Na het nieuwe erfrecht volgt de ‘ingrijpende’ verlaging van de erfbelasting… of toch niet? (Sherpa Law)

Auteurs: Peter Meeuwssen en Robby Ackermans (Sherpa Law) Publicatiedatum: 26/02/2018 In opvolging van de hervorming van het erfrecht en de geplande wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht kondigde de Vlaamse regering aan dat ook de erfbelasting aangepast zou worden. Het doel was een vereenvoudiging, versoepeling en verlaging van deze taks op verdriet om deze meer af te stemmen op…

Lees meer

Aan alle mooie liedjes komt een einde : einde (fiscale voordelen) van het finaal verrekenbeding en het verblijvings-en keuzebeding onder last in zicht (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/12/2017 Op 6 december jl. werd een ontwerp van decreet gestemd in het Vlaamse Parlement waarin onder meer enkele – op het eerste zicht kleine – aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit werden doorgevoerd. De aangekondigde aanpassingen hebben evenwel belangrijke gevolgen voor de fiscale uitwerking van bepaalde clausules in huwelijkscontracten, met…

Lees meer

Verdere concretisering van maatregelen inzake werk van zomerakkoord (Sherpa Law)

Auteur: Frank Ruelens (Sherpa Law) Publicatiedatum: 20/09/2017 De federale Ministerraad heeft op 15 september 2017 haar goedkeuring gegeven aan de verdere concretisering van 8 maatregelen die de jobcreatie versterken en misbruiken bestrijden. Concreet worden volgende 8 maatregelen ingevoerd: 1. Bestrijden van fraude met cao 90 Cao 90 omvat een bonussysteem voor werknemers. Er is echter…

Lees meer

Voortaan ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk (Sherpa Law)

In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseerd is, geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (waarbij echter de artikelen 119.3 tot 119.12 niet van toepassing zijn). De wet van 5 maart 2017…

Lees meer