De zoektocht naar het gepaste instrument om afspraken te formaliseren: aandeelhoudersovereenkomsten versus statuten (EY Law)

Auteurs: Nicolas Truyens, Tom Swinnen en Ruben Schoenmaekers (EY Law) Publicatiedatum: 31/03/2021 Zowel aandeelhoudersovereenkomsten als statuten worden gebruikt als instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te formaliseren. Aangezien beide instrumenten een verschillende status en werking hebben, is het belangrijk om voor elke afspraak af te toetsen of deze in de aandeelhoudersovereenkomst en/of in…

Lees meer

Bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 geviseerd door de fiscale Administratie: blijf niet stilzitten! (EY Law)

Auteur: Sarah van Veen (EY Law) Publicatiedatum: 12/10/2020 De fiscale Administratie heeft een controle aangekondigd voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 en voorziet tevens de mogelijkheid om de reeds betaalde 10% belasting terug te vorderen. Kan de Administratie deze controle zomaar uitvoeren? En welke stappen dient u nu zelf al te…

Lees meer

Verhoogde risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge COVID-19 (EY Law)

Auteurs: Herman De Wilde en Peter Suykens (EY Law) Publicatiedatum: 03/04/2020 De uitbraak van het coronavirus heeft een impact op het hele economische systeem waardoor veel ondernemingen plots in zwaar weer zijn beland en hun financiële situatie precair is geworden. Onderzoek van het expertenbureau Graydon geeft aan dat een op de vier Belgische bedrijven de…

Lees meer

Corona crisis and corporate decision making (EY Law)

Authors: Stéphanie De Smet, Peter Suykens, Antoine Druetz and Herman De Wilde (EY Law) Publication date: 20/03/2020 COVID-19 is impacting the global economy: governments are imposing far-going travel restrictions and “lock-downs” on their citizens, meaning that all non-essential matters are cancelled and gatherings are forbidden. Public life is at a standstill, companies are disrupted, businesses…

Lees meer

WVV – mogelijke opportuniteiten (EY Law)

Auteurs: Ann-Sophie Haghedooren en Timon Terrens (EY Law) Publicatiedatum: 20/01/2020 Wat betekent het concreet voor u? Welke opportuniteiten bieden zich aan? Omdat de dwingende bepalingen van het WVV reeds van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, kunnen uw statuten afwijkende bepalingen bevatten die voor onduidelijkheid zorgen. In het geval uw statuten bepalingen van het oude recht bevatten…

Lees meer

From the real seat theory to the statutory seat theory: important implications for your company (EY Law)

Authors: Laura Dermine, Peter Suykens and Ann-Sophie Haghedooren (EY Law) Publication date: 17/12/2019 According to the new Belgian Code on Companies and Associations, the Belgian legislator recently decided to change the real seat theory into the statutory seat theory. This new principle entered into force with immediate effect as from 1 May 2019 both for newly incorporated and…

Lees meer

Het elektronisch aandelenregister: wat zijn de voordelen en waar moet u op letten in het kader van privacy? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 12/08/2019 Een aandelenregister is een essentieel document in elke vennootschap. Het somt niet enkel op wie hoeveel aandelen bezit, maar registreert ook de transacties waarbij aandelen worden overgedragen. De meeste vennootschappen houden dit register nog steeds schriftelijk aan. Nochtans is het houden van een elektronische versie een manier om de weinig…

Lees meer

De correcte manier van vergaderen onder het nieuwe WVV in de BV en NV: de principes (EY Law)

Auteurs: Ann-Sophie Haghedooren en Laura Dermine (EY Law) Publicatiedatum: 06/08/2019 Het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is sedert 1 mei 2019 van toepassing op nieuwe vennootschappen. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de dwingende bepalingen van de nieuwe vennootschapswetgeving in werking treden voor bestaande vennootschappen, zo ook de bepalingen rond de manier van vergaderen. Welke veranderingen…

Lees meer