>Voeg code toe voor de </head> tag.B2B

Best practices algemene voorwaarden: de tegenstelbaarheid (Marlex)

Auteurs: Lobke Pottie en Julie Noppe (Marlex)Publicatiedatum: 08/04/2021 Ondernemers ondernemen en dat betekent risico’s nemen. Elk risico vergt een zo goed mogelijk opvangnet voor een (on)verwachte bocht. De algemene voorwaarden van een onderneming opgenomen op bijvoorbeeld een factuur of een bestelbon zijn een vaste tool voor een onderneming om zichzelf

2021-04-11T11:44:32+00:00 12 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , , |

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector. Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Seeds of Law)

Auteurs: Sara Ataei, Toon Rummens en Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 11/03/2021 Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook de bank- en verzekeringsovereenkomsten hier niet aan. De B2B wet voorziet evenwel in een uitzondering voor financiële diensten. In dit onderdeel van

Hoe de B2B wet zich verhoudt tot het vennootschapsrecht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens, Steve Griess en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 25/02/2021 In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en vennootschapscontracten in het bijzonder, niet uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de nieuwe B2B wet. Dit wil echter niet zeggen dat de

Onrechtmatige B2B bedingen in de franchiseovereenkomst (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 28/01/2021 De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen is met het oog op de situatie van de franchisenemers die soms met onbillijke algemene voorwaarden te maken hebben. Het is dan ook uiterst belangrijk om in

2021-01-30T12:02:22+00:00 4 februari 2021|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

E-commerce na de Brexit, kan jij nog volgen? (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal)Publicatiedatum: 22/01/2021 De definitieve Brexit is nog maar net een feit, maar de online sector begint zelfs na amper twee weken al de impact te voelen, in die mate zelfs dat heel wat Europese online retailers beslist hebben om voorlopig geen pakjes meer te

2021-01-31T10:06:56+00:00 27 januari 2021|Categories: Handelsrecht BTW en douane|Tags: , , , , |

Een 1ste toepassingsgeval uit de nieuwe B2B-wet: het misbruik van economische afhankelijkheid door een onderneming (Sirius Legal)

Auteur: Michiel Beutels (Sirius Legal)Publicatiedatum: 20/01/2021 In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april 2019 (de nieuwe “B2B wet”) is er een nieuw wettelijk kader ontstaan voor: misbruiken van economische afhankelijkheid door ondernemingen,oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen enonrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen.

2021-01-25T10:26:33+00:00 25 januari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

De valkuilen van de B2B wet voor diensten- en distributieovereenkomsten (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 14/01/2021 Aangezien de B2B wetgeving van toepassing is op alle overeenkomsten tussen ondernemingen, is deze ook van toepassing op diensten- en distributiecontracten. Het gaat hier meer bepaald over concessie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten en globaal genomen over alle overeenkomsten voor de levering

2021-01-16T11:17:25+00:00 16 januari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Nieuwe regels voor overeenkomsten tussen ondernemingen: onze matrix onrechtmatige bedingen uit de nieuwe B2B wet (Sirius Legal)

Auteur: Michiel Beutels (Sirius Legal) Publicatiedatum: 21/12/2020 In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april 2019 (de nieuwe “B2B wet”) is er een nieuw wettelijk kader ontstaan voor: misbruiken van economische afhankelijkheid door ondernemingen,oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen,onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen.

2020-12-27T10:27:20+00:00 29 december 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , , |

Nieuwe lijst met verboden clausules in B2B-contracten van kracht vanaf 1 december 2020. Zijn uw contracten in orde? Doe de test! (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 10/12/2020 Sedert de jaren ’30 geniet de consument als juridisch zwakkere contractpartij van langsom meer bescherming (Zie Consumentenrecht – boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER)). In vergelijking met de bescherming die consumenten aldus reeds lang genieten in het economisch recht, bood het Belgisch recht veel

2020-12-18T10:16:27+00:00 18 december 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten – Inleiding (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/12/2020 1 december 2020 betekent een belangrijk keerpunt voor alle overeenkomsten tussen ondernemingen want op die datum treedt de wet in werking die een verbod invoert op onrechtmatige bedingen.  De afgelopen maanden heeft ons team een praktische gids uitgewerkt om ondernemingen wegwijs te maken

2020-12-17T09:05:31+00:00 17 december 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , |