Nieuwe entiteiten onderworpen aan de antiwitwaswet (Seeds of Law)

Auteurs: Leo Peeters en Ann Vrancken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 11/10/2020 Onlangs werd een nieuwe wet gepubliceerd met diverse bijkomende bepalingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. De wet van 20 juli 2020 is een gedeeltelijke omzetting van de EU-Richtlijn 2018/843…

Lees meer

Cryptomunten in het vizier van de nieuwe antiwitwaswet (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)  Publicatiedatum: 13/09/2020 Met de wet van 20 juli 2020 is de vijfde Europese Witwasrichtlijn van 30 mei 2018 eindelijk omgezet in nationaal recht. Voortaan worden crypto exchanges en aanbieders van crypto wallets eveneens onderworpen aan de antiwitwaswet wanneer ze in België zijn gevestigd. Crypto exchanges en aanbieders van crypto…

Lees meer

Fiscale adviseurs, kunst- en antiekhandelaars en de professionele voetbalsector ook onderworpen aan de anti-witwaswet (Schoups)

Auteurs: Liesbeth Truyens, Sophie Deckers en Alexandra Henrichs Publicatiedatum: 14/08/2020 Op 15 augustus 2020 treden verschillende wijzigingen aan de anti-witwaswet van 18 september 2017 (de “anti-witwaswet”) in werking. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het…

Lees meer

Wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 8/08/2020 In het Staatsblad van 5 augustus 2020 verscheen de Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Deze wet vormt de omzetting van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en…

Lees meer

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen belastingen, belastingverhogingen (desgevallend te beperken…

Lees meer

Witwassen : nieuwe Circulaire FSMA van 7 augustus 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/08/2018 Deze circulaire bepaalt de maatregelen ter verduidelijking van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 met betrekking tot de toepassing, door de onderworpen entiteiten, van een risicogebaseerde benadering in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Zij verduidelijkt ook de verwachtingen van de FSMA…

Lees meer

Registratie van dienstverleners aan vennootschappen – uitbreiding antiwitwaswetgeving (Aternio)

Auteur: Nesrine Jelti (Aternio) Publicatiedatum: 11/07/2018 Door de wet tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen is de antiwitwaswetgeving uitgebreid. Vanaf 1 september 2018 zullen personen die bepaalde diensten verlenen aan vennootschappen zich dienen te registreren bij FOD Economie. Aan deze registratie worden enkele voorwaarden gekoppeld. Voor wie en wat? De wet tot registratie van dienstverleners…

Lees meer

Vijfde Anti-witwasrichtlijn gepubliceerd (Eubelius)

Auteurs: Tom Bauwens en Stijn Lamberigts (Eubelius) Publicatiedatum: 22/06/2018 De EU-richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering van 30 mei 2018 werd op 19 juni 2018 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De Raad en het EU-parlement hebben de tekst van de vijfde anti-witwasrichtlijn respectievelijk op 14…

Lees meer