>Voeg code toe voor de </head> tag.erfrecht

Hoeve die kan worden verkaveld in bouwgronden en nalatenschap. Cassatie-arrest 22 januari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 03/03/2021 Krachtens artikel 922 Burgerlijk Wetboek wordt de inkorting berekend op de fictieve massa die is samengesteld uit de waarde van de goederen van de nalatenschap, na aftrek van schulden en toevoeging van de schenkingen. De waarde van de geschonken goederen wordt geraamd volgens hun staat ten tijde

Uitoefening keuzebeding bij overlijden eerststervende: hold your horses (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Fien Stepman (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u de leer van het arrest van het Hof van Cassatie van 7 december 2020 toegelicht. Praktisch gezien behoeft dit arrest een extra moment van bezinning bij elke uitoefening van het keuzebeding indien er

2021-02-03T09:24:42+00:00 9 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Het recht op een voorschot bij vereffening-verdeling (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: januari 2021 Een vereffening-verdeling, zowel na echtscheiding als na overlijden, kan in vele gevallen lang aanslepen. Partijen leven dan gedurende lange tijd in onzekerheid, wachtend op het gedeelte dat aan hen toekomt, en komen uiteindelijk soms ook op financieel vlak met hun rug tegen de muur te staan.

2021-02-02T13:27:59+00:00 7 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Het herroepen testament: een eeuwig geheim of toch niet? (Argus Advocaten)

Auteur: Lennert Jeurissen (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 In het geval dat men wenst af te wijken van het wettelijk erfrecht is het noodzakelijk om een testament op te stellen. Deze akte vormt het kader voor een laatste wilsbeschikking die de testator (= testamentopmaker) formuleert voor de tijd dat hij niet in

2021-02-03T09:13:34+00:00 4 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Cassatie 7 december 2020: uitstel van erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij verblijving gemeenschap aan langstlevende (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Fien Stepman (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 07/12/2020 Het Hof van Cassatie heeft recent een belangwekkend arrest geveld aangaande een  discussiepunt in de rechtsleer en de praktijk voor al wie zich inlaat met nalatenschapsdossiers. Meer bepaald was er discussie gerezen omtrent de ‘timing en het decor’ waarbinnen de

Successieplanning met kleinkinderen (Lemon Consult)

Auteur: Lemon ConsultPublicatiedatum: 17/12/2020 Heeft u kleinkinderen en wil u hen graag dat extra financieel duwtje in de rug geven? Dan kan u hen betrekken in uw successieplanning. Bovendien is het fiscaal interessant. Uw kinderen worden belast op het vermogen dat zij van u erven. Bij hun later overlijden zal

Verwerpen nalatenschap en fiscale schuld: nog maar eens Paulius! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 04/11/2020 In principe kan geen enkele erfgerechtigde verplicht worden een nalatenschap te aanvaarden. Dit staat met zoveel woorden in artikel 775 van het Burgerlijk Wetboek. Iedereen die tot de nalatenschap komt heeft bijgevolg een vrije keuze om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of

2020-11-10T11:00:32+00:00 13 november 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Voorstellen hervorming erfrecht: dit moet u weten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 09/10/2020 Bevat uw testament een duolegaat? Wil u uw kinderen of kleinkinderen op weg helpen via een schenking? Speelt u met het idee te schenken via een Nederlandse notaris? Zowel de Vlaamse als de Federale overheid kondigden recent initiatieven aan die uw vermogensplanning

De aandeelhouder legt het bijltje † (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 30/09/2020 Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk aan discontinuïteit, daar waar een vennootschap al heel wat meer in haar mars heeft om te overleven na de dood van een aandeelhouder-bedrijfsleider. Hebt u bij de geboorte

Opnieuw een hervorming van de Vlaamse erfbelasting: wat moet u weten? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 29/09/2020 Nadat de Vlaamse erfbelasting recentelijk - meer bepaald sedert 1 september 2018 - werd gemoderniseerd en hervormd, stelt de Vlaamse regering opnieuw enkele wijzigingen voor aan de materie van de erf- en schenkbelasting. Een eerste aanzet werd reeds gegeven in het regeerakkoord van De Vlaamse

2020-10-08T08:34:06+00:00 8 oktober 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |