>Voeg code toe voor de </head> tag.EY Law

Openbare databank voor Belgische rechtspraak: een stand van zaken (EY Law)

Auteurs: Sarah van Veen, Philip Peerens en Margaux Van Opdenbosch (EY Law)Publicatiedatum: 28/05/2021 Op vandaag wordt slechts een beperkt deel van de Belgische rechtspraak gepubliceerd. De rechtzoekende zal zich moeten wenden tot verscheidene officiële databanken, (betalende) private databanken en juridische tijdschriften om relevante rechtspraak op te zoeken. Bovendien creëert deze

2021-05-29T09:26:02+00:00 1 juni 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

De zoektocht naar het gepaste instrument om afspraken te formaliseren: aandeelhoudersovereenkomsten versus statuten (EY Law)

Auteurs: Nicolas Truyens, Tom Swinnen en Ruben Schoenmaekers (EY Law)Publicatiedatum: 31/03/2021 Zowel aandeelhoudersovereenkomsten als statuten worden gebruikt als instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te formaliseren. Aangezien beide instrumenten een verschillende status en werking hebben, is het belangrijk om voor elke afspraak af te toetsen of deze in

2021-04-11T10:50:48+00:00 12 april 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Verdere uitholling van het bankgeheim: de fiscus mag het saldo van uw bankrekeningen raadplegen (EY Law)

Auteurs: Saloua El Moussaoui en Sarah van Veen (EY Law)Publicatiedatum: 24/12/2020 Op 15 december 2020 werd een nieuwe programmawet aangenomen door de Kamer. Deze wet verruimt onder meer de informatie die de belastingadministratie kan raadplegen in het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Het CAP is een databank die de bankrekeningnummers en soorten

2020-12-29T13:02:33+00:00 29 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 geviseerd door de fiscale Administratie: blijf niet stilzitten! (EY Law)

Auteur: Sarah van Veen (EY Law) Publicatiedatum: 12/10/2020 De fiscale Administratie heeft een controle aangekondigd voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 en voorziet tevens de mogelijkheid om de reeds betaalde 10% belasting terug te vorderen. Kan de Administratie deze controle zomaar uitvoeren? En welke stappen dient

2020-10-14T20:50:44+00:00 14 oktober 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , |

Verhoogde risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge COVID-19 (EY Law)

Auteurs: Herman De Wilde en Peter Suykens (EY Law) Publicatiedatum: 03/04/2020 De uitbraak van het coronavirus heeft een impact op het hele economische systeem waardoor veel ondernemingen plots in zwaar weer zijn beland en hun financiële situatie precair is geworden. Onderzoek van het expertenbureau Graydon geeft aan dat een op

2020-04-18T12:15:03+00:00 21 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Corona crisis and corporate decision making (EY Law)

Authors: Stéphanie De Smet, Peter Suykens, Antoine Druetz and Herman De Wilde (EY Law) Publication date: 20/03/2020 COVID-19 is impacting the global economy: governments are imposing far-going travel restrictions and “lock-downs” on their citizens, meaning that all non-essential matters are cancelled and gatherings are forbidden. Public life is at a

2020-03-24T15:37:40+00:00 28 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

WVV – mogelijke opportuniteiten (EY Law)

Auteurs: Ann-Sophie Haghedooren en Timon Terrens (EY Law) Publicatiedatum: 20/01/2020 Wat betekent het concreet voor u? Welke opportuniteiten bieden zich aan? Omdat de dwingende bepalingen van het WVV reeds van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, kunnen uw statuten afwijkende bepalingen bevatten die voor onduidelijkheid zorgen. In het geval uw statuten bepalingen

2020-02-01T11:56:13+00:00 5 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

From the real seat theory to the statutory seat theory: important implications for your company (EY Law)

Authors: Laura Dermine, Peter Suykens and Ann-Sophie Haghedooren (EY Law) Publication date: 17/12/2019 According to the new Belgian Code on Companies and Associations, the Belgian legislator recently decided to change the real seat theory into the statutory seat theory. This new principle entered into force with immediate effect as from 1 May 2019

2020-01-07T12:17:57+00:00 7 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De nieuwe bestuursvormen in naamloze vennootschappen: is uw vennootschap bestuursklaar? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 13/08/2019 Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. De inwerkingtreding betekent voor de Naamloze Vennootschap (NV) dat de regels omtrent het bestuur worden aangepast en versoepeld. In deze bijdrage gaan we in op de drie

2019-08-31T14:44:16+00:00 3 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Het elektronisch aandelenregister: wat zijn de voordelen en waar moet u op letten in het kader van privacy? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 12/08/2019 Een aandelenregister is een essentieel document in elke vennootschap. Het somt niet enkel op wie hoeveel aandelen bezit, maar registreert ook de transacties waarbij aandelen worden overgedragen. De meeste vennootschappen houden dit register nog steeds schriftelijk aan. Nochtans is het houden van een elektronische versie

2019-09-01T12:27:04+00:00 1 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Privacy recht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |