>Voeg code toe voor de </head> tag.BTW

Toch nog btw-aftrek na drie jaar? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 05/08/2019 Belgische btw-plichtigen moeten hun recht op btw-aftrek uitoefenen voor het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin dat recht op aftrek is ontstaan. Bent u te laat, dan vervalt dit recht. Maar wat als u de factuur pas ontvangt na

2019-08-10T12:46:11+00:00 10 augustus 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Aanbod van gecombineerde verrichtingen met verschillend btw-tarief – bij een complexe handeling bepaalt overheersend element het btw-tarief (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 In de praktijk valt het meer en meer voor dat een dienstverrichter ten behoeve van haar klanten een combinatie van verschillende btw-verrichtingen aanbiedt, die door de modale klant economisch gezien als één ondeelbaar product worden gepercipieerd. Vanuit de rechtspraak van het Europees Hof

2019-07-22T12:32:17+00:00 22 juli 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Overzicht courante aftrekbare kosten inzake inkomstenbelastingen en btw (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 03/07/2019 In deze fiche vindt u een overzicht van onderstaande kosten: Autokosten - kosten personenwagens Onthaal- en receptiekosten Relatiegeschenken Sociale voordelen Restaurantkosten  Kosten begrepen in forfaitaire vergoedingen Boetes Onredelijk (beroeps)uitgaven  Belastingen Lees de fiche hier

2019-07-12T09:35:30+00:00 13 juli 2019|Categories: BTW en douane Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Nieuw bouwformulier is er (Alaska)

Auteur: Marty Vankemmel (Alaska) Publicatiedatum: 03/07/2019 Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen door een procedure waarbij er specifieke inlichtingen moeten verschaft worden aan de Btw-Administratie. Daarvoor zou er nieuw formulier in het leven geroepen worden waarvan het model en de indieningsmodaliteiten

2019-07-12T09:43:05+00:00 12 juli 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: , |

Bouwheer verstrekt inlichtingen over pas opgericht gebouw binnenkort elektronisch (Schoups)

Auteur: Laurence D'huyvetter (Schoups) Publicatiedatum: 28/06/2019 Elektronische inlichtingenverstrekking vervangt de traditionele “btw-bouwaangifte” Voortaan moet de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen de 3 maanden na betekening van het kadastraal inkomen specifieke inlichtingen over dat gebouw verstrekken langs elektronische weg. De administratie zal de eigenaar van een pas opgericht gebouw hiertoe

2019-07-01T09:56:57+00:00 3 juli 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Burgerlijk recht|Tags: , |

Btw-aftrek publiciteitskosten en commissies bij bouwpromotor: Hof van Cassatie vraagt het Hof van Justitie om verduidelijking (Tiberghien)

Auteur: Stijn Vastmans (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/06/2019  Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond. De grondeigenaar verleent hierbij een opstalrecht/bouwtoelating aan de promotor die het project realiseert. De opstallen worden door de bouwpromotor verkocht, onder toepassing van de btw, terwijl de grondeigenaar de respectievelijke

2019-06-22T11:50:00+00:00 24 juni 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Btw en onroerende verhuur: nieuwe herzieningsregels eindelijk gepubliceerd (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans, Stein De Maeijer en Gert Vranckx (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/05/2019 De invoering van een verlengde herzieningstermijn van 25 jaar bij de invoering van btw op onroerende verhuur per 1 januari 2019 vereiste nog gedetailleerde uitvoeringsbepalingen. Dit is nu finaal gebeurd via de publicatie van de aanpassingen in het KB nr. 3 (klik hier). Naast

2019-06-05T17:41:21+00:00 6 juni 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Btw op onroerende verhuur: wat met teruggaaf van historische btw? (De Langhe Advocaten)

Auteur: Evert Moonen (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 19/04/2019 In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de wetgever voorzag met betrekking tot de optionele btw op onroerende verhuur.  Sinds 1 januari 2019 is deze wetgeving van kracht en kan deze optie worden toegepast.  De fiscus was

2019-04-28T11:52:25+00:00 28 april 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Verbouwingswerken aan 6% btw of nieuwbouw aan 21% btw – de rulingpraktijk nader bekeken (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons

2019-04-13T09:03:23+00:00 13 april 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Vanaf 1 april 2019 planten aan 6% btw (Alaska)

Auteur: Marnix Veracx (Alaska) Publicatiedatum: 25/03/2019 In januari 2019 heeft de Commissie Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd voor de btw-verlaging in de tuinaanlegsector. Meer bepaald zou een aannemer 6% btw mogen factureren voor de planten die hij levert bij de aanleg van een tuin. De desbetreffende wet is onlangs in het Belgisch

2019-03-31T11:38:56+00:00 31 maart 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |