Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Bescherm je sportieve imago: Merkregistratie voor atleten (Novagraaf)

Auteur: Bart Schweitzer (Novagraaf)

Sport en commercie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inkomsten van atleten komen voor een groot deel voort uit onder meer sponsoring, merchandising en partnerships, bijvoorbeeld met sociale media. Daarnaast betalen sportorganisaties sporters vaak voor het commercieel gebruik van hun image rights (rechten op naam, portretrechten en dergelijke), zodat zij op basis van die rechten, bijvoorbeeld shirtjes voorzien van de namen van die sporters, kunnen verkopen.

Het commercialiseren van deze image rights kan veel opleveren. Vaak houden sporters door middel van merkregistraties van hun naam (MESSI, CRISTIANO RONALDO, LE BRON JAMES, SERENA WILLIAMS, FRENKIE DE JONG, DAFNE SCHIPPERS) een belangrijk deel van deze rechten in eigen beheer. Sommige sporters creëren zelfs nieuwe merken met afleidingen van hun naam en registreren en gebruiken die als merk (CR7, LEO MESSI, M, KING JAMES, THE CHOSEN ONE en andere).

Merkrechten verschaffen een monopolie op het gebruik van het merk aan de houder en kunnen eeuwig in stand gehouden worden (onder bepaalde voorwaarden). Een uitsluitend gebruiksrecht zoals een merkrecht betekent ook dat je makkelijker kunt optreden tegen ongewenst commercieel gebruik van je naam en vertegenwoordigt daarmee een grote commerciële waarde.

Vaak zal een sporter het gebruik van zijn naam door een club op shirtjes en reclame-uitingen tegen betaling wel willen, of contractueel moeten, toestaan. Dit kan door een merklicentie te verstrekken waarbij allerlei voorwaarden kunnen worden overeengekomen. Een voordeel is dat in de licentievoorwaarden kan worden opgenomen dat zodra de relatie/het contract met de club ophoudt, ook de licentie stopt waarna de sporter weer de exclusieve eigenaar is van het merk.

Een sterk merk, gebaseerd op de naam en prestaties van de atleet, kan dienen als een krachtig middel om een positieve relatie op te bouwen met fans en sponsors. Sporters met een grote populariteit en naamsbekendheid worden sneller benaderd voor samenwerkingen en investeringsmogelijkheden en een goed beheerd –en geregistreerd – merk zal nog meer deuren openen naar diverse zakelijke kansen. Dit benadrukt opnieuw het strategische belang van merkregistraties als een integraal onderdeel van het zakelijk beheer van sporters.

Momenteel registreert lang niet iedere sporter zijn of haar naam als merk. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat de meesten zich niet bewust zijn van de potentiële waarde van zijn of haar image rights, of dat de sporter zich gewoonweg niet focust op de mogelijkheid om zijn of haar populariteit te verzilveren.

En wanneer je je eigen merk niet registreert, doen soms anderen (al dan niet te kwader trouw) dat wel. Dit kan betekenen dat een ander jouw naam als merk kan registreren welke uw latere merkaanvrage vervolgens blokkeert. Zo werden bijvoorbeeld nieuwe merkaanvragen van Max verstappen en Erling Haaland geweigerd.

Bron: Novagraaf

» Bekijk alle artikels: IT & IP