>Voeg code toe voor de </head> tag.Sherpa Law

Overleven na Corona: kan de winwinlening mij redden? (Sherpa Law)

Auteurs: Alain Claes, Kim Roelants en Evelyne Verstraeten (Sherpa Law) Publicatiedatum: 07/06/2020 Veel zelfstandige ondernemers hebben in deze moeilijke tijd nood aan extra financiële zuurstof. Familie, vrienden, kennissen of particuliere investeerders kunnen hierbij een belangrijke rol spelen via het geven van een zogenaamde Winwinlening. Als ondernemer krijg je de kans

2020-06-20T08:29:37+00:00 20 juni 2020|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze terbeschikkingstelling onroerend goed? Het Grondwettelijk Hof houdt ons in spanning (Sherpa Law)

Auteurs: Evelyne Verstraeten en Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 05/03/2020 Iedereen weet ondertussen dat de forfaitaire vaststelling van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed enkele jaren geleden ongrondwettig werd bevonden door de rechtspraak, aangezien er geen redelijke verantwoording is voor een verschillende behandeling

2020-03-17T13:42:52+00:00 20 maart 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Gunstregime voor familiale ondernemingen: tegenbewijs voor reële economische activiteit mag wel degelijk worden geleverd (Sherpa Law)

Auteur: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/02/2020 In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 4 februari 2020 stelt de rechtbank, in een procedure met betrekking tot het gunstregime voor familiale vennootschappen, dat het bezit van privaat vastgoed het tegenbewijs van een reële economische activiteit heeft,

2020-02-15T10:34:58+00:00 15 februari 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De nieuwe antimisbruikbepaling: timing telt (dan toch)! (Sherpa Law)

Auteurs: Alain Claes en Kim Roelants (Sherpa Law) Publicatiedatum: 05/12/2019 Hoewel de nieuwe antimisbruikbepaling soms een machtig wapen kan zijn voor de fiscus, toont de recente rechtspraak aan dat de fiscus toch geen carte blanche krijgt wat de temporele toepassing betreft. Deze positieve kentering in de (lagere) rechtspraak is inmiddels ook bevestigd door het

2019-12-14T12:10:52+00:00 16 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Conflicten tussen vennoten onder het nieuwe WVV: een vernieuwde en verbeterde geschillenregeling (Sherpa Law)

Auteurs: Tom Vanraes en Justine Tetteroo (Sherpa Law) Publicatiedatum: 05/12/2019 I. INLEIDING Vennootschappen worden opgericht wanneer plannen worden gesmeed en partijen met de beste intenties samen een verhaal willen schrijven. Toch kan het af en toe eens fout lopen en komt het voor dat aandeelhouders niet langer door eenzelfde deur kunnen. Indien er in

2019-12-11T10:39:41+00:00 11 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap, gevolgd door schenking: fiscaal rechtsmisbruik? (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 15/10/2019 Op 16 februari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich gebogen over de situatie waarbij een inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap, gevolgd wordt door een schenking van dit goed door beide echtgenoten. Ze stelde in haar Omzendbrief dat deze situatie een fiscaal misbruik

2019-10-26T08:58:47+00:00 31 oktober 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

Voordelen alle aard: werkelijke waarde primeert! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen, Robby Ackermans en Peter Meeuwssen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/10/2019 Wanneer voordelen in natura worden verkregen bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, zullen deze voordelen worden belast bij de verkrijgers als een voordeel alle aard. Om de correcte belasting te kunnen berekenen moet een waardering gebeuren. De wetgever heeft voor

2019-10-14T15:30:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Belgen in het buitenland… en de fiscus die over de schouders meekijkt (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 11/08/2019 Recent werd er door verschillende media bericht dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zo’n 100 miljoen euro aan verschuldigde belastingen opeist van Belgen die hun officiële woonplaats in Monaco geveinsd zouden hebben, en bijgevolg ten onrechte aanspraak hebben gemaakt op de verscheidene Monegaskische belastingvoordelen. De loutere

2019-08-24T12:58:54+00:00 24 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Aandelen weggeschonken en fiscus benadeeld? Daar komt Paulius alweer! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 19/06/2019 Inleiding In een vorig artikel op onze website bespraken wij een arrest van het hof van beroep van Brussel van 12 april 2018. In dit arrest bevestigde het hof te Brussel dat het niet mogelijk is de fiscus of andere schuldeisers te

2019-07-01T12:11:40+00:00 4 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Taks shelter: het Corsan debacle, toch niet alleen maar kommer en kwel? (Sherpa Law)

Auteur: Kim Roelants en Alain Claes (Sherpa law) Publicatiedatum: 17/05/2019 De tax shelter wetgeving, inmiddels een 15-tal jaar oud, bevat diverse voorwaarden, beperkingen en procedurevoorschriften die aanleiding kunnen geven tot betwistingen met de administratie. Verschillende opeenvolgende wijzigingen hebben de wetgeving bovendien nog complexer gemaakt. Enkele jaren geleden bleken meerdere investeerders de dupe te worden

2019-05-25T11:40:32+00:00 25 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |