>Voeg code toe voor de </head> tag.Coronavirus

Controles van start op corona tijdelijke werkloosheid (Van Havermaet)

Auteur: Isabel Lysens (Van Havermaet)Publicatiedatum: 24/02/2021 De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot 30 juni 2021. De sociale inspectie kondigde al eerder de controle op het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid aan. Wij vernemen dat deze controles inmiddels van start zijn gegaan. BENT

2021-02-26T07:57:37+00:00 26 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Vaccineren en de zorgvolmacht (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 17/02/2021 Langzamerhand begint het vaccinatieplan effectief uitwerking te krijgen. Vanaf maart 2021 zouden de 65-plussers een uitnodiging ontvangen om zich te laten inenten in één van de vaccinatiecentra. In dit artikel bespreken wij de impact van de zorgvolmacht op de vereiste toestemming van de patiënt. Vaccinatie tegen

2021-02-19T08:00:21+00:00 24 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

COVID-19: Verplichting opleggen aan werknemers om zich te laten vaccineren, kan dit zomaar? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/02/2021 Werkgevers hebben de verplichting om, op basis van de welzijnswetgeving, preventiemaatregelen te treffen in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer. Een verplichte vaccinatie, als onderdeel van dat beleid, zal evenwel niet mogelijk zijn aangezien de Belgische (welzijns)wetgeving niet voorziet in een

2021-02-17T10:48:28+00:00 22 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Vaccineren of niet: wie beslist? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Caroline Boven (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 03/02/2021 De Belgische overheid is ondertussen gestart met haar vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. Oudere mensen komen als één van de eersten aan de beurt. Zij zijn echter niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar wat indien zij niet meer toe in

2021-02-12T09:18:27+00:00 12 februari 2021|Categories: Medisch recht|Tags: , |

Btw. Update Coronamaatregelen 2021 (Van Havermaet)

Auteur: Katharina Boeyink (Van Havermaet)Publicatiedatum: 08/02/2021 Het jaar 2020 is voornamelijk gekenmerkt door de COVID pandemie. Om ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven, werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt. In het nieuwe jaar 2021 is de coronacrisis nog altijd lopende. Om deze reden gelden er nog altijd enkele

2021-02-09T16:23:15+00:00 12 februari 2021|Categories: BTW en douane|Tags: , , , |

(Leverancier van) een gesloten onderneming? Check uw e-box en vraag voor Valentijn uw premie aan de RSZ voor het derde kwartaal 2020 (Marlex)

Auteurs: Alexia Hoste en Charlotte Knockaert (Marlex)Publicatiedatum: 05/02/2021 Naar aanleiding van de ”tweede golf” van het coronavirus heeft de federale overheid voorzien in een tegemoetkoming in de sociale bijdragen voor bepaalde werkgevers die verplicht gesloten zijn sinds 2 november 2020. Concreet kan u een “vrijstelling” krijgen van de patronale sociale

2021-02-09T15:47:37+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De pop-upshop in het huurrecht: nuttig in coronatijden? (Arkalis Advocaten)

Auteur: Klaas Candry (Arkalis)Publicatiedatum: 29/01/2021 De coronacrisis heeft een zware impact op de Belgische economie: volgens een onderzoek van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hebben, ondanks de steunmaatregelen op verschillende niveaus, twintig procent van de ondernemingen aanzienlijke liquiditeitsproblemen.(1) Een golf aan faillissementen lijkt dan ook intussen onvermijdbaar, zeker nu  versoepelingen

2021-02-05T08:05:06+00:00 5 februari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Einde faillissementenstop in het kader van de COVID pandemie (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Nathalie Van Hool (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens financiële - recessie te overbruggen. Een eerste bescherming tijdens de toenmalige lockdown liep tot juni 2020 en werd opgenomen onder het KB n° 15 van 24 april 2020,

Is kwijtgescholden huur fiscaal aftrekbaar ? De Minister geeft antwoord (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 29/01/2021 In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, werden (en worden) verschillende categorieën van bedrijven gedwongen te sluiten. Als zij hun zaak uitbaten in een gehuurd pand, vielen hun inkomsten dus weg maar bleven ze in principe wel met een zware

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen COVID-19 of een vaccinatie-attest eisen als voorwaarde om te werken? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 28/01/2021 Neen, dat kan niet. We lichten hieronder toe waarom niet.  1. EEN WERKGEVER KAN ZIJN WERKNEMERS NIET VERPLICHTEN ZICH TE LATEN VACCINEREN TEGEN COVID-19 Een COVID-19-vaccinatie verplichten kan niet, omdat daarvoor (momenteel) geen specifieke wettelijke basis bestaat. De wet van 28 januari

2021-02-02T13:20:37+00:00 3 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |