>Voeg code toe voor de </head> tag.Coronavirus

COVID-19 en internationale reizen. Rechten en plichten als werkgever (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 02/07/2021 De zomer van 2021 lijkt opnieuw een zomer met reismaatregelen, mogelijke COVID-testen en quarantaineverplichtingen te worden. Veel werknemers vertrekken de komende weken met vakantie naar het buitenland, wat verscheidene vragen oproept bij werkgevers. Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever? Om te bepalen welke

2021-07-07T08:10:41+00:00 12 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Het verschil tussen ‘willen en ‘kunnen’: De beperkte invloed van de werkgever op de vaccinatiekeuze van de werknemer (Monard Law)

Auteur: Pieter-Jan Desmit (Monard Law)Publicatiedatum: 15/06/2021 Naar aanleiding van de opstart en de versnelling van de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus Covid-19, rijst binnen de arbeidsrechtelijke context de vraag in welke mate de werkgever kan eisen dat zijn werknemers zich laten vaccineren en of de werkgever de toegang

2021-07-06T11:55:45+00:00 7 juli 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , |

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet 21 maart 2021) verlengd tot 16 juli 2022 door KB van 24 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 30/06/2021 De ministerraad had op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden. De huidige bepalingen golden tot 30 juni 2021, maar door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden

2021-06-30T08:49:19+00:00 30 juni 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Nieuwe COVID-19-steunmaatregelen op komst (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)Publicatiedatum: juni 2021 In de kamer is een wetsontwerp hangende met een reeks nieuwe steunmaatregelen om de negatieve fiscale en sociaaleconomische gevolgen van de “coronamaatregelen” te verzachten. Het wetsontwerp bevat drie sociaalrechtelijke maatregelen: een bijdragevermindering in het kader van de relance;voor de werkgevers uit de horecasector,

2021-06-23T13:40:28+00:00 23 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Terugkeermomenten voor telewerkers: de spelregels (Schoups)

Auteur: Sara Cockx (Schoups)Publicatiedatum: 22/06/2021 Recent is het verplicht telewerk in het kader van de coronacrisis versoepeld. Goed nieuws dus voor al wie het vele telewerken stilaan beu is: Sinds 9 juni 2021 is het mogelijk om één dag per week terug naar de arbeidsplaats te keren. Verplicht telewerk blijft

2021-06-23T10:32:49+00:00 23 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Vaccinatiegegevens van personeel opvragen en bijhouden: mag dat? Op het kruispunt tussen arbeidsrecht en de GDPR (Marlex)

Auteurs: Charlotte Knockaert en Fay Reynaert (Marlex)Publicatiedatum: 11/06/2021 De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, waardoor de kans toeneemt dat u als werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die zich (eventueel tijdens de werkuren) laat vaccineren. Als werkgever is het ongetwijfeld nuttig voor uw werkorganisatie en welzijns- en preventiebeleid om de

2021-06-14T09:03:18+00:00 14 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , , |

Terugkeermoment mogelijk voor telewerkbare functies (Adlex)

Auteur: Anton Van Aelst (Adlex)Publicatiedatum: 07/06/2021 Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei het zomerplan voor. Hierin werden een aantal versoepelingen aangekondigd, indien enkele voorwaarden werden gehaald. Aangezien de cijfers al enige tijd de goede richting uitgaan en ook de vooropgestelde

2021-06-10T08:33:29+00:00 10 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Telethuiswerk en terugkeermomenten vanaf woensdag 9 juni – Wat zijn uw verplichtingen? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 07/06/2021 Naar aanleiding van het Overlegcomité van vrijdag 4 juni jl. verscheen in het Belgisch Staatsblad van zaterdag 5 juni jl. een nieuw Ministerieel Besluit over de COVID-19-maatregelen, waarin de modaliteiten op het vlak van het verplicht telethuiswerk en de wekelijkse terugkeermomenten worden bepaald. Deze regels

2021-06-07T13:02:47+00:00 8 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Wat als een sociaal inspecteur telethuiswerk oplegt? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius)Publicatiedatum: 04/06/2021 Dat bedrijven er toe gehouden zijn passende preventiemaatregelen te nemen om het welzijn van hun werknemers te vrijwaren weten we al lang. Al even lang geldt de regel dat een sociaal inspecteur bevoegd is om dergelijke maatregelen ook effectief voor te schrijven. De COVID-regels voor bedrijven

2021-06-05T12:29:03+00:00 5 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

De jaarlijkse algemene vergadering: mag dit nog digitaal, ook al staat dit niet in de statuten? (Sirius Legal)

Auteur: Roeland Moeyersons (Sirius Legal)Publicatiedatum: 25/05/2021 Mei en zeker juni is de typische periode van de algemene vergaderingen. De laatste tijd krijgen we regelmatig de vraag of het mogelijk is om een digitale algemene vergadering te houden, ook al staan de statuten dit niet (uitdrukkelijk) toe.   Hoe zat het nu

2021-06-02T10:55:46+00:00 2 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |