>Voeg code toe voor de </head> tag.EY Law

Verhoogde risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge COVID-19 (EY Law)

Auteurs: Herman De Wilde en Peter Suykens (EY Law) Publicatiedatum: 03/04/2020 De uitbraak van het coronavirus heeft een impact op het hele economische systeem waardoor veel ondernemingen plots in zwaar weer zijn beland en hun financiële situatie precair is geworden. Onderzoek van het expertenbureau Graydon geeft aan dat een op

2020-04-18T12:15:03+00:00 21 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Corona crisis and corporate decision making (EY Law)

Authors: Stéphanie De Smet, Peter Suykens, Antoine Druetz and Herman De Wilde (EY Law) Publication date: 20/03/2020 COVID-19 is impacting the global economy: governments are imposing far-going travel restrictions and “lock-downs” on their citizens, meaning that all non-essential matters are cancelled and gatherings are forbidden. Public life is at a

2020-03-24T15:37:40+00:00 28 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

WVV – mogelijke opportuniteiten (EY Law)

Auteurs: Ann-Sophie Haghedooren en Timon Terrens (EY Law) Publicatiedatum: 20/01/2020 Wat betekent het concreet voor u? Welke opportuniteiten bieden zich aan? Omdat de dwingende bepalingen van het WVV reeds van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, kunnen uw statuten afwijkende bepalingen bevatten die voor onduidelijkheid zorgen. In het geval uw statuten bepalingen

2020-02-01T11:56:13+00:00 5 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

From the real seat theory to the statutory seat theory: important implications for your company (EY Law)

Authors: Laura Dermine, Peter Suykens and Ann-Sophie Haghedooren (EY Law) Publication date: 17/12/2019 According to the new Belgian Code on Companies and Associations, the Belgian legislator recently decided to change the real seat theory into the statutory seat theory. This new principle entered into force with immediate effect as from 1 May 2019

2020-01-07T12:17:57+00:00 7 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De nieuwe bestuursvormen in naamloze vennootschappen: is uw vennootschap bestuursklaar? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 13/08/2019 Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. De inwerkingtreding betekent voor de Naamloze Vennootschap (NV) dat de regels omtrent het bestuur worden aangepast en versoepeld. In deze bijdrage gaan we in op de drie

2019-08-31T14:44:16+00:00 3 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Het elektronisch aandelenregister: wat zijn de voordelen en waar moet u op letten in het kader van privacy? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 12/08/2019 Een aandelenregister is een essentieel document in elke vennootschap. Het somt niet enkel op wie hoeveel aandelen bezit, maar registreert ook de transacties waarbij aandelen worden overgedragen. De meeste vennootschappen houden dit register nog steeds schriftelijk aan. Nochtans is het houden van een elektronische versie

2019-09-01T12:27:04+00:00 1 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Privacy recht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De correcte manier van vergaderen onder het nieuwe WVV in de BV en NV: de principes (EY Law)

Auteurs: Ann-Sophie Haghedooren en Laura Dermine (EY Law) Publicatiedatum: 06/08/2019 Het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is sedert 1 mei 2019 van toepassing op nieuwe vennootschappen. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de dwingende bepalingen van de nieuwe vennootschapswetgeving in werking treden voor bestaande vennootschappen, zo ook de bepalingen rond de

2019-08-25T11:42:34+00:00 19 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Het leonijns beding versoepeld: vrijstelling van verliesdeelname voortaan mogelijk (EY Law)

Auteur: Giel Simons (EY Law) Publicatiedatum: 12/08/2019 Ondernemen is risico nemen. Elke vennoot deelt in de winst en draagt bij in het verlies, in principe naar evenredigheid met zijn inbreng. Iedere vennootschap draagt deze basisgedachte in zich. Toch is afwijken hiervan mogelijk met als grens het leonijns beding of leeuwenbeding. Dit

2019-08-18T08:50:51+00:00 18 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Dividend in BV. Alle Opties (EY Law)

Auteurs: Margaux Van Opdenbosch en Lieven Bultinck (EY Law) Publicatiedatum: 09/08/2019 Ten gevolge van de afschaffing van de kapitaalregels wijzigen vanzelfsprekend de uitkeringsregels binnen de besloten vennootschap. Welke opties voor het uitkeren van winst aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap biedt het nieuw Wetboek van vennootschappen? Wijziging uitkeringsregels binnen de BV De afschaffing

2019-08-15T11:23:23+00:00 15 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Een BV oprichten zonder ‘startkapitaal’: vangt de vennootschap werkelijk zonder cent vermogen aan? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 19/07/2019 Op vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, zijn de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) onverkort van toepassing. Voor de Besloten Vennootschap (BV) verschillen de regels inzake de oprichting grondig van deze van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2019-07-31T08:40:44+00:00 2 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |