Ongeoorloofde dwang bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord – Arbeidshof Brussel (20 juni 2017)

Een werknemer werd bedreigd met een ontslag wegens dringende reden omwille van diefstal. Ze ondertekende echter een onmiddellijk en vrijwillig ontslag zonder opzeggingsvergoeding, mits de werkgever een gunstige C4 bezorgde waardoor ze kon gaan stempelen.

Achteraf betwistte de dame de beëindiging daar er onrechtmatige druk werd uitgeoefend om akkoord te gaan met een vrijwillig vertrek.

Lees hier het arrest