>Voeg code toe voor de </head> tag.Argus Advocaten

Invloed van het nieuw bewijsrecht op het arbeidsrecht (Argus Advocaten)

Auteur: Leen Vandenholt (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 25/06/2021 Door de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, trad een nieuw bewijsrecht in werking met ingang van 1 november 2020. Overeenkomstig artikel 8.2 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) zijn de

2021-06-25T14:53:44+00:00 28 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

De uitkering na echtscheiding: win for life? (Argus Advocaten)

Auteur: Ann Keunen (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen rond de alimentatie dewelke de ene ex-echtgenoot aan zijn/haar partner dient uit te betalen na een echtscheiding. Is er steeds een alimentatie verschuldigd aan de partner die financieel zwakker is? Wanneer is een dergelijke alimentatie

2021-05-11T13:41:40+00:00 14 mei 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Een nieuw samengesteld gezin: wie krijgt wat bij een overlijden? (Argus Advocaten)

Auteur: Marco Kemps (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 Recente cijfers tonen aan dat bijna één op de twee huwelijken strandt in een echtscheiding. Wanneer er ook kinderen aanwezig zijn en één van de twee ex-echtgenoten nadien in een nieuwe relatie stapt, wordt gesproken van een ‘nieuw samengesteld gezin’. So far so good,

Extra werklast door Corona? Mogelijkheid tot schorsing tijdskrediet of thematisch verlof! (Argus Advocaten)

Auteur: Bram Bekaert (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 Zoals algemeen geweten, zijn veel sectoren zwaar getroffen door de corona-crisis. De wetgever nam in bepaalde sectoren, zoals onder meer de in zorgsector, een aantal ondersteuningsmaatregelen. Eén van de vele ondersteuningsmaatregelen dewelke reeds werden genomen, was de mogelijkheid voor bepaalde essentiële sectoren om voor

2021-05-01T10:09:10+00:00 1 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Mag ik gebrekkige werken door een derde laten herstellen op kosten van de (onder)aannemer? Het Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden! (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 30/04/2021 Hoe vaak komt het niet voor : U stelt als bouwheer of hoofdaannemer vast dat uw (onder)aannemer niet of ondermaats of te traag presteert waardoor u schade lijdt, vb. omdat er gebreken bestaan of nog omdat u door een uitvoeringstermijn gebonden is t.a.v. uw

2021-05-01T08:17:43+00:00 1 mei 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Concrete gevallen van schending van de GDPR-regelgeving: een overzicht van rechtspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit (Argus Advocaten)

Auteur: Gert Damiaans (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 1. Enkele jaren geleden mocht de GDPR-regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heel wat stof doen opwaaien. Er heerste voornamelijk de bezorgdheid dat deze persoonlijke gegevens vrij werden gebruikt voor allerhande ongevraagde doeleinden. De privacy van ieder persoon dient dan ook te worden gerespecteerd.

2021-05-01T08:12:18+00:00 1 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Ben ik verbonden door algemene verkoopsvoorwaarden die ik ergens op internet moet zoeken? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 Het komt geregeld voor dat in een bestelbon, een offerte, … het beding opgenomen wordt dat de overeenkomst beheerst wordt door de algemene voorwaarden van de medecontractant die vindbaar zijn op vb. diens website of maatschappelijke zetel maar die niet materieel aanwezig zijn bij

Het herroepen testament: een eeuwig geheim of toch niet? (Argus Advocaten)

Auteur: Lennert Jeurissen (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 In het geval dat men wenst af te wijken van het wettelijk erfrecht is het noodzakelijk om een testament op te stellen. Deze akte vormt het kader voor een laatste wilsbeschikking die de testator (= testamentopmaker) formuleert voor de tijd dat hij niet in

2021-02-03T09:13:34+00:00 4 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

(Flits)controles op telewerk (Argus Advocaten)

Auteur: Steven Vandebroek (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van de verplichting op telewerk, voornamelijk in de dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector). Dit wil uiteraard niet zeggen dat er later geen controles door sociale inspectiediensten meer zullen plaatsvinden. Meer

2021-01-25T09:26:14+00:00 25 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Vanaf 01.01.2021 15 dagen vaderschapsverlof (Argus Advocaten)

Auteur: Lisa Schildermans (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 18/12/2020 Sinds 01.05.2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden net zoals kersverse vaders/meeouders in loondienst recht op 10 dagen (of 20 halve dagen) vaderschaps– of geboorteverlof. Heel recentelijk, op 20.11.2020, werd nu een wetsontwerp goedgekeurd door de Raad van Ministers waarin het vaderschapsverlof voor kinderen geboren

2021-01-08T13:55:15+00:00 9 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |