>Voeg code toe voor de </head> tag.ECJ

Software may be considered medical device – Court of Justice (7 December 2017)

Software, of which at least one of the functions makes it possible to use patient-specific data for the purposes, inter alia, of detecting contraindications, drug interactions and excessive doses, is, in respect of that function, a medical device within the meaning of those provisions, even if that software does not

2017-12-30T11:10:08+00:00 30 december 2017|Categories: Gezondheidszorg Pharma & lifesciences|Tags: , , |

Verjaringstermijnen bij ernstige btw-fraude – Hof van Justitie (5 december 2017)

Artikel 325, leden 1 en 2, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter krachtens deze bepaling verplicht is om in het kader van een strafrechtelijke procedure wegens strafbare feiten ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde bepalingen over verjaring die deel uitmaken van het nationale materiële

2017-12-12T12:36:13+00:00 12 december 2017|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Discriminatie op grond van geslacht – Hof van Justitie (18 oktober 2017)

Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 76/207/EEG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Discriminatie op grond van geslacht – Vergelijkend examen voor toegang tot de politieschool van een lidstaat – Regeling van deze lidstaat volgens welke voor alle kandidaten voor toelating tot dit

2017-10-30T10:38:46+00:00 30 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Die vlieger gaat niet op: Europees Hof van Justitie fluit Ryanair terug (Ambos NBGO)

Auteurs: Damien Stas de Richelle en Jorn Demey (Ambos NBGO) Publicatiedatum: 19/09/2017 In haar arrest van 14 september 2017 heeft het Europees hof van Justitie zich uitgesproken over de aanduiding van de bevoegde rechter i.g.v. geschillen betreffende de arbeidsovereenkomst van leden van het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij. Feiten Ryanair, de in

2017-10-11T08:53:08+00:00 19 september 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Centrum van waakzaamheid als criterium voor EU-vestiging: wie vanuit de EU beheert, zal voor EU-rechtbank verschijnen (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande en Bob Beazar (Sirius Legal) Publicatiedatum: 20/07/2017 Op 18 mei 2017 heeft het Hof van Justitie zich voor de eerste keer uitgesproken over de vraag wanneer een kleindochter vennootschap een EU-vestiging is. Het moest hierbij beslissen of een Deense verzoeker al dan niet Nike voor de rechtbank in Duitsland

2018-04-12T09:24:32+00:00 1 augustus 2017|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Directe belastingen – Actualiteiten Hof van Justitie (Tiberghien)

In deze rubriek komen die zaken aan bod die voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werden ingediend en die een impact hebben op de fiscale stelsels van de lidstaten. Zowel de arresten van het Hof als de conclusies van de advocaten-generaal worden kort besproken. Deze rubriek heeft tot doel

2017-07-17T11:30:01+00:00 17 juli 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

In “Vinyls”, ECJ Allows Debtor to Contract Around Insolvency Avoidance Rules: A Shield Turns Into a Weapon (Corporate Finance Lab)

Corporate Finance Lab   ECJ endorses broad interpretation of Article 13 Insolvency Regulation A debtor on the verge of insolvency may be tempted to favour related or influential parties (such as company insiders or important financiers) before his divestment in favour of a liquidator. That iswhy insolvency law typically allows

2017-08-15T20:52:02+00:00 13 juni 2017|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden – Hof van Justitie 2 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Op basis van de Richtlijn 2001/23 en de CAO nr. 32bis worden de rechten en verplichtingen van de werknemers die op de dag van de overgang van een onderneming bestaan, gehandhaafd. Dit geldt ook voor de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit cao’s. Maar wat als de arbeidsovereenkomst die de

EHvJ over informatieverplichtingen online verkoopplatform (Sirius)

In een arrest van 29 maart 2017 diende het Europees Hof van Justitie zich uit te spreken over een prejudiciële vraag van een Duitse Rechtbank aangaande de informatieverplichtingen die dienen gerespecteerd te worden door een online verkoopplatform, wanneer deze een uitnodiging tot aankoop van producten van verschillende van haar professionele

2017-04-24T09:51:23+00:00 24 april 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , , |

Dangerous to know: cartel liability just got wider (Baker McKenzie)

The Villeroy & Boch AG judgment (Case C-625/13 P, Villeroy & Boch AG v Commission) confirms that businesses can be liable for cartelising products that they do not even have in their portfolio and in jurisdictions in which they are not active, provided that: there is an anti-competitive agreement with

2017-04-13T13:57:59+00:00 13 april 2017|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , , |