Afkoop van het vruchtgebruik (Desdalex)

Auteur: Desdalex Het blijft voor velen onduidelijk wat de juridische gevolgen zijn bij een overlijden binnen de familie. Vooral in het geval de overledene mede-eigenaar was van een gezinswoning. Aan wie komt die woning toe na het overlijden? Zijn er meerdere erfgenamen die daarop aanspraak kunnen maken? Dit zijn maar enkele van de vragen waarmee…

Lees meer

De organisatie van algemene vergaderingen van VME’s opnieuw versoepeld (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 17/06/2021 Een recent Ministerieel besluit maakt het weer mogelijk om algemene vergaderingen van mede-eigenaars (evenals de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen) fysiek te laten plaatsvinden met meerdere personen. Deze versoepeling geldt zowel binnen als buiten, en dit vanaf 9 juni 2021 met maximum 50 personen en vanaf 25 juni…

Lees meer

Cass. 21 april 2021 – Een brandverzekeringsovereenkomst die door een onverdeelde mede-eigenaar wordt afgesloten voor het geheel van het gebouw… de overige mede-eigenaars kunnen vanaf nu ook aanspraak maken op een vergoeding! (Equator)

Auteurs: Nicolas Carette en Line Muller (Equator) Publicatiedatum: 08/06/2021 Bij een verzekering ten behoeve van derden sluit een verzekeringsnemer in eigen naam een verzekeringsovereenkomst waarin hij verbintenissen op zich neemt teneinde andermans verzekerbaar belang te waarborgen. Het is aldus niet de verzekeringnemer, maar een andere persoon die verzekerde is en die bij een potentieel schadegeval…

Lees meer

Bent u als mede-eigenaar verplicht om toegang te verlenen tot uw appartement om de VME toe te laten werken aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2021 Stel: de VME beslist op de algemene vergadering om renovatiewerken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen (bvb: gevel, dak,…) van het gebouw waarin u een appartement bezit. Niet onbelangrijk ‘detail’: om de werken aan de gemene delen te kunnen uitvoeren, dient de…

Lees meer

Verzekering en mede-eigendom: wie geniet van dekking? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 10/05/2021 Op 12 april 2021 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over de volgende zaak. Twee verzekeringnemers sloten een brandverzekering in hun hoedanigheid van eigenaars van het verzekerd gebouw. Bij het sluiten van de overeenkomst was de verzekeraar niet op de hoogte dat zij slechts voor de helft eigenaars waren…

Lees meer

Verdeelrecht bij familiale regelingen vastgoed enkel bij volledige uitonverdeeldheidtreding verschuldigd over het ganse vastgoed – Rechtspraak bevestigt principe, Vlabel stuurt standpunt bij! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 06/05/2021 In een familiale context komt het vaker voor dat een woning in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere eigenaars. Denken we bijvoorbeeld aan broers of zussen die elk een deel van een woning van hun ouders geschonken kregen en er aldus mede-eigenaars van zijn geworden. Elke mede-eigenaar…

Lees meer

Cassatie verduidelijkt het initiatiefrecht van de syndicus met betrekking tot de invordering van bijdragen in de lasten van de mede-eigendom (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 07/05/2021 De syndicus is als orgaan van de vereniging van mede-eigenaars (de VME) bevoegd om de VME als procespartij in rechte te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid is evenwel te onderscheiden van het initiatiefrecht van de syndicus. De syndicus – ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend –  heeft…

Lees meer

Coronawet en appartementsmede-eigendom: AV vanop afstand, zowel tijdelijk als permanent (Schoups)

Auteur: Ewoud Willaert (Schoups)  Publicatiedatum: 21/12/2020 De langverwachte ‘coronawet’ is goedgekeurd door het federale parlement. Hierin zijn een aantal belangrijke bepalingen opgenomen voor syndici en Verenigingen van Mede-eigenaars : enerzijds tijdelijk (en retroactieve) maatregelen, met een ingrijpende uitbreiding van de schriftelijke beslissingsprocedure, en anderzijds een permanente mogelijkheid om algemene vergaderingen vanop afstand te houden. Allereerst…

Lees meer

Coronawet Justitie goedgekeurd – impact algemene vergaderingen appartementsmede-eigendom (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten Publicatiedatum: 21/12/2020 De wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd  tegen de verspreiding van COVID-19 werd donderdag 17 december 2020 gestemd en goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Weldra zal deze wet in het Belgisch Staatsblad verschijnen. De regeling opgenomen…

Lees meer