>Voeg code toe voor de </head> tag.Coronavirus

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 7/08/2020 Zowel de RVA als de FOD WASO hebben de documenten gepubliceerd om de toepassing van tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 te kunnen aanvragen. Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020 ) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september

2020-08-10T09:01:14+00:00 12 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Denk na over tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Lydian)

Auteur: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/07/2020 Sinds 13 maart 2020 interpreteert de RVA het begrip overmacht op een soepele wijze. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid die aan Covid-19 gelinkt kunnen worden, vallen sindsdien onder Corona-tijdelijke werkloosheid. Deze bijzondere situatie geldt momenteel tot en met 31 augustus 2020 en tot en

2020-08-11T17:13:15+00:00 11 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Wordt de GDPR opzijgeschoven in tijden van corona? (Equator)

Auteur: Alexander Verschave en Simon Verhoeven (Equator advocaten) Publicatiedatum: 11/08/2020 In tijden van corona wordt er onder meer ingezet op contact tracing. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op lokale besturen, om deze contact tracing te vergemakkelijken. Lokale besturen zouden daarmee zicht kunnen krijgen op de contacten die de burgers met

2020-08-11T13:42:48+00:00 11 augustus 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

‘Corona tax shelter’: belastingvermindering van 20% indien u investeert in ondernemingen met omzetverlies (Vandelanotte)

Auteur: Julie Vantomme (Vandelanotte) Publicatiedatum: 24/07/2020 Ten gevolge van de COVID-19-pandemie hebben heel wat kmo-vennootschappen hun omzet sterk zien dalen. Hierdoor kunnen zij genoodzaakt zijn om bijkomende financiële middelen aan te trekken. Om belastingplichtigen aan te moedigen om in te schrijven op de kapitaalsverhogingen van deze vennootschappen, voorziet de regering

2020-08-10T16:33:57+00:00 10 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

COVID-19: An international guide to changes in insolvency law (DLA Piper)

Author: DLA Piper Publication date: 22/06/2020 In response to the COVID-19 outbreak, a number of insolvency laws have been updated. Our guidance outlines what this means to businesses in 17 countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Poland, Slovakia, Spain, Sweden and the

2020-08-05T14:20:26+00:00 5 augustus 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Update: COVID-19 en internationale reizen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 31/07/2020 In onze vorige Newsflash met betrekking tot de rechten en plichten als werkgever bij internationale reizen gaven we aan dat de werknemer op basis van de toenmalige RVA-richtlijnen recht had op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt was maar wel verplicht in quarantaine moest

2020-08-01T09:39:41+00:00 2 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Tijdelijke tax shelter “corona” (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 30/07/2020 De wetgever voerde recent een tijdelijk tax shelter regime in ten voordele van kleine ondernemingen die hun omzet aanzienlijk hebben zien dalen door de coronacrisis. Natuurlijke personen die nieuwe aandelen op naam aankopen in deze vennootschappen, zullen vanaf nu kunnen genieten van een aantrekkelijke

2020-08-01T09:22:11+00:00 1 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Ontwerpadvies CBN over de zopas ingevoerde covidvrijstelling (carry back) (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 24/07/2020 In het ontwerpadvies bestudeert de Commissie de bepalingen ingevoerd door de Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie,

2020-07-28T09:53:01+00:00 28 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

COVID-19 en internationale reizen – Rechten en plichten als werkgever (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/07/2020 Het openen van de binnengrenzen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk maakt reizen opnieuw mogelijk. Veel werknemers vertrekken met vakantie naar het buitenland hetgeen diverse vragen oproept bij werkgevers.  Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever? Om te bepalen

2020-08-01T09:35:48+00:00 25 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Toekenning van consumptiecheques – Geen loon waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover bepaalde voorwaarden worden nageleefd (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 17/07/2020 In een Koninklijk Besluit dat vandaag werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde consumptiecheques kunnen toekennen die kunnen gebruikt worden in inrichtingen die ressorteren onder de horeca-, cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zullen niet als loon worden beschouwd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen

2020-07-18T11:31:05+00:00 22 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |