>Voeg code toe voor de </head> tag.Monard Law

Het verschil tussen ‘willen en ‘kunnen’: De beperkte invloed van de werkgever op de vaccinatiekeuze van de werknemer (Monard Law)

Auteur: Pieter-Jan Desmit (Monard Law)Publicatiedatum: 15/06/2021 Naar aanleiding van de opstart en de versnelling van de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus Covid-19, rijst binnen de arbeidsrechtelijke context de vraag in welke mate de werkgever kan eisen dat zijn werknemers zich laten vaccineren en of de werkgever de toegang

2021-07-06T11:55:45+00:00 7 juli 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , |

De Welzijnswet inspireert ook de kleine lettertjes in de aannemingsovereenkomst (Monard Law)

Auteur: Mark Fransen (Monard Law)Publicatiedatum: 02/06/2021 1. Situering De welzijnswet van 04.08.1996 en het uitvoerings-KB van 25.01.2001 vieren hun 25ste resp. 20ste verjaardag.  Dat deze wetgeving een belangrijke invloed heeft gehad op de aannemingssector is een understatement.  De wetgever introduceerde op de werven, onder invloed van Europa, de bouwdirectie die door de

2021-06-14T09:29:23+00:00 17 juni 2021|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , |

Onderzoek van uw gsm of laptop: bent u verplicht uw paswoord mee te delen? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law)Publicatiedatum: 06/05/2021 De  belangrijkste datagegevens zijn reeds geruime tijd digitaal. Het is dan ook niet te verwonderen dat onderzoekers in het kader van een strafonderzoek ook op zoek gaan naar relevante digitale informatie. Onderzoekers beschikken dan ook over de mogelijkheid om onderzoek te verrichten in informaticasystemen

2021-05-11T14:08:47+00:00 18 mei 2021|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

De ABR-POLIS, de omniumverzekering van de bouw (Monard Law)

Auteur: Mark Fransen (Monard Law)Publicatiedatum: 05/05/2021 Met deze woorden zal een polis Alle Bouwplaats Risico’s u worden aangeprezen door de verzekeraar. Maar dekt deze omschrijving de lading? Het begrip “omnium” verwijst immers naar de aanvullende verzekering voor autovoertuigen waardoor, in het geval van een ongeval, alle schade verzekerd is, ook

Bemiddeling: conflictoplossing met meerwaarde (Monard Law)

Auteur: Charlotte De Muynck (Monard Law)Publicatiedatum: 18/03/2021 Onder invloed van de (nieuwe) bemiddelingswet, wordt thans ook vanuit de wetgever de boodschap gestuurd om zoveel mogelijk geschillen zelf te regelen en de rechtbanken te ontlasten. Magistraten, gerechtsdeurwaarders en advocaten kregen de opdracht om mee te werken aan het stimuleren van een

2021-03-19T10:18:19+00:00 24 maart 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing omwille van ploegen- en nachtarbeid: een stand van zaken (Monard Law)

Auteur: Luk Cassimon (Monard Law)Publicatiedatum: 18/03/2021 Voor werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten, kan de werkgever genieten van een vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Hiervoor moeten wel bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Deze vrijstelling vormt momenteel het voorwerp van gerichte fiscale controles. Recent hebben zowel het hof van beroep Antwerpen

Nieuwe EU-lijst van belastingparadijzen: wat zijn de fiscale gevolgen? (Monard Law)

Auteurs: Toon Vanhove en Luk Cassimon (Monard Law)Publicatiedatum: 25/01/2021 Als een belastingplichtige transacties stelt of banden heeft met ondernemingen die gevestigd zijn op een belastingparadijs, heeft dit fiscale gevolgen. De fiscale wetgeving bevat meerdere lijsten van landen die kwalificeren als een belastingparadijs. Sinds 2017 is er ook een Europese lijst

2021-03-06T10:58:32+00:00 6 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De afdwingbaarheid van de quarantaine-‘verplichting’ en de (financiële) gevolgen voor de werkgever (Monard Law)

Auteur: Pieter-Jan Desmit (Monard Law)Publicatiedatum: december 2020 De dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn traditioneel een periode waarin Belgen graag naar het buitenland trekken. Hoewel 2020 op vele vlakken een uitzonderlijk jaar was, werd deze traditie ook afgelopen jaar ‘in ere gehouden’. Aangezien heel Europa vandaag rood kleurt achtte de

2021-01-08T12:53:22+00:00 8 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Wat met openstaande vakantiedagen? (Monard Law)

Auteur: Astrid Aerts (Monard law)Publicatiedatum: november 2020 Het einde van 2020 is in zicht. Voor veel werknemers was het een bijzonder jaar, met periodes van tijdelijke werkloosheid of periodes van uitzonderlijke drukte. Veel werknemers hebben hierdoor niet al hun vakantiedagen kunnen opnemen. Is men verplicht deze op te nemen, kan

2020-12-12T11:28:17+00:00 12 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Onrechtmatige bedingen in aannemings- en architectenovereenkomsten (Monard Law)

Auteur: Gregory Grouwels en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 20/11/2020 Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder meer ook voor ondernemingen actief in de bouw- en vastgoedsector. In deze nieuwsbrief geven wij u praktische tips om uw overeenkomsten en algemene voorwaarden

2020-12-03T11:04:12+00:00 7 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |