Dividend in BV. Alle Opties (EY Law)

Auteurs: Margaux Van Opdenbosch en Lieven Bultinck (EY Law) Publicatiedatum: 09/08/2019 Ten gevolge van de afschaffing van de kapitaalregels wijzigen vanzelfsprekend de uitkeringsregels binnen de besloten vennootschap. Welke opties voor het uitkeren van winst aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap biedt het nieuw Wetboek van vennootschappen? Wijziging uitkeringsregels binnen de BV De afschaffing van het kapitaalbegrip binnen de…

Lees meer

Een BV oprichten zonder ‘startkapitaal’: vangt de vennootschap werkelijk zonder cent vermogen aan? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 19/07/2019 Op vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, zijn de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) onverkort van toepassing. Voor de Besloten Vennootschap (BV) verschillen de regels inzake de oprichting grondig van deze van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA). In deze bijdrage lichten…

Lees meer

Flexibiliteit in de BV (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 17/07/2019 Inleiding Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) luidt een nieuw tijdperk in voor het Belgische vennootschapsrecht. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het WVV was het invoeren van een verregaande flexibilisering. Dit komt voornamelijk tot uiting bij de nieuwe besloten vennootschap (de “BV”), die een modernere en…

Lees meer

Het ontslag van bestuurders onder het WVV (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 12/07/2019 Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) in werking. In deze bijdrage overlopen we de ontslagregeling van bestuurders in de BV, de CV en de NV onder het nieuwe recht. We staan achtereenvolgens stil bij de gevallen waarin het mandaat verstrijkt…

Lees meer

Wat nu. Mijn tijdelijke of stille handelsvennootschap is verdwenen (EY Law)

Auteur: Delphine Vandenabeele (EY Law) Publicatiedatum: 19/06/2019 Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schaft de tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap af en schuift de maatschap naar voor als enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Uw bestaande tijdelijke of stille handelsvennootschap zal niet verdwijnen, maar zal vanaf 1 januari 2020 automatisch beschouwd worden als een maatschap. Tegen 1…

Lees meer

De verplichte omzetting van bepaalde vennootschapsvormen onder het nieuwe WVV: Ceci n’est plus un Comm. VA (EY Law)

Auteur: Delphine Vandenabeele (EY Law) Publicatiedatum: 19/06/2019 De Comm. VA verdwijnt. Vanaf 1 januari 2020 zal uw bestaande Comm. VA reeds invloed ondervinden van de dwingende bepalingen voorgeschreven in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV). Na 1 januari 2024 zal deze vennootschapsvorm dan definitief uit het rechtsverkeer verdwijnen. Hervorming Belgisch vennootschapsrecht Op 28…

Lees meer