>Voeg code toe voor de </head> tag.Antigoon

Bevoegdheden van de sociale inspectie – Antigoon (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy)Publicatiedatum: mei 2021 Arbeidsrechtbank. Gent 2 november 2020, onuitg. De sociaal inspecteur die met zijn smartphone een foto neemt van een afwijkingsregister maakt een kopie. De bijzondere bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die het gebruik van vaststellingen door beeldmateriaal reglementeren, zijn niet van toepassing. De Antigoon-leer is

2021-05-29T09:52:08+00:00 29 mei 2021|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |

Cassatie drijft de Antigoon-leer in fiscale zaken (te) ver door (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 07/07/2020 Het Hof van Cassatie heeft met een opmerkelijk arrest beslist dat een uitsluiting van bewijs in strafzaken niet automatisch betekent dat de fiscale rechter hierdoor gebonden is. Dit standpunt kan verregaande gevolgen hebben voor vele belastingplichtigen die strafrechtelijk worden vrijgesproken, maar

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet (Bloom Law)

Auteur: Mark Delanote (Bloom Law) Publicatiedatum: 16/06/2020 In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor

2020-06-21T15:41:48+00:00 24 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Mag je als werkgever de professionele e-mails van je werknemers lezen? (Commit)

Auteur: Joris De Keersmaeker (Commit) Publicatiedatum: 15/11/2019 In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de toestemming van de werknemer nodig heeft om zijn professionele e-mails te mogen lezen. Artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt immers

2019-11-23T12:49:06+00:00 28 november 2019|Categories: Gerechtelijk recht Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Ook heimelijke telefoonopnames kunnen dienen als bewijs (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Dario Dechièvre (Schoups) Publicatiedatum: 08/10/2019 Stel u voor: om te bewijzen dat hij een factuur wel degelijk heeft geprotesteerd, brengt uw klant een heimelijk opgenomen telefoongesprek als bewijs bij. Mag de rechter daarmee rekening houden? In een arrest van 12 maart 2018 brengt het Antwerpse Hof van Beroep de

2019-10-14T15:35:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Bruno Cardoen en Stevo Gatsos (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/08/2019 In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs wordt door de rechtspraak evenwel in bepaalde gevallen gedoogd. Het Hof van

2019-10-14T15:36:35+00:00 29 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Antigoon versus beroepsgeheim : quid onrechtmatig bewijs? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin Publicatiedatum: 21/03/2018 Een recent arrest van het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat onrechtmatig bewijs dat wordt verkregen met schending van het beroepsgeheim niet automatisch tot bewijsuitsluiting leidt. In een kort arrest oordeelde het Hof van Cassatie dat een schending van het beroepsgeheim niet per definitie

2019-10-14T15:36:49+00:00 20 april 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , , |

Bewijs in arbeidszaken : de samenwerking tussen detective en deurwaarder (MPloy)

Auteur: Steven Renette (MPloy) Publicatiedatum: 11/02/2018 Een werkgever verdacht een (beschermde) werknemer ervan dat hij tijdens zijn ziekteperiode nevenactiviteiten uitoefende. De privé-detective die door de werkgever werd ingeschakeld, ontdekte dat de werknemer inderdaad bijkluste als tuinaanlegger en legde dit op foto vast. Vervolgens werd een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die op basis

Antigoon – Volgens het Hof van Cassatie kan gebruik gemaakt worden van gestolen bankgegevens om belastingfraude aan te tonen (Bloom Law)

Afgelopen week raakte bekend dat justitie en fiscus volgens het Hof van Cassatie gebruik kunnen maken van gestolen bankgegevens om belastingfraude aan te tonen. Het Hof van Cassatie kwam tot deze conclusie in het dossier tegen de textielfamilie Dejager. Een aantal telgen van deze familie werden strafrechtelijk vervolgd op basis

2019-10-14T15:36:59+00:00 24 maart 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |