>Voeg code toe voor de </head> tag.dringende reden

Misbruik van een tankkaart rechtvaardigt een ontslag om dringende reden (Sotra Advocaten)

In het besproken arrest bevestigt het Arbeidshof te Brussel de beslissing van de werkgever om een werknemer om dringende reden te ontslagen omwille van het misbruiken van de tankkaart. Het Hof weerhoudt voornamelijk het feit dat de werknemer steeds op de baan was waardoor hij onttrokken was aan een directe controle

2016-10-25T08:27:44+00:00 25 oktober 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Een voorbeeldfunctie kan een verzwarende omstandigheid betekenen in het beoordelen van een ontslag wegens dringende reden (Younity)

Dankzij het track and trace system waarmee de ambulances zijn uitgerust, constateerde een onderneming van ambulancediensten talloze tekortkomingen (die niet werden betwist) in hoofde van een niet-verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen van 2012.

2016-10-24T14:41:07+00:00 24 oktober 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |