>Voeg code toe voor de </head> tag.Argus Advocaten

Ben ik verbonden door algemene verkoopsvoorwaarden die ik ergens op internet moet zoeken? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 Het komt geregeld voor dat in een bestelbon, een offerte, … het beding opgenomen wordt dat de overeenkomst beheerst wordt door de algemene voorwaarden van de medecontractant die vindbaar zijn op vb. diens website of maatschappelijke zetel maar die niet materieel aanwezig zijn bij

Het herroepen testament: een eeuwig geheim of toch niet? (Argus Advocaten)

Auteur: Lennert Jeurissen (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 In het geval dat men wenst af te wijken van het wettelijk erfrecht is het noodzakelijk om een testament op te stellen. Deze akte vormt het kader voor een laatste wilsbeschikking die de testator (= testamentopmaker) formuleert voor de tijd dat hij niet in

2021-02-03T09:13:34+00:00 4 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

(Flits)controles op telewerk (Argus Advocaten)

Auteur: Steven Vandebroek (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van de verplichting op telewerk, voornamelijk in de dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector). Dit wil uiteraard niet zeggen dat er later geen controles door sociale inspectiediensten meer zullen plaatsvinden. Meer

2021-01-25T09:26:14+00:00 25 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Vanaf 01.01.2021 15 dagen vaderschapsverlof (Argus Advocaten)

Auteur: Lisa Schildermans (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 18/12/2020 Sinds 01.05.2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden net zoals kersverse vaders/meeouders in loondienst recht op 10 dagen (of 20 halve dagen) vaderschaps– of geboorteverlof. Heel recentelijk, op 20.11.2020, werd nu een wetsontwerp goedgekeurd door de Raad van Ministers waarin het vaderschapsverlof voor kinderen geboren

2021-01-08T13:55:15+00:00 9 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De eeuwige student: wanneer stopt de onderhoudsplicht van de ouders? (Argus Advocaten)

Auteurs: Vanessa Vliegen en Marco Kemps (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/11/2020 Artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat (niet-samenwonende) ouders naar evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvestiging, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft

2020-12-09T08:30:48+00:00 9 december 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Moet de handelshuurder de huur betalen voor de periode van lock-down? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 30/11/2020 Dat de winkels op 01.12.2020 na een tweede lock-down terug openen is goed nieuws.  Het neemt echter niet weg dat heel wat eigenaars-verhuurders met de wrange vaststelling blijven dat hun huurder (opnieuw) weigerde om huur te betalen.   Terecht of niet ? Als raadsman

2020-12-03T15:33:05+00:00 3 december 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Werknemer weigert mondmasker te dragen: is een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd? (Argus Advocaten)

Auteur: Leen Vandenholt (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/11/2020 Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat het dragen van een mondmasker verplicht is op de arbeidsplaats wanneer de

Ongeval overkomen aan een uitzendkracht (Argus Advocaten)

Auteur: Steven Vandebroek (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/11/2020 Stel: U stelt een uitzendkracht te werk in uw onderneming en er overkomt hem of haar een arbeidsongeval op de werkvloer of op weg naar en van het werk. Indien het een ernstig ongeval betreft, is het slachtoffer mogelijks lange tijd arbeidsongeschikt en

2020-12-03T14:27:57+00:00 3 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Onderhoudsgeld en fiscale aftrek (Argus Advocaten)

Auteurs: Rene Kumpen en Ann Keunen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/09/2020 Fiscale ontheffing van rechtswege voor ten onrechte betaalde belastingen is niet mogelijk. Je bent betrokken in een gerechtelijke procedure tot aanpassing onderhoudsbijdrage. Jaarlijks geef je aan de belastingen aan wat je betaalt (betalingsplichtige) of ontvangt (betalingsgerechtigde). Wat gebeurt er met de

2020-10-09T08:44:39+00:00 13 oktober 2020|Categories: Directe belastingen Personen- & Familierecht|Tags: , |

Deeltijds tijdskrediet zorg kind: opzegvergoeding op basis van voltijds loon? (Argus Advocaten)

Auteur: Ilse Declerck (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 27/09/2020 Principe Wanneer een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd deeltijds werkt en met onmiddellijke ingang ontslagen wordt (zonder dringende reden), dient de opzeggingsvergoeding berekend te worden op basis van het deeltijds loon. Dit is in het beginsel ook zo