Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het aanwascontract doorgelicht
aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

Prof.  Jos Ruysseveldt

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Begrotingsakkoord 2024: vooral verhoging van fiscale lasten (Vandelanotte)

Auteur: Dries Torreele (Vandelanotte)

Op 9 oktober werd binnen de regering een akkoord gevonden over de begroting 2024. Traditioneel zitten hier ook altijd een aantal fiscale maatregelen inbegrepen, ter compensatie van de uitgebreide overheidsuitgaven. Dat is deze keer niet anders.

Vastgoed

In een eerder gepubliceerd artikel maakten we reeds melding van de inperking van het toepassingsgebied van het 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw ten nadele van bouwpromotoren en projectontwikkelaars. Dit zal ongetwijfeld ook een rechtstreekse negatieve impact hebben op particuliere kopers die op vandaag reeds geconfronteerd worden met gestegen prijzen en hogere rentes.

Een andere belastingverhoging die een negatieve impact heeft op de vastgoedsector betreft de verhoging van het evenredig registratierecht voor erfpacht en opstal. Op vandaag bedraagt dit tarief 2% en dit zou conform het begrotingsakkoord worden verhoogd tot 5%. Dit heeft o.a. een negatieve impact op opstalconstructies die worden opgezet tussen grondeigenaren en promotoren, waarna die het project gesplitst verkopen. Verder zullen ook financieringsconstructies zoals een erfpacht en lease-back met niet-nieuw vastgoed een negatieve impact ondervinden.

Warmtepompen

Een derde verhoging betreft de afloop van het verlaagd tarief van 6% voor levering met installatie van  warmtepompen, zonnepanelen en boilers in gebouwen jonger dan 10 jaar. Er werd niet voorzien in een algemene verlenging na 2023, maar in een verlenging van 1 jaar beperkt tot de levering en installatie van warmtepompen. Voor gebouwen ouder dan 10 jaar blijft het tarief van 6% zoals voorheen van toepassing.

Bovenvermelde maatregelen maken op vandaag nog niet het voorwerp uit van een wetsontwerp, waardoor ze op vandaag nog besproken worden in de voorwaardelijke wijs.

Bron: Vandelanotte

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Successie & Vermogen