Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Blijvend ongeschikt na een ongeval? Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend? (Argus Advocaten)

Auteur: Stef Brugmans (Argus Advocaten)

# In geval van blijvende ongeschiktheid bij lichamelijke letsels bestaan er drie verschillende methoden om de vergoeding te bepalen: de forfaitaire methode, een geïndexeerde rente of de (splitsings- en) kapitalisatiemethode.

In de praktijk wordt bij de zwaardere ongeschiktheden, hoewel de rechtbanken tegenwoordig vaker de toekenning van een geïndexeerde rente als voorkeurmethode opperen, nog vaak toepassing gemaakt van de kapitalisatiemethode.

De toepassing van de kapitalisatiemethode is echter geen eenvoudige kwestie, aangezien het betekent dat een vergoeding bepaald moet worden voor toekomstige blijvende schade.

# Er zijn diverse elementen waaromtrent een keuze gemaakt moet worden bij de toepassing van de kapitalisatiemethode.

Voor welke ‘tafels’ (tabellen) wordt er gekozen?

Zeer vaak wordt geopteerd voor de ‘tafels Schryvers’, aangezien de ‘tafels Levie’ niet meer geactualiseerd worden en de ‘tafels Jaumain’ quasi uitsluitend in Wallonië gehanteerd worden.

Er dient ook gekozen te worden voor een tabel op basis van ‘zekere rente’ (vaste periode, levensverwachting of mediaanlevensduur) of ‘lijfrente’ (levenslang of tijdelijk).

In de praktijk wordt door de rechtbanken steeds frequenter geopteerd voor de ‘zekere rente’ en wordt in dit kader de ‘mediaanlevensduur’ het meest toegepast.

Welke rentevoet wordt er vervolgens gehanteerd?

De hanteerbare rentevoet is de te verwachten opbrengst van een belegging en dus onderhevig aan evolutie. Hoe lager de gehanteerde rentevoet, hoe hoger de bepaalde vergoeding!

Wordt tenslotte geopteerd voor een tabel op grond van jaarlijkse hetzij maandelijkse betalingen?

Er wordt vaker gekozen voor de tabel op grond van maandelijkse betalingen, aangezien de geleden schade zich ook dagelijks voordoet en zo het meest adequaat vergoed wordt.

# De toepassing van de kapitalisatiemethode is dus niet alleen een taaie kwestie, maar ook zeer onzeker gelet op de keuze voor welbepaalde tafels en de invulling van de concrete parameters.

Besef goed dat bepaalde keuzes al snel een impact van enkele duizenden of zelfs tienduizenden euro’s kunnen hebben en een aanzienlijk risico op OVERvergoeding ofwel ONDERvergoeding inhouden!

Een vergoedingsgerechtigd slachtoffer of een vergoedingsplichtige aansprakelijke (meestal verzekeringsmaatschappij) laat zich dus steeds best deskundig bijstaan in deze materie.

Bron: Argus Advocaten

» Bekijk alle artikels: Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Vacatures