>Voeg code toe voor de </head> tag.erfrecht

Erfrecht en verjaring hebben een moeilijke verhouding tot elkaar (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 Het komt herhaaldelijk voor dat ouders gelden in bezit stellen van één van hun kinderen met diverse bedoelingen, soms ook gewoon om minder erflasten te betalen na hun overlijden. Hieruit kunnen erfrechtelijke geschillen ontstaan : beweringen van bancaire schenking of beweringen van teruggave

2020-07-02T14:28:41+00:00 4 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Aangifte nalatenschap – Wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/06/2020 Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het bestaan van een uiterste wilsbeschikking en erfovereenkomsten, maar wat wordt bedoeld met een uiterste wilsbeschikking en een erfovereenkomst en hoe kan u het bestaan hiervan terugvinden? Wilsbeschikkingen Een uiterste

Hoe verloopt een vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 16/05/2020 Wat is een vereffening-verdeling? Er is sprake van een vereffening en verdeling van zodra twee of meerdere personen één of meerdere goederen in onverdeeldheid hebben. Dit houdt in dat meerdere personen gelijkaardige rechten op een zelfde zaak of op een geheel van goederen en schulden, kunnen uitoefenen.

2020-05-17T14:52:58+00:00 18 mei 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , , |

Wegwijs in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/05/2020 Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap. In deze nieuwe reeks, zullen wij in verschillende topics

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Waarde van een schenking: is betwisting mogelijk? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 17/02/2020 Vermogensplanning is er voor iedereen. Maar niet iedereen is altijd zo blij met de manier waarop een planning verloopt. Schenkingen kunnen soms, ook al is vrijgevigheid hun uitgangspunt, een ongewenst resultaat hebben. Vooral dan wanneer de waarde van de schenking ter discussie ligt. Stel

Is de plusouder het (plus-)kind van de rekening? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 14/01/2020 Nieuw samengestelde gezinnen oogsten al lang geen verwonderde blikken meer. De begrippen “plusouder en pluskind“, de hedendaagse varianten voor stiefouders en stiefkinderen, zijn helemaal ingeburgerd in onze samenleving. Het gaat niet meer goed in uw “oorspronkelijke” gezin? Dus u besluit om de wegen de

2020-01-19T10:56:51+00:00 22 januari 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Samenwoning, een verplichting bij wettelijke samenwoonst? (aternio)

Auteur: Johan Lemmens (aternio) Publicatiedatum: 23/12/2019 Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen betreft maakt de wetgever een onderscheid tussen gehuwden, feitelijke samenwonenden en zij die wettelijk samenwonen. In concreto stellen koppels zich soms de vraag of men wettelijk kan samenwonen zonder

Erfenisbejaging: giften aan thuiszorgverleners steeds uitgesloten? (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: december 2019 Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij in de laatste levensfase heeft bijgestaan. Personen die geen giften mogen ontvangen : Het burgerlijk

2020-01-07T14:34:58+00:00 7 januari 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Heling bij een erfenis. Gevolg van de erkenning van het toe-eigenen die pas gebeurt onder druk van de benadeelde erfgenaam. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2019 De feiten De notaris-vereffenaar heeft in juli 2014 een ontwerp van vereffening en verdeling opgemaakt waarbij de erfgenamen geen melding hebben gemaakt van een rekening enkel op hun naam waarop zij erfgelden afkomstig van de omzetting van een kasbon op naam van moeder hadden geparkeerd. Ook

2019-11-25T16:23:14+00:00 27 november 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |