>Voeg code toe voor de </head> tag.Monard Law

Facturatiefraude: hoe kan je het vermijden, en wat te doen als je toch slachtoffer wordt? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 23/05/2019 Facturatiefraude is een steeds groter wordend probleem. Het fenomeen duikt in verschillende vormen op. Vooreerst is er de verzending van zogenaamde spookfacturen voor prestaties die nooit zijn besteld of geleverd. Daarnaast is er de werkelijke vervalsing van bestaande facturen, waarbij een papieren of digitale

2019-06-02T11:18:19+00:00 4 juni 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Nieuwe regels voor renovatiehuurovereenkomsten: een win-win voor de verhuurder en de (handige) huurder (Monard Law)

Auteurs: Luc Linders en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 02/05/2019 Sinds 1 januari 2019 gelden een aantal nieuwe regels voor renovatiehuurovereenkomsten in het Vlaams Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 1 januari 2018 een nieuwe regelgeving in werking getreden. Naar aanleiding van de Renovatiedag op 5 mei zetten wij

Beletten stedenbouwkundige voorschriften uw project? Een vereenvoudigde wijzigingsprocedure kan soelaas bieden! (Monard Law)

Auteurs: Sarah Jacobs en Joy Vingerhoets (Monard Law) Publicatiedatum: 31/03/2019 Zoals u waarschijnlijk reeds vernam, voerde de Codextrein 2017 heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) met het oog op de verhoging van het ruimtelijk rendement. Eén van deze wijzigingen was het invoeren van een eenvoudigere procedure voor

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 20/02/2019 De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere

2019-02-23T14:23:09+00:00 23 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan (Monard Law)

Auteur: Mark Fransen (Monard Law) Publicatiedatum: 14/12/2018 De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s. Een dwangsom moet enerzijds voldoende hoog zijn om de veroordeelde aan te zetten

2018-12-21T11:06:14+00:00 21 december 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

To be Banksyd or not to be… vernietigingskunst of artificiële kunst? (Monard Law)

Auteur: Stephane Criel (Monard Law) Publicatiedatum: 09/11/2018 Op zaterdag 6 oktober 2018 werd een kunstwerk van Banksy geveild bij Sotheby's. Het werk was amper geveild voor meer dan 1 Miljoen Euro of het vernietigde zichzelf door een in het kader ingebouwde versnipperaar. Grote consternatie van alle aanwezigen (niet in het minst

2018-11-23T11:53:32+00:00 23 november 2018|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

VIDEO – Is een aandeelhoudersovereenkomst nodig en wat nemen we hierin op? (Monard Law)

In deze video vertelt Maxime Monard van Monard Law, mentor bij Netwerk Ondernemen, waarom het een goed idee is om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten en welke afspraken je hierin kan opnemen. Samen aandeelhouder zijn is immers als een professioneel huwelijk, bij opstart ga je ervan uit dat je het

2018-11-22T14:41:52+00:00 22 november 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

(Bijna) alle zelfstandigen worden ‘ondernemingen’. Wat houdt het nieuwe ondernemingsrecht in voor u? (Monard Law)

Auteurs: Octave Stollenwerck en Jeroen Raskin (Monard Law) Publicatiedatum: 09/11/2018 Op 1 november 2018 is de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden (de “Wet ondernemingsrecht”). Sinds dat moment, behoort het statuut van de handelaar as such tot de rechtsgeschiedenis. Het belangrijke onderscheid tussen een burgerlijk-, en een handelsdoel is

2018-11-14T17:54:29+00:00 14 november 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Hotels en professionele aanbieders van toeristische accommodaties niet langer gebonden door “beste prijs”-clausules in contracten met platformen (Monard Law)

Auteur: Caroline Cauffman (Monard Law) Publicatiedatum: 09/11/2018 Toeristische accommodatie wordt vandaag de dag steeds vaker geboekt via online platformen zoals Booking.com, Otel.com, Airbnb enz. Deze platformen zijn populair bij toeristen omdat zij de mogelijkheid bieden om met één enkele zoekopdracht een overzicht te krijgen van een groot aantal aanbiedingen en om

2018-11-14T17:45:02+00:00 14 november 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Moeten online platformen binnenkort betalen voor het verspreiden van nieuws? (Monard Law)

Auteur: Francesca Biebuyck (Monard Law) Publicatiedatum: 17/10/2018 Op 12 september stemde het Europees Parlement voor het voorstel voor een nieuwe  richtlijn inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Dit project dateert van 2016 en is gericht op het actualiseren van de Auteursrechtrichtlijn van 2001, een tijdperk waarin het internet nog in

2018-10-24T11:43:37+00:00 24 oktober 2018|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |