>Voeg code toe voor de </head> tag.Monard Law

Binnenkort ook bescherming voor klokkenluiders in België! (Monard Law)

Auteur: Luk Cassimon (Monard Law) Publicatiedatum: 11/09/2020 Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden” (“klokkenluidersrichtlijn”) gepubliceerd. Deze richtlijn heeft tot doel om klokkenluiders te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen, via enerzijds de verplichting voor organisaties om meldingskanalen te voorzien en,

Insolvabele of onbekende dader: slachtoffer tot in de eeuwigheid? (Monard Law)

Auteur: Julie Jamaer (Monard Law) Publicatiedatum: 07/09/2020 Als slachtoffer wenst u dat de dader gevat wordt en liefst ook een schadevergoeding te verkrijgen. De dader vatten is één zaak, maar een vergoeding voor de geleden schade krijgen is nog een stapje verder. In de praktijk zal men regelmatig te maken

2020-09-08T08:04:15+00:00 12 september 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

“When sharing is not caring”: de strafrechtelijke gevolgen van het doorsturen van naaktfoto’s (Monard Law)

Auteur: Julie Jamaer (Monard Law) Publicatiedatum: 09/09/2020 Een melding komt binnen op whatsapp, een naaktvideo van een bekende Vlaming verschijnt, vervolgens even lachen en klik: de foto is al weer doorgestuurd naar de volgende whatsappgroep. Voor elke verspreider één klik op de smartphone, voor het slachtoffer vaak een trauma met

2020-09-11T06:25:23+00:00 11 september 2020|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

De nieuwe detacheringswet (Monard Law)

Auteur: Julie Van Kerckhoven (Monard Law) Publicatiedatum: 01/09/2020 Elke dag maken werknemers en zelfstandigen gebruik van grensoverschrijdende detachering. Dit wil zeggen dat zij in een andere EU-lidstaat dan waar zij normaal gezien werken, tijdelijk prestaties gaan leveren. Detachering komt traditioneel negatief in het nieuws omwille van gekende problemen rond sociale

2020-09-04T07:28:46+00:00 8 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Politiegeweld versus geweld tegen de politie (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 20/08/2020 De voorbije weken doken herhaaldelijk filmpjes op met beelden van incidenten waarbij geweld werd gebruikt hetzij tegen politieagenten, hetzij door de politie zelf. De vraag kan dan ook worden gesteld in welke gevallen bij dergelijke incidenten geweld toelaatbaar is. Geweld door de politie

2020-09-05T10:09:52+00:00 5 september 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Optimaliseren van cashflow binnen de grenzen van het arbeidsrecht (Monard Law)

Auteur: Monard Law Publicatiedatum: 01/07/2020 Ongeveer één maand na de lockdown zouden we bijna vergeten dat COVID-19 nog steeds deel uit maakt van ons leven. Mensen kunnen terug terrasjes doen, sociale activiteiten starten terug op en onze bubbel wordt terug groter. Voor veel ondernemingen zijn de komende maanden evenwel spannender

2020-07-13T07:05:03+00:00 9 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , , |

Inzetten van freelancers tijdens tijdelijke werkloosheid (Monard law)

Auteur: Monard Law Publicatiedatum: 27/03/2020 Freelancers staan ervoor gekend om ondernemingen met de nodige flexibiliteit te laten draaien. Bijna alle bedrijven doen er dan ook wel (eens) beroep op. Nu evenwel steeds meer vaste werknemers tijdelijk werkloos zijn omwille van het Corona-virus, is het nuttig om eens stil te staan

2020-03-29T11:27:31+00:00 30 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Een bestuurder is niet steeds een onderneming (Monard Law)

Auteurs: Kristof Zadora en Tanja Brijs (Monard Law) Publicatiedatum: 09/03/2020 Sinds enige tijd is elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent, een onderneming.[1] Betekent dit dat ook iedereen die een bestuursmandaat in een vennootschap of vereniging waarneemt, een onderneming is? Het antwoord is jammer genoeg niet eenduidig.

2020-03-28T12:02:28+00:00 13 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De hacking van Picanol: het belang van technische en organisatorische maatregelen en sensibilisering van medewerkers (Monard Law)

Auteurs: Pieter Helsen, Vincent Vandersmissen en Kristof Zadora (Monard Law) Publicatiedatum: 17/01/2020 De bekende Ieperse weefgetouwenfabrikant Picanol werd het zoveelste slachtoffer in de rij van een zogenaamde “ransomware”-aanval en moest de productie van weefgetouwen in vestigingen in China, Roemenië en België stilleggen. De hackers eisen losgeld voor het vrijgeven van

2020-02-01T11:23:21+00:00 1 februari 2020|Categories: Informaticarecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Innovatieaftrek – Krachtlijnen en praktische toepassing (Monard Law)

Auteur: Pieter Van Den Berghe (Monard Law) Publicatiedatum: 01/10/2019 Fiscale aftrek voor ondernemingen met octrooien of software Aantrekkelijk fiscaal regime De innovatieaftrek is een aantrekkelijk fiscaal regime voor ondernemingen met octrooien, software of bepaalde andere intellectuele eigendomsrechten. De innovatieaftrek is de opvolger van de octrooiaftrek. Het is een duurzame maatregel die

2019-10-14T15:48:06+00:00 19 oktober 2019|Categories: Directe belastingen Intellectuele rechten|Tags: , |