>Voeg code toe voor de </head> tag.gesplitste aankoop

Hof van Cassatie beslist over btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten bij gesplitste verkopen (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans en Stein De Maeijer (Tiberghien)Publicatiedatum: 01/06/2021 In de zaak Vos Aannemingen heeft het Hof van Cassatie per 21 mei 2021 een finaal arrest geveld over de vraag of 100% btw-aftrek mogelijk is voor makelaars- en publiciteitskosten in hoofde van een promotor in een situatie waarbij grond en

2021-06-04T10:27:01+00:00 7 juni 2021|Categories: BTW en douane|Tags: , , , |

De gesplitste aankoop: Vlabel laat opnieuw van zich horen (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 21/10/2020 De Raad van State oordeelde in het arrest van 12 juni 2018 dat er geen ‘bedekte bevoordeling’ in de zin van artikel 2.7.1.0.7 VCF voorligt indien wordt aangetoond dat er een openlijke schenking heeft plaatsgevonden vóór de gesplitste aankoop, ongeacht of deze schenking in België

Vakantie in eigen land en aankoop van een tweede verblijf aan zee: gewijzigd federaal standpunt (Tiberghien)

Auteur: Murielle Gijbels (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/08/2020 De aanbevolen “vakantie in eigen land” doet de vraag naar tweede verblijven aan zee spectaculair stijgen [1].Bij dergelijke vastgoedaankopen komt ongetwijfeld de fiscaal gunstige techniek van de “gesplitste aankoop” ter sprake. Vaak bemind maar niet onbesproken, getuige de wijzigende visies van zowel de federale fiscale

Gesplitste aankoop in België, Vlaanderen is niet Brussel/Wallonië (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 14/08/2020 Vlaanderen heeft, in tegenstelling tot het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een afzonderlijke fiscale administratie (Vlabel). Vlabel bepaalt het hebben en houden op het vlak van registratiebelasting (met inbegrip van schenk- en erfbelasting) in het Vlaams Gewest. Brussel en Wallonië hebben geen eigen

Gesplitste aankoop: welke wijzigingen vanaf 1 augustus 2020? (Degroof Petercam)

Auteur: Vincent Hovine (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 3/08/2020 De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst aangekocht wordt: de ouder zal bijvoorbeeld het vruchtgebruik verwerven en het kind de blote eigendom van datzelfde onroerend goed. De blote eigendom zal gefinancierd worden door de

Fiscus herziet standpunt over gesplitste aankoop in Brussel en Wallonië (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 3/08/2020 De federale belastingadministratie heeft onlangs haar standpunt over gesplitste aankoop gewijzigd. In haar nieuwe standpunt d.d. 26 juni 2020 worden nieuwe voorwaarden gesteld aan de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. Een populaire planningstechniek is de gesplitste aankoop waarbij de kinderen

De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten (Monard Law)

Auteurs: Hilde Van den Keybus en Steven Van Sighem (Monard Law) Publicatiedatum: 10/09/2018 De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open! De Raad van State heeft

Vernietiging standpunt 15004 over gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 20/06/2018 Aloude interpretatie inzake “bedekte bevoordeling” en tegenbewijs herleeft Dat de Raad van State het omstreden standpunt 15004 van Vlabel vernietigde, is ondertussen welbekend. Vlabel heeft in een bericht op zijn website gesteld dat hij “bij toekomstig te behandelen dossiers het vernietigde standpunt niet zal langer toepassen.” Even

Raad van State opent de kaasroute opnieuw (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Kelly Moens (Eubelius) Publicatiedatum: 18/06/2018 Op 12 juni 2018 heeft de Raad van State een fel betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst ("Vlabel") inzake de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving vernietigd (standpunt nr. 15004). Hierdoor is de weg weer vrij om via een Nederlandse notaris –

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/06/2018 Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet geregistreerd, en werd er dus geen