Als hij maar geen voetballer wordt… is het geven van een frontale vuistslag op een voetbalveld voldoende voor een ontslag om dringende reden? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 31/01/2018

In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het zeer recente (onuitgegeven) arrest van het hof van beroep van Brussel kort becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof.

Interessant aan deze uitspraak is de specifieke ‘werkomgeving’: het voetballersmilieu, waar het er nu niet altijd bepaald licht aan toe gaat.

Concreet gezien betrof het hier een voetballer-werknemer die in dienst was getreden van een (voetbal)vzw voor een periode van twee seizoenen, met ingang van 1 juli 2013 om te eindigen op 30 juni 2015.

Maar met een aangetekende brief van 25 juli 2014 beëindigde de vzw-werkgever de arbeidsovereenkomst om dringende reden, omdat betrokkene als professioneel voetballer tijdens een wedstrijd een opzettelijke frontale vuistslag in het aangezicht van een tegenstander had gegeven, dit op het ogenblik dat de scheidsrechter het spel reeds had stilgelegd omdat de voetballer-werknemer zelf een overtreding had begaan.

Dergelijke vorm van agressie hoort volgens de vzw-werkgever niet thuis op een voetbalveld en kan die agressie enkel als een opzettelijke professionele fout worden bestempeld gezien de wedstrijd op het ogenblik van de feiten reeds stillag. Het feit dat de voetballer-werknemer in deze wedstrijd ook de kapitein was wordt door de vzw-werkgever bovendien als een verzwarende omstandigheid aanzien, omdat een kapitein van de ploeg a fortiori een voorbeeldfunctie moet hebben.

Tijdens de wedstrijd zelf was de voetballer-werknemer ook nog eens publiekelijk voor het oog van honderden supporters in discussie gegaan met de coach, zodat volgens de vzw-werkgever diens autoriteit en integriteit op een onaanvaardbare manier werd aangetast. En dat deze feiten gepleegd werden tijdens een ‘vriendschappelijke wedstrijd‘ in aanwezigheid van eigen jeugdspelers of jongeren van andere ploegen maakt het volgens de vzw-werkgever alleen nog maar erger. Een hoofdsponsor van de club, die voor deze wedstrijd tientallen jongeren uitnodigde, kondigde nadien ook nog eens aan zijn contract met de club te verbreken.

Maar de voetballer-werknemer gaat hiermee niet akkoord en vordert op 30 oktober 2014 betaling van een opzeggingsvergoeding van 11 maanden en zes dagen, naast een aantal andere vergoedingen.

Wat de vuistslag zelf betreft: de voetballer-werknemer werd op 24 juni 2015 door de correctionele rechtbank van Brussel schuldig bevonden aan het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, en zij veroordeelde hem tot een geldboete van €150.

Met vonnis van 27 juli 2016 wordt de voetballer-werknemer door de arbeidsrechtbank van Leuven in het ongelijk gesteld, maar hij gaat in beroep.

Het arbeidshof van Brussel oordeelt dat er geen discussie is dat de voetballer-werknemer een opzettelijke frontale vuistslag in het aangezicht van een tegenstander heeft gegeven (met verwondingen tot gevolg) en dat hij ook voor het oog van honderden supporters in discussie is gegaan met de coach.

Maar volgens het arbeidshof stelt zich de vraag of deze feiten de professionele samenwerking tussen de vzw-werkgever en voetballer-werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk heeft gemaakt.

Vervolgens stelt het arbeidshof dat, gezien de specifieke omstandigheden, het geven van een slag aan de tegenstrever een zware fout is die weliswaar kan leiden tot disciplinaire sancties, maar die de professionele samenwerking tussen de vzw-werkgever en de voetballer-werknemer niet onmiddellijk en definitief onmogelijk maakte. Het leveren van openlijke kritiek op de trainer tijdens de wedstrijd en in het bijzijn van supporters wordt door het arbeidshof eveneens aanzien als een fout, maar er wordt niet aangetoond – zoals de vzw-werkgever voorhoudt – dat hierdoor ‘diens autoriteit en integriteit op een onaanvaardbare manier werd aangetast’.

Samengevat: het arbeidshof is van oordeel is dat de vzw-werkgever de arbeidsovereenkomst met de voetballer-werknemer ten onrechte om dringende reden heeft beëindigd en dan volgen de optelsommen van wat het de vzw-werkgever gaat kosten…

Lees hier het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 12 januari 2018