>Voeg code toe voor de </head> tag.Coronavirus

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur: de FOD Financiën heeft op 30 april 2021 een modelovereenkomst op haar website gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 03/05/2021 Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van

Extra werklast door Corona? Mogelijkheid tot schorsing tijdskrediet of thematisch verlof! (Argus Advocaten)

Auteur: Bram Bekaert (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 Zoals algemeen geweten, zijn veel sectoren zwaar getroffen door de corona-crisis. De wetgever nam in bepaalde sectoren, zoals onder meer de in zorgsector, een aantal ondersteuningsmaatregelen. Eén van de vele ondersteuningsmaatregelen dewelke reeds werden genomen, was de mogelijkheid voor bepaalde essentiële sectoren om voor

2021-05-01T10:09:10+00:00 1 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Fiscaal voordeel voor verhuurder bij kwijtschelding huur door corona (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 27/04/2021 Een verhuurder die zijn huurder (die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen) geheel of gedeeltelijk ontlast van de huurprijs, kan beloond worden met een belastingvoordeel tot 30% van de kwijtgescholden som (Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie). De

2021-04-30T08:32:43+00:00 30 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Eenvoudiger toegang tot de WCO zorgt voor extra zuurstof voor ondernemingen in moeilijkheden (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 16/04/2021 Meer dan twee maanden hebben we er op moeten wachten, maar op 21 maart 2021 kwam eindelijk de goedkeuring van de wet die de insolventiewetgeving gedeeltelijk en tijdelijk hervormt. Dit was bijna twee maanden nadat het algemene moratorium op faillissementen

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden (Marlex)

Auteurs: Alexia Hoste en Charlotte Knockaert (Marlex)Publicatiedatum: 22/04/2021 Kan u een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus? Neen, wij zijn van mening dat dit op vandaag niet kan. Als algemeen principe geldt dat elke burger de vrije keuze heeft om zich al dan niet te laten

2021-04-26T07:12:21+00:00 26 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended until 30 June 2021 (Loyens & Loeff)

Authors: Gunther Valkenborg and Houssam Filali (Loyens & Loeff)Publication date: 06/04/2021 Belgium has concluded so-called “COVID-19” agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact of international travel restrictions and health instructions (work at home) for cross-border workers and their employers. In force up to (and included)

2021-04-24T10:42:43+00:00 24 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De nieuwe (en niet zo nieuwe) fiscale coronamaatregelen: een overzicht (De Broeck, Van Laere en Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere en PartnersPublicatiedatum: 14/04/2021 Het arsenaal aan fiscale maatregelen om de gevolgen van de covid-19-pandemie te bestrijden, wordt binnenkort nog uitgebreid. De regering is het eens geworden over een pakket aan nieuwe stimuli. De opvallendste steunmaatregel is een belastingvoordeel in de personenbelasting voor verhuurders die een

2021-04-16T15:14:48+00:00 16 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Bijkomende en verlengde arbeidsrechtelijke steunmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/04/2021 Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is een verzameling van steunmaatregelen op verschillende gebieden, namelijk op het vlak van werk, sociale zaken, sociale bijstand, pensioenen, economie

2021-04-16T07:04:51+00:00 16 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Vaccinatieverplichting: geen schending mensenrechten – arrest EHRM 8 april 2021 (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)Publicatiedatum: 11/04/2021 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich op 8 april 2021 uit over de verplichte vaccinaties in Tsjechië. Het ging om het opleggen van een vaccinatieverplichting én over de gevolgen die gekoppeld worden aan de overtreding ervan (geldboete en

2021-04-11T10:43:19+00:00 11 april 2021|Categories: Medisch recht|Tags: , , |

Belastingvoordeel voor kwijtschelding huur. Wetsontwerp aangenomen op 1 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 06/04/2021 Op 1 april 2021 werd het ‘Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ aangenomen in de Kamer van volksvertegenwoordigers.In Hoofdstuk 4 is het Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur opgenomen. Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

2021-04-06T10:15:18+00:00 6 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |