Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Wat nu. Mijn tijdelijke of stille handelsvennootschap is verdwenen (EY Law)

Auteur: Delphine Vandenabeele (EY Law)

Publicatiedatum: 19/06/2019

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schaft de tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap af en schuift de maatschap naar voor als enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Uw bestaande tijdelijke of stille handelsvennootschap zal niet verdwijnen, maar zal vanaf 1 januari 2020 automatisch beschouwd worden als een maatschap. Tegen 1 januari 2024 dient u vervolgens uw statuten in overeenstemming te brengen met deze gewijzigde toestand.

Afschaffing tijdelijke en stille handelsvennootschap?

Onder het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wordt de tijdelijke en de stille handelsvennootschap als aparte vennootschapsvorm afgeschaft.

Het concept blijft voortbestaan onder de vorm van de tijdelijke of stille maatschap. Een maatschap kan immers opgericht worden met specifieke modaliteiten, zoals een beperking in de tijd (tijdelijke maatschap) of een zaakvoerder die handelt in eigen naam (stille maatschap).

Bijgevolg kan eerder van een nieuwe benaming gesproken worden dan van een echte ‘afschaffing’.

De wetsbepalingen van de maatschap worden onder het nieuw WVV licht gewijzigd. Aangezien de tijdelijke en stille handelsvennootschap verder als maatschap door het leven zullen gaan, houdt men dit best in het achterhoofd. Voor een uiteenzetting over de concrete wijzigingen van de maatschap, klik hier.

Wat moet u concreet doen?

 Naargelang u een nieuwe tijdelijke of stille handelsvennootschap wenst op te richten of reeds een tijdelijke of stille handelsvennootschap opgericht heeft, zijn andere termijnen van toepassing en dient u andere stappen te ondernemen:

* Dit komt in principe neer op een wijziging van de benaming “tijdelijke handelsvennootschap” of “stille handelsvennootschap” naar “maatschap”. Ook dienen bepalingen die naar (oude) wetgeving verwijzen aan te knopen bij de bepalingen van de maatschap in het WVV.

Indien u graag meer informatie wilt of assistentie wenst bij de oprichting of omzetting van uw stille of tijdelijke handelsvennootschap, kunt u steeds contact opnemen met de advocaten van EY LAW.

Lees hier het originele artikel

Legal Manager

Legal Advisor