>Voeg code toe voor de </head> tag.Monard Law

Optimaliseren van cashflow binnen de grenzen van het arbeidsrecht (Monard Law)

Ongeveer één maand na de lockdown zouden we bijna vergeten dat COVID-19 nog steeds deel uit maakt van ons leven. Mensen kunnen terug terrasjes doen, sociale activiteiten starten terug op en onze bubbel wordt terug groter. Voor veel ondernemingen zijn de komende maanden evenwel spannender dan de periode van de

2020-07-07T15:11:18+00:00 9 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , , |

Inzetten van freelancers tijdens tijdelijke werkloosheid (Monard law)

Auteur: Monard Law Publicatiedatum: 27/03/2020 Freelancers staan ervoor gekend om ondernemingen met de nodige flexibiliteit te laten draaien. Bijna alle bedrijven doen er dan ook wel (eens) beroep op. Nu evenwel steeds meer vaste werknemers tijdelijk werkloos zijn omwille van het Corona-virus, is het nuttig om eens stil te staan

2020-03-29T11:27:31+00:00 30 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Een bestuurder is niet steeds een onderneming (Monard Law)

Auteurs: Kristof Zadora en Tanja Brijs (Monard Law) Publicatiedatum: 09/03/2020 Sinds enige tijd is elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent, een onderneming.[1] Betekent dit dat ook iedereen die een bestuursmandaat in een vennootschap of vereniging waarneemt, een onderneming is? Het antwoord is jammer genoeg niet eenduidig.

2020-03-28T12:02:28+00:00 13 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De hacking van Picanol: het belang van technische en organisatorische maatregelen en sensibilisering van medewerkers (Monard Law)

Auteurs: Pieter Helsen, Vincent Vandersmissen en Kristof Zadora (Monard Law) Publicatiedatum: 17/01/2020 De bekende Ieperse weefgetouwenfabrikant Picanol werd het zoveelste slachtoffer in de rij van een zogenaamde “ransomware”-aanval en moest de productie van weefgetouwen in vestigingen in China, Roemenië en België stilleggen. De hackers eisen losgeld voor het vrijgeven van

2020-02-01T11:23:21+00:00 1 februari 2020|Categories: Informaticarecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Innovatieaftrek – Krachtlijnen en praktische toepassing (Monard Law)

Auteur: Pieter Van Den Berghe (Monard Law) Publicatiedatum: 01/10/2019 Fiscale aftrek voor ondernemingen met octrooien of software Aantrekkelijk fiscaal regime De innovatieaftrek is een aantrekkelijk fiscaal regime voor ondernemingen met octrooien, software of bepaalde andere intellectuele eigendomsrechten. De innovatieaftrek is de opvolger van de octrooiaftrek. Het is een duurzame maatregel die

2019-10-14T15:48:06+00:00 19 oktober 2019|Categories: Directe belastingen Intellectuele rechten|Tags: , |

Het belang van een tijdige verklaring van derde-beslagene (Monard Law)

Auteur: Robin Tavernier (Monard Law) Publicatiedatum: 10/09/2019 De wet voorziet voor een schuldeiser de mogelijkheid om bewarende of uitvoerende beslagmaateregelen te nemen op het vermogen van zijn schuldenaar. Een variatie hierop is de figuur van het ‘beslag onder derden’, waarbij de schuldeiser niet het patrimonium van zijn eigen schuldenaar (de ‘beslagene’)

2019-10-14T15:42:53+00:00 14 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Opschorting sancties inzake UBO-register en UBO-registratieverplichtingen (Monard Law)

Auteurs: Pieter Van den Broeck, Geert Hayen en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 09/10/2019 1. Opschorting sancties inzake het UBO-register Uiterlijk 30 september 2019 dienden alle uiteindelijke begunstigden van Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen geregistreerd te zijn op straffe van een strafrechtelijke geldboete van 250 EUR tot maximum 50.000 EUR. Alhoewel

2019-10-10T16:04:35+00:00 10 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Facturatiefraude: hoe kan je het vermijden, en wat te doen als je toch slachtoffer wordt? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 23/05/2019 Facturatiefraude is een steeds groter wordend probleem. Het fenomeen duikt in verschillende vormen op. Vooreerst is er de verzending van zogenaamde spookfacturen voor prestaties die nooit zijn besteld of geleverd. Daarnaast is er de werkelijke vervalsing van bestaande facturen, waarbij een papieren of digitale

2019-06-02T11:18:19+00:00 4 juni 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Nieuwe regels voor renovatiehuurovereenkomsten: een win-win voor de verhuurder en de (handige) huurder (Monard Law)

Auteurs: Luc Linders en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 02/05/2019 Sinds 1 januari 2019 gelden een aantal nieuwe regels voor renovatiehuurovereenkomsten in het Vlaams Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 1 januari 2018 een nieuwe regelgeving in werking getreden. Naar aanleiding van de Renovatiedag op 5 mei zetten wij

Beletten stedenbouwkundige voorschriften uw project? Een vereenvoudigde wijzigingsprocedure kan soelaas bieden! (Monard Law)

Auteurs: Sarah Jacobs en Joy Vingerhoets (Monard Law) Publicatiedatum: 31/03/2019 Zoals u waarschijnlijk reeds vernam, voerde de Codextrein 2017 heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) met het oog op de verhoging van het ruimtelijk rendement. Eén van deze wijzigingen was het invoeren van een eenvoudigere procedure voor