>Voeg code toe voor de </head> tag.merkenrecht

Parodie binnen de modewereld (Sirius Legal)

Auteur: Jenny Cheung (Sirius Legal) Publicatiedatum: 21/10/2019 Mode-ontwerpers halen vaak hun inspiratie uit het verleden of uit bestaande trends en geven daar hun persoonlijke “touch” aan waardoor een nieuw ontwerp ontstaat. Het imiteren van creaties om nieuwe items opnieuw uit te vinden, is fashionable. Denk maar bijvoorbeeld aan een T-shirt waarbij

2019-10-22T12:45:21+00:00 25 oktober 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , |

Nieuwe technologie: bescherming van graphical user interfaces (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 24/09/2019 Volgens inschattingen maken wereldwijd inmiddels drie miljard mensen gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten. Voor ondernemingen in deze sector is het beschermen van applicaties van groot belang. Casper Hemelrijk belicht de verschillende mogelijkheden voor het beschermen van graphical user interfaces en adviseert over het creëren van een effectieve

2019-10-19T12:38:58+00:00 19 oktober 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

De gustibus et coloribus… De beschermbaarheid van niet-traditionele merken (Corbus Advocaten)

Auteurs: Vince Matheussen en Dirk Huygens (Corbus Advocaten) Publicatiedatum: 05/08/2019 Het aantal tekens dat in de huidige stand van het recht in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming, is de laatste tijd aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke aanleiding hiertoe was de eerdere wijziging van de Merkenverordening en –richtlijn en de recente overname van deze wijzingen in

2019-08-15T11:13:25+00:00 16 augustus 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Braziliaans international Neymar scoort in merkconflict (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 16/05/2019 Het Gerecht van de Europese Unie heeft zich uitgesproken over de registratie van het woordmerk NEYMAR, geregistreerd voor kleding, schoenen en hoofddeksels. Dit merk werd geregistreerd door de Portugese zakenman Carlos Moreira, waarna de voetballer van Paris Saint-Germain en Braziliaans international een vordering tot nietigverklaring

2019-06-02T11:11:37+00:00 4 juni 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Een kopje thee versus de openbare orde (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 25/04/2019 Een merk komt niet voor bescherming in aanmerking wanneer het beschrijvend is voor het product of de dienst waarvoor het wordt gebruikt. De inschrijving van het woord-/beeldmerk MaK Tea werd onder meer om deze reden geweigerd. Daarnaast blijkt dit beeldmerk in strijd met de openbare

2019-05-14T18:10:01+00:00 14 mei 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

De Brexit-klok tikt verder, weet u al hoe laat het is voor uw intellectuele eigendomsrechten bij een ‘hard Brexit’? (K law)

Auteur: David Van Iseghem en Thomas Degraeve (K law) Publicatiedatum: 10/04/2019 Hoewel de Britse regering opnieuw uitstel kreeg van Europa, tikt de Brexit-klok intussen verder. Terwijl Theresa May vecht voor de Brexit-controle binnen de Britse regering, is de Europese Commissie van mening dat een ‘no deal’-Brexit steeds waarschijnlijker wordt. Heeft uw vennootschap

Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt? (Crivits & Persyn)

Auteur: Yves Vandendriessche (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/03/2019 Namen, logo’s, slogans … vormen veelal een essentieel bestanddeel van het bedrijfspatrimonium. Bescherming daarvan is dan ook uiterst belangrijk om uw concurrentiepositie te verstevigen of op zijn minst te bestendigen. Dat kan door actief een merkdepot te nemen (op Europees, internationaal of Benelux-niveau),

Het gewijzigd Benelux merkenrecht trad 1 maart 2019 in werking (K law)

Auteurs: Thomas Degraeve en Lise Paulussen (K law) Publicatiedatum: 01/03/2019 Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) werd aangepast aan de nieuwe Europese Merkenrichtlijn nr. 2015/2436. Deze aanpassingen traden 1 maart 2019 in werking. Hierna lichten wij kort enkele belangrijke nieuwigheden toe. Vereisten voor merkenregistraties Een belangrijke wijziging voor de praktijk betreft de

2019-03-12T10:21:24+00:00 12 maart 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Rode zool voor Louboutin damesschoenen: vonnis Rechtbank Den Haag op 6 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/02/2019 De rechtbank in Den Haag bevestigde dat de schoenwinkelketen Van Haren geen pumps mag verkopen met een knalrode zool. De Nederlandse schoenenwinkel had immers ook schoenen met een rode zool op de markt had gebracht en betwistte het alleenrecht van Louboutin. De rechtbank in Den Haag

2019-02-11T14:16:39+00:00 11 februari 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Wijzigingen Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom van kracht op 1 maart 2019 (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 31/01/2019 België heeft bij wet van 16 december 2018 ingestemd met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 11 december 2017. Hiermee zal het Benelux-verdrag in overeenstemming gebracht worden met de Europese merkenrichtlijn uit 2015. De merkenbescherming in België, Nederland en Luxemburg