>Voeg code toe voor de </head> tag.Sherpa Law

Inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap, gevolgd door schenking: fiscaal rechtsmisbruik? (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 15/10/2019 Op 16 februari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich gebogen over de situatie waarbij een inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap, gevolgd wordt door een schenking van dit goed door beide echtgenoten. Ze stelde in haar Omzendbrief dat deze situatie een fiscaal misbruik

2019-10-26T08:58:47+00:00 31 oktober 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

Voordelen alle aard: werkelijke waarde primeert! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen, Robby Ackermans en Peter Meeuwssen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/10/2019 Wanneer voordelen in natura worden verkregen bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, zullen deze voordelen worden belast bij de verkrijgers als een voordeel alle aard. Om de correcte belasting te kunnen berekenen moet een waardering gebeuren. De wetgever heeft voor

2019-10-14T15:30:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Belgen in het buitenland… en de fiscus die over de schouders meekijkt (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 11/08/2019 Recent werd er door verschillende media bericht dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zo’n 100 miljoen euro aan verschuldigde belastingen opeist van Belgen die hun officiële woonplaats in Monaco geveinsd zouden hebben, en bijgevolg ten onrechte aanspraak hebben gemaakt op de verscheidene Monegaskische belastingvoordelen. De loutere

2019-08-24T12:58:54+00:00 24 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Aandelen weggeschonken en fiscus benadeeld? Daar komt Paulius alweer! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 19/06/2019 Inleiding In een vorig artikel op onze website bespraken wij een arrest van het hof van beroep van Brussel van 12 april 2018. In dit arrest bevestigde het hof te Brussel dat het niet mogelijk is de fiscus of andere schuldeisers te

2019-07-01T12:11:40+00:00 4 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Taks shelter: het Corsan debacle, toch niet alleen maar kommer en kwel? (Sherpa Law)

Auteur: Kim Roelants en Alain Claes (Sherpa law) Publicatiedatum: 17/05/2019 De tax shelter wetgeving, inmiddels een 15-tal jaar oud, bevat diverse voorwaarden, beperkingen en procedurevoorschriften die aanleiding kunnen geven tot betwistingen met de administratie. Verschillende opeenvolgende wijzigingen hebben de wetgeving bovendien nog complexer gemaakt. Enkele jaren geleden bleken meerdere investeerders de dupe te worden

2019-05-25T11:40:32+00:00 25 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Europese Commissie stelt nieuwe lijst vast van derde landen met zwakke regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 15/02/2019 De Commissie heeft op 13 februari 2019 haar nieuwe lijst vastgesteld van 23 derde landen met strategische tekortkomingen in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze lijst heeft als doel het financiële stelsel van de EU te beschermen door de risico's van witwassen

2019-02-25T09:59:48+00:00 25 februari 2019|Categories: Financieel recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

U heeft schulden en besluit de nalatenschap van uw moeder te verwerpen… maar daar komt Paulius (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 31/01/2019 Inleiding Het erfrecht bepaalt dat sommige erfgenamen een reservataire aanspraak hebben. Dit betekent dat deze erfgenamen recht hebben op een bepaald minimum erfdeel van de fictieve massa (het wedersamengestelde vermogen van de erflater). Het beschikbaar deel (dit is dan het

Verklaring van behoud (na hervorming erfrecht) (Sherpa Law)

Auteurs: Julie Raymaekers, Peter Meeuwssen en Robby Ackermans (Sherpa Law) Publicatiedatum: 04/01/2019 Op 1 september 2018 is het hervormde Erfrecht in België in werking getreden. De nieuwe wetgeving geeft onder meer de erflater meer vrijheid om zijn erfenis te regelen, maar wijzigt ook de manier waarop bij overlijden schenkingen in rekening gebracht worden, met name

De taks op de effectenrekening en inning ervan. Waakzaamheid is geboden (Sherpa Law)

Auteurs: Laurens Gastmans, Robby Ackermans en Peter Meeuwssen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 28/11/2018 Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks op de effectenrekening op 10 maart 2018 werd de zogenaamde ‘effectentaks’ een feit. Sedertdien is elke natuurlijke persoon die titularis is van een of meerdere effectenrekeningen onderworpen

2018-12-11T17:32:13+00:00 13 december 2018|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |

Anticipeer op mogelijke ongewenste effecten van het nieuwe erfrecht op uw successieplanning! (Sherpa Law)

Auteur: Peter Meeuwssen en Robby Ackermans (Sherpa Law) Publicatiedatum: 24/07/2018 Op 1 september treedt het nieuwe erfrecht in werking. De nieuwe erfregels zullen ook van toepassing zijn op schenkingen die u in het verleden deed. Hierdoor sluit uw successieplanning mogelijks niet meer aan bij uw initiële doelstellingen en concrete wensen. Ingevolge de inwerkingtreding van