Proportionele vermindering van onroerende voorheffing (KPMG)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG) Naar aanleiding van de verplichte sluiting van tal van handelspanden, sportcentra, bedrijfsuitrustingen en horecazaken berichtten we reeds vorig jaar omtrent de mogelijkheid om een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen wegens de improductiviteit van uw pand/materieel en outillage gedurende minstens 90 dagen.1 De algemene principes om…

Lees meer

Covid en sluiting winkels – financiële schade gelijk te verdelen tussen verhuurder en huurder. Rb. Antwerpen 15 november 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Olivier Vanden Berghe (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) De verplichte sluiting van winkels tussen 18 maart en 11 mei 2020 (MB van 18 maart 2020) heeft de relaties tussen verhuurders en huurders zwaar op de proef gesteld. Tussen partijen die geen akkoord vonden om deze moeilijkheden te overbruggen, waren de standpunten vaak radicaal tegenovergesteld: de…

Lees meer

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang in vernietigingsprocedure Raad voor Vergunningsbetwistingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Conform artikel 105, §2, 2° van het Omgevingsvergunningsdecreet kan o.a. het “betrokken publiek” beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (de RvV) tegen een omgevingsvergunningsbeslissing gewezen in laatste administratieve aanleg; Het “betrokken publiek” is hij/zij die nadelige gevolgen ondervindt/vreest te ondervinden van de bestreden beslissing of belang heeft bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning; In voorliggende zaak had een…

Lees meer

Nieuwe cao over afwezigheid van het werk voor Covid-19-test op basis van Self Assessment Testing Tool – Cao nr. 160 van 19/11/2021 van de Nationale Arbeidsraad (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels De nieuwe cao nr. 160 van 19 november 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, voert tijdelijk een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk (met behoud van loon) in voor een Covid-19-test op advies van de ‘Self Assessment Testing Tool’. Deze online SAT-tool die werd ontwikkeld om huisartsen te ontlasten, adviseert op basis…

Lees meer

Telewerk opnieuw verplicht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Vanwege de verslechterde Covid-19-situatie, heef het Overlegcomité gisterenavond een aantal strengere regels aangekondigd. Om besmettingen op de werkvloer en op het openbaar vervoer tegen te gaan, wordt telewerken (opnieuw) in zekere mate verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van…

Lees meer

Het jaarverslag van de GBA: een korte samenvatting (Timelex)

Auteurs: Geert Somers, Bernd Fiten en Jolien Clemens (Timelex) Publicatiedatum: 15/09/2021 In het jaar 2020 werd er in de actualiteit bijna uitsluitend gepraat over de COVID-19 crisis. Ook voor de GBA stond dit thema centraal. De ongeziene gezondheidscrisis bracht namelijk nieuwe uitdagingen met zich mee voor gegevensbescherming, waardoor de werklast van de GBA significant toenam.…

Lees meer

Toegang tot kantoor of werkvloer enkel met een Covid-19 vaccinatiebewijs? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Kelly de Groof (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: 05/09/2021 Vanaf 1 september 2021 is telewerk niet langer mogelijk. Sommige werknemers keren volledig terug naar de werkvloer en andere werknemers kiezen voor een beperkt aantal dagen telewerken. Grote bedrijven als Google, Netflix en Facebook leggen hun werknemers een verplichte Covid19-vaccinatie op als ze willen terugkeren naar…

Lees meer

Covid-19 en het professioneel risico. De (voorlopige) cijfers (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 09/09/2021 De Pandemiewet, een aanpassing van de regels voor bedrijfsbezoeken, een wijziging van de strafbaarstelling van inbreuken op de Covid-regels en nog maar eens een aanpassing van die regels zelf: van een komkommertijd is in het Belgisch Staatsblad duidelijk geen sprake[1]. Ook FEDRIS laat zich niet onbetuigd en publiceerde reeds…

Lees meer