Niet meer welkom bij de bank (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteur: Dave van Moppes (Tuerlinckx Tax Lawyers) Publicatiedatum: 30/06/2021 Het voorbije jaar alleen al zijn er een tiental van mijn cliënten bij hun bank buitengegooid”, weet Dave Van Moppes, advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers. “Let op, banken kunnen natuurlijk een beslissing nemen over een individueel dossier. Een juwelier die veel cash stort en geen antwoord…

Lees meer

De fiscale behandeling van cryptocurrencies: recente ontwikkelingen (Everest)

Auteurs: Jonas Helaut en Maurice Lamberts (Everest) Publicatiedatum: 21/06/2021 Bitcoin en andere virtuele munten zijn vandaag de dag brandend actueel. Getuige daarvan zijn de talrijke krantenkoppen op nieuwssites die berichten over de enorme koerswijzigingen en hoge meerwaarden (en soms ook verliezen) die crypto-investeerders te beurt vallen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat er veel…

Lees meer

Bijkomende meldingsplicht inzake anti-witwas (Schoups)

Auteurs: Liesbeth Truyens en Alexandra Henrichs (Schoups) Publicatiedatum: 02/06/2021 De onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, zullen voortaan incoherenties tussen de gegevens waarover ze beschikken en het UBO-register moeten melden. Donderdag 27 mei 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp “houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding” (Parl. St. nr. 55-1900/007)…

Lees meer

Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding ingediend op 7 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 26/04/2021 Het wetsontwerp heeft met name tot doel de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders te regelen en uit te breiden. Aldus geeft de voorliggende wetsontwerp uitvoering aan een aantal aanbevelingen van de bijzondere commissie “internationale fiscale fraude/Panama Papers” en van de parlementaire onderzoekscommissie belast…

Lees meer

Tussenkomst van VOF in witwasschema’s (Cel voor Financiële Informatieverwerking)

Auteur: Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) Publicatiedatum: 06/01/2021 De CFI heeft de voorbije maanden verschillende dossiers naar het parket doorgemeld die betrekking hadden op vennootschappen onder firma (VOF) die recent werden opgericht[1]. De vennootschappen in kwestie fungeerden als vehikels voor het witwassen van geld voortkomend uit diverse onderliggende misdrijven, waaronder ernstige fiscale fraude, sociale fraude,…

Lees meer

Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Ana Laura Claes (Tiberghien) Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Dit artikel opent met de bespreking van de strengere aanpak van belastingfraude (door middel van internationale gegevensuitwisseling, het UBO-register, het stopzetten van de mogelijkheden tot…

Lees meer

De witwasregels zijn te ver doorgeschoten (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteur: Tuerlinckx Tax Lawyers Publicatiedatum: 22/12/2020 Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van 13 oktober 2020. De steen des aanstoots was de bewijslast in witwaszaken. Wie dacht dat er staalhard bewijs moet voorliggen alvorens iemand voor…

Lees meer

Antiwitwasverplichtingen voor kunsthandelaars: concreet (IFORI)

Auteur: IFORI Publicatiedatum: 18/01/2021 In onze vorige blog bespraken we al hoe handelaars in kunst en antiek onderworpen zullen worden aan de antiwitwaswetgeving. Terwijl we wachten op de noodzakelijke Koninklijke Besluiten, staan we al even stil bij de vraag: wat moet je concreet doen? Preventie: interne controle en organisatie Kunsthandelaars die onder de antiwitwaswetgeving vallen, moeten preventieve maatregelen nemen…

Lees meer

Basisbankdienst voor ondernemingen (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 19/01/2021 Al sedert 1969 rust op ondernemers de wettelijke verplichting om houder te zijn van een bankrekening, waarvan het nummer op facturen en rekeningafschriften vermeld moet worden. Ondernemingen in bepaalde sectoren (zoals de diamantsector of de horeca) ondervinden echter meer en meer moeilijkheden om een bankrekening te openen of te houden, o.a.…

Lees meer