft bijgevolg een vrije keuze om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of

2020-11-10T11:00:32+00:00 13 november 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Fiscale regularisatie: the (never) ending story! (Sherpa Law)

Auteur: Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 07/09/2020 De fiscale zondaar zal ondertussen waarschijnlijk soms door het bos de bomen niet meer zien in het kader van alle fiscale amnestieregels die België heeft gekend sinds 2005. De EBA, de permanente fiscale regularisatie, bis, ter, quater enz.  Naast de federale regularisatie werden

2020-09-10T08:23:12+00:00 17 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking? (Sherpa Law)

Auteur: Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 07/09/2020 Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überhaupt wel een schenking tot stand komen ten gevolge van een loutere aanpassing van dit register? Klassiek wordt aangenomen dat dit niet kan

De bezoldigingstheorie is “back on track”: bewijslast is niet onoverkomelijk (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 28/07/2020 De recente rechtspraak leek erg streng in de beoordeling van de aftrek van kosten verbonden aan onroerende goederen die een vennootschap (meestal gratis) ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider voor privégebruik. De belastingplichtige slaagde er vaak niet in om voldoende te bewijzen dat er tegenover dergelijke

2020-08-01T08:11:27+00:00 6 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Ook dit jaar werden de tabellen voor de omzetting van het vruchtgebruik geactualiseerd (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 27/07/2020 EVEN TER HERHALING… Het Belgisch erfrecht kent sedert lang aan de langstlevende echtgenoot een recht van vruchtgebruik toe. Indien de vooroverleden echtgenoot afstammelingen nalaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overleden echtgenoot en op diens aandeel in de eventuele huwgemeenschap .

Overleven na Corona: kan de winwinlening mij redden? (Sherpa Law)

Auteurs: Alain Claes, Kim Roelants en Evelyne Verstraeten (Sherpa Law) Publicatiedatum: 07/06/2020 Veel zelfstandige ondernemers hebben in deze moeilijke tijd nood aan extra financiële zuurstof. Familie, vrienden, kennissen of particuliere investeerders kunnen hierbij een belangrijke rol spelen via het geven van een zogenaamde Winwinlening. Als ondernemer krijg je de kans

2020-06-20T08:29:37+00:00 20 juni 2020|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |