>Voeg code toe voor de </head> tag.Coronavirus

Lockdown 2.0. De druppel teveel? Overzicht wettelijke instrumenten ter bescherming van de continuïteit van ondernemingen andere dan steunmaatregelen (Reyns Advocaten)

Auteur: Nils Verschaeren (Reyns Advocaten) Publicatiedatum: 22/10/2020 Het nieuw Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken (B.S. 18 oktober 2020) voert opnieuw een lockdown-scenario in. Voor de ene sector zijn de gevolgen zwaarder dan voor de andere. Desondanks steunmaatregelen, die helaas vaker niet

2020-10-23T11:35:17+00:00 23 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Corona tax shelter: belastingvermindering voor wie investeert in ondernemingen met omzetverlies (Vandelanotte)

Auteur: Siel Demeyer en Julie Vantomme (Vandelanotte) Publicatiedatum: 15/10/2020 Als gevolg van de coronapandemie zagen veel kmo-vennootschappen hun omzet sterk dalen. Velen onder hen moeten daarom op zoek naar extra financiële middelen. Om belastingplichtigen aan te moedigen om aandelen in deze vennootschappen te kopen, voorziet de regering tijdelijk in een

2020-10-23T10:39:25+00:00 23 oktober 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Wat als een werknemer weigert een mondmasker te dragen? (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius) Publicatiedatum: 20/10/2020 Als de werkgever heeft beslist dat er op de arbeidsplaats mondmaskers gedragen moeten worden om zo de veiligheid en gezondheid te garanderen, dan is het laten verder werken van een onwillige werknemer uit den boze. Meer nog: dit gedrag kan aanleiding geven tot een

2020-10-23T10:31:49+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De (tweede) lockdown komt erg dichtbij… telewerk opnieuw de norm (Younity)

Auteur: Caroline Vanderrest (Younity) Publicatiedatum: 19/10/2020 Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds verspreidende pandemie in te dijken. Een ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gisteren gepubliceerd, dat deze maatregelen vastlegt.

2020-10-23T07:27:26+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing wegens coronacrisis: geld sneller terugvragen wordt mogelijk (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 08/10/2020 Een van de maatregelen ten gunste van bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis, betrof een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni tot augustus. Ondernemingen die tijdens de lockdown gebruik hebben moeten maken van het systeem van

Test met leugendetector hervat sinds de Coronacrisis (Gevaco Advocaten)

Auteur: Louisa Van Looy (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 11/10/2020 Recent verleende ons kantoor bijstand bij een test met leugendetector of polygraaf. In tegenstelling tot waar een persartikel onlangs melding van maakte, liggen de polygraaftesten dus niet langer stil omwille van de coronacrisis. De testen werden hervat en gaan vergezeld van strenge

2020-10-14T15:46:29+00:00 18 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Twee nieuwe cao’s in het kader van de Corona-crisis (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 15/10/2020 Op de zitting van 7 oktober 2020 sloten de sociale partners twee nieuwe cao’s af die voor meer duidelijkheid zorgen in het kader van de nog steeds lopende coronacrisis. De cao nr. 103/5 De coronacrisis heeft de wetgever ertoe aangezet om bijkomende maatregelen te

2020-10-17T08:41:06+00:00 17 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Meer collectieve ontslagen in coronajaar 2020 (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 16/10/2020 De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Abeid en Sociaal Overleg publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over de collectieve ontslagen. Het aantal aangekondigde collectief ontslagen ligt eind september 2020 reeds opvallend hoog: 6.811 werknemers. In vergelijking met de voorbije jaren is dat een

2020-10-17T08:38:16+00:00 17 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België: nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/10/2020 Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief in diverse sectoren, waaronder de bouwsector, en dit ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19; Deze verplichting geldt voor iedere werkgever of gebruiker (i.e. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij

2020-10-14T16:57:54+00:00 14 oktober 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Carry back van fiscale verliezen: aangifte uiterlijk 30 november 2020 (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 02/10/2020 Om ondernemers die in het jaar 2020 verliezen hebben geleden door de corona-crisis op korte termijn financieel te ondersteunen, heeft de wetgever via de wet van 23 juni 2020 de carry back van verliezen in zowel de vennootschapsbelasting, de personenbelasting als in de belasting

2020-10-06T09:34:55+00:00 12 oktober 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |