>Voeg code toe voor de </head> tag.Argus Advocaten

Hoe nieuwsgierig mogen erfgenamen zijn t.a.v. hun stiefmoeder? (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 CASUS: De heer X huwt in eerste huwelijk en heeft drie kinderen. Na diens echtscheiding hertrouwt hij in tweede huwelijk met mevrouw Y. De echtgenoten huwen onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. Na het overlijden van hun vader vorderen de kinderen

2020-07-30T12:41:37+00:00 4 augustus 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Erfrecht en verjaring hebben een moeilijke verhouding tot elkaar (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 Het komt herhaaldelijk voor dat ouders gelden in bezit stellen van één van hun kinderen met diverse bedoelingen, soms ook gewoon om minder erflasten te betalen na hun overlijden. Hieruit kunnen erfrechtelijke geschillen ontstaan : beweringen van bancaire schenking of beweringen van teruggave

2020-07-02T14:28:41+00:00 4 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Impact van het Coronavirus op reiscontracten (Argus Advocaten)

Auteurs: Dirk Vandecasteele en Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/03/2020 1. De reissector is één van de hardst getroffen commerciële sectoren door de maatregelen die door de overheid werden opgelegd. De reiscontracten zijn eenvoudige overeenkomsten waarbij de reisorganisator gehouden is tot het organiseren en leveren van een reis en de

2020-03-28T14:56:03+00:00 28 maart 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Impact van het Coronavirus op handelscontracten – Is het Coronavirus overmacht of niet? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele en Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: maart 2020 Er heerst heel wat onzekerheid over de gevolgen van het Covid-19-virus of Coronavirus. Niet alleen heeft het een enorme impact op het sociale leven, maar de maatregelen die door de overheid worden opgelegd laten interpretatie en zodoende onduidelijkheid toe

Erfenisbejaging: giften aan thuiszorgverleners steeds uitgesloten? (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: december 2019 Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij in de laatste levensfase heeft bijgestaan. Personen die geen giften mogen ontvangen : Het burgerlijk

2020-01-07T14:34:58+00:00 7 januari 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Nieuw samengesteld gezin trouwt maar heeft tijdelijk aparte domicilie (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: oktober 2019 Het komt vaker voor dat partners van een nieuw samengesteld gezin huwen maar tijdelijk twee aparte domicilies behouden (beroepsredenen met tewerkstelling op te grote afstanden)  zodat een huwelijk ontstaat met twee aparte domicilies. Wanneer ze geen kinderen hebben huwt men vaak onder een stelsel van

2019-10-19T11:15:43+00:00 19 oktober 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: |

Juridische dienstverlening door advocaten niet onderworpen aan aanbestedingsprocedures (Argus advocaten)

Auteur: Veerle Scheys (Argus advocaten) Publicatiedatum: oktober 2019 Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor België de bepalingen van deze Richtlijn omzet, stellen dat de juridische dienstverlening door een advocaat voorafgaand aan en in het kader van een gerechtelijke, arbitrage- dan wel bemiddelingsprocedure

Een schenkingsakte geherkwalificeerd als een “vermomde verkoop” (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 05/07/2018 Het Hof van Beroep deed recent een opmerkelijke uitspraak met betrekking tot een casus die als volgt kan worden samengesteld: Een koppel was gehuwd onder het wettelijk stelsel. Het huwelijk werd ontbonden bij vonnis van echtscheiding en de notaris-vereffenaar werd aangesteld. In de vereffening

Het aanwasbeding : een voordeel voor u of voor de fiscus? (Argus Advocaten)

Auteurs: René Kumpen, Vanessa Vliegen, Raf Sterken en Ann Keunen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: juni 2018 Twee feitelijke samenwoners kopen OF verkopen een onroerend goed aan en laten in de koopakte een aanwasbeding opnemen. Een aanwasbeding is een kanscontract, waarbij twee of meer personen samen in onverdeeldheid een onroerend goed aankopen en overeenkomen dat het deel van

Een vals notarieel testament : wat nu? (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2018 Een casus: de notaris gaat op verzoek van een partij naar een ziekenhuis voor het opstellen van een testament. Nadien wordt dit testament betwist omdat getuigen verklaren dat de inhoud van het testament ‘het dictum’ niet zou zijn voorgelezen in voortdurende en ononderbroken aanwezigheid van