>Voeg code toe voor de </head> tag.merkenrecht

De merkenrechtelijke aansprakelijkheid van online marktplaatsen (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 08/04/2020 Steeds meer webshops geven aan derde partijen de mogelijkheid om via een platform producten aan te bieden. Op dergelijke online marktplaatsen wordt de afhandeling van orders gefaciliteerd door de webshop, maar komt de overeenkomst tot stand tussen de derde verkoper en de klant. Het

2020-04-18T12:02:07+00:00 18 april 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , |

Dom Pérignon: merkenrecht versus de artistieke vrijheid (Novagraaf)

Auteur: Frouke Hekker (Novagraaf) Publicatiedatum: 04/03/2020 De recente uitspraak in een zaak tussen een Belgische kunstenaar en de houder van het champagnemerk DOM PÉRIGNON is een goede reden om stil te staan bij de beschermingsomvang van een merk in het algemeen en de mogelijkheid om op te treden tegen het

2020-03-11T10:41:44+00:00 11 maart 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Sky vs Skykick: een merkdepot zonder gebruiksintentie is kwader trouw (Sirius Legal)

Auteur: Sophie Vercraeye (Sirius Legal) Publicatiedatum: 04/02/2020 Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt duidelijk dat merkaanvragers erg voorzichtig moeten zijn bij een merkdepot en de precieze draagwijdte van de goederen en diensten waarvoor ze bescherming vragen goed moeten aflijnen.  De neiging bestaat bij een merkdepot om een zo

2020-02-18T19:40:17+00:00 18 februari 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Kwade trouw in het merkenrecht (Novagraaf)

Auteur: Louise van de Mortel (Novagraaf) Publicatiedatum: 13/01/2020 Het merkenrecht geeft de mogelijkheid om op te treden tegen een 'te kwader trouw' aangevraagd merk. Op grond van Benelux- en EU-wetgeving kan een merkregistratie nietig worden verklaard als de houder van het merk te kwader trouw was toen hij de merkaanvraag

2020-02-03T16:57:23+00:00 7 februari 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , |

Bescherming benaming „Aceto Balsamico di Modena” strekt zich niet uit tot het gebruik van de niet-geografische bestanddelen ervan, zoals „aceto” en „balsamico”. Arrest Hof van Justitie 04.12.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/12/2019 Volgens het Hof hebben de registratie van de betrokken BGA en de daaruit voortvloeiende bescherming betrekking op de benaming „Aceto Balsamico di Modena” in haar geheel, aangezien het deze benaming is die onmiskenbaar naamsbekendheid heeft verworven op de nationale en internationale markt. Daarentegen kan voor de

2019-12-14T13:17:59+00:00 14 december 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: |

Parodie binnen de modewereld (Sirius Legal)

Auteur: Jenny Cheung (Sirius Legal) Publicatiedatum: 21/10/2019 Mode-ontwerpers halen vaak hun inspiratie uit het verleden of uit bestaande trends en geven daar hun persoonlijke “touch” aan waardoor een nieuw ontwerp ontstaat. Het imiteren van creaties om nieuwe items opnieuw uit te vinden, is fashionable. Denk maar bijvoorbeeld aan een T-shirt waarbij

2019-10-22T12:45:21+00:00 25 oktober 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , |

Nieuwe technologie: bescherming van graphical user interfaces (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 24/09/2019 Volgens inschattingen maken wereldwijd inmiddels drie miljard mensen gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten. Voor ondernemingen in deze sector is het beschermen van applicaties van groot belang. Casper Hemelrijk belicht de verschillende mogelijkheden voor het beschermen van graphical user interfaces en adviseert over het creëren van een effectieve

2019-10-19T12:38:58+00:00 19 oktober 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

De gustibus et coloribus… De beschermbaarheid van niet-traditionele merken (Corbus Advocaten)

Auteurs: Vince Matheussen en Dirk Huygens (Corbus Advocaten) Publicatiedatum: 05/08/2019 Het aantal tekens dat in de huidige stand van het recht in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming, is de laatste tijd aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke aanleiding hiertoe was de eerdere wijziging van de Merkenverordening en –richtlijn en de recente overname van deze wijzingen in

2019-08-15T11:13:25+00:00 16 augustus 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Braziliaans international Neymar scoort in merkconflict (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 16/05/2019 Het Gerecht van de Europese Unie heeft zich uitgesproken over de registratie van het woordmerk NEYMAR, geregistreerd voor kleding, schoenen en hoofddeksels. Dit merk werd geregistreerd door de Portugese zakenman Carlos Moreira, waarna de voetballer van Paris Saint-Germain en Braziliaans international een vordering tot nietigverklaring

2019-06-02T11:11:37+00:00 4 juni 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Een kopje thee versus de openbare orde (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 25/04/2019 Een merk komt niet voor bescherming in aanmerking wanneer het beschrijvend is voor het product of de dienst waarvoor het wordt gebruikt. De inschrijving van het woord-/beeldmerk MaK Tea werd onder meer om deze reden geweigerd. Daarnaast blijkt dit beeldmerk in strijd met de openbare

2019-05-14T18:10:01+00:00 14 mei 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |