>Voeg code toe voor de </head> tag.Monard Law

De afdwingbaarheid van de quarantaine-‘verplichting’ en de (financiële) gevolgen voor de werkgever (Monard Law)

Auteur: Pieter-Jan Desmit (Monard Law)Publicatiedatum: december 2020 De dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn traditioneel een periode waarin Belgen graag naar het buitenland trekken. Hoewel 2020 op vele vlakken een uitzonderlijk jaar was, werd deze traditie ook afgelopen jaar ‘in ere gehouden’. Aangezien heel Europa vandaag rood kleurt achtte de

2021-01-08T12:53:22+00:00 8 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Wat met openstaande vakantiedagen? (Monard Law)

Auteur: Astrid Aerts (Monard law)Publicatiedatum: november 2020 Het einde van 2020 is in zicht. Voor veel werknemers was het een bijzonder jaar, met periodes van tijdelijke werkloosheid of periodes van uitzonderlijke drukte. Veel werknemers hebben hierdoor niet al hun vakantiedagen kunnen opnemen. Is men verplicht deze op te nemen, kan

2020-12-12T11:28:17+00:00 12 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Onrechtmatige bedingen in aannemings- en architectenovereenkomsten (Monard Law)

Auteur: Gregory Grouwels en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 20/11/2020 Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder meer ook voor ondernemingen actief in de bouw- en vastgoedsector. In deze nieuwsbrief geven wij u praktische tips om uw overeenkomsten en algemene voorwaarden

2020-12-03T11:04:12+00:00 7 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

De verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars in het licht van de huidige corona-crisis (Monard Law)

Auteurs: Inge De Haes en Sofie Souvereyns (Monard Law) Publicatiedatum: 25/11/2020 1. Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Voor wie geldt deze verplichting? Onder economische beroepsbeoefenaars wordt het volgende begrepen: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders-fiscalisten Wanneer geldt de meldingsplicht? Net zoals dat

2020-12-03T11:08:12+00:00 3 december 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Continuïteit van mailboxen van werknemers garanderen. Wat kan en mag? (Monard Law)

Auteurs: Kristof Zadora en Lotte Leekens (Monard Law) Publicatiedatum: 20/11/2020 U wilt als ondernemer uiteraard de continuïteit binnen uw onderneming steeds optimaal garanderen. Dit geldt ook voor het opvolgen van mails die uw werknemers verzenden en ontvangen. Aangezien u hier voor een groot stuk afhankelijk bent van uw werknemers, rijst

2020-12-03T10:14:18+00:00 3 december 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |

Binnenkort ook bescherming voor klokkenluiders in België! (Monard Law)

Auteur: Luk Cassimon (Monard Law) Publicatiedatum: 11/09/2020 Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden” (“klokkenluidersrichtlijn”) gepubliceerd. Deze richtlijn heeft tot doel om klokkenluiders te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen, via enerzijds de verplichting voor organisaties om meldingskanalen te voorzien en,

Insolvabele of onbekende dader: slachtoffer tot in de eeuwigheid? (Monard Law)

Auteur: Julie Jamaer (Monard Law) Publicatiedatum: 07/09/2020 Als slachtoffer wenst u dat de dader gevat wordt en liefst ook een schadevergoeding te verkrijgen. De dader vatten is één zaak, maar een vergoeding voor de geleden schade krijgen is nog een stapje verder. In de praktijk zal men regelmatig te maken

2020-09-08T08:04:15+00:00 12 september 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

“When sharing is not caring”: de strafrechtelijke gevolgen van het doorsturen van naaktfoto’s (Monard Law)

Auteur: Julie Jamaer (Monard Law) Publicatiedatum: 09/09/2020 Een melding komt binnen op whatsapp, een naaktvideo van een bekende Vlaming verschijnt, vervolgens even lachen en klik: de foto is al weer doorgestuurd naar de volgende whatsappgroep. Voor elke verspreider één klik op de smartphone, voor het slachtoffer vaak een trauma met

2020-09-11T06:25:23+00:00 11 september 2020|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

De nieuwe detacheringswet (Monard Law)

Auteur: Julie Van Kerckhoven (Monard Law) Publicatiedatum: 01/09/2020 Elke dag maken werknemers en zelfstandigen gebruik van grensoverschrijdende detachering. Dit wil zeggen dat zij in een andere EU-lidstaat dan waar zij normaal gezien werken, tijdelijk prestaties gaan leveren. Detachering komt traditioneel negatief in het nieuws omwille van gekende problemen rond sociale

2020-09-04T07:28:46+00:00 8 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |